Home

Service og samferdsel vg2

Service og samferdsel Videregående opplæring - vilbli

Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021-2022 2021-2022 Skoleår 2021 Current: Service og samferdsel Service og samferdsel. Previous Slide Next Slide; Du lærer . kundebehandling og salg;. Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2. Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet

Vg2 Salg, service og sikkerhet utdanning

Denne boka dekker læreplanmålene i sikkerhet, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet Salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel.. Denne tredje reviderte utgaven av Sikkerhet er sterkt omarbeidet. Det er kommet til tre kapitler i starten av boka som forklarer grunnstrukturen i sikkerhetsarbeidet med hovedfokus på verdier, trusler og tiltak Vg2 salg, service og sikkerhet går i dybden innenfor fagene markedsføring og salg, økonomi og administrasjon og sikkerhet. På service og samferdsel legger vi stor vekt på å gjøre undervisningen så praktisk og variert som mulig Du må være åpen for ulike kulturer og tradisjoner, og helst en type person som har lett for å snakke med folk. Du må være løsningsorientert og serviceinnstilt, og kunne beholde roen i utfordrende situasjoner. Solør videregående skole har tilbud på Vg2 og Vg3. Hva lærer du? service og kommunikasjon i virksomheters drift og produksjo Markedsføring og salg - er et av tre programfag på studiet Service og samferdsel vg2, men kan også tas som enkeltkurs. Faget viderefører og utdyper fagstoffet fra studiet Service og samferdsel Vg1. Les mer om dette emnet. Kr 9 050,-Bestill kun dette emnet. Sikkerhet - SSS Vg2 På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Våre Vg2-tilbud 2020-2021 (Service og samferdsel) Vg2 reiseli

Vg1 Service og samferdsel utdanning

Vg2 Helseservicefag. Vg3 Helsesekretær. Toppidrett for Helse og oppvekstfag. Salg, service og reiseliv. Vg1 Salg, service og reiseliv. Vg2 Reiseliv. Vg2 Salg, service og sikkerhet. Toppidrett for Salg, service og reiseliv. Tegnspråk. Knutepunktskole for hørselhemmede. Tilrettelagt opplæring. Studiespesialisering med arbeidslivstrening. Høsten 2020 tilbyr vi dessverre ikke vg2 Salg, service og sikkerhet, ved Sortland vgs. Vi forbereder oss imidlertid til å kunne tilby vg2 Salg, service og reiseliv fra høsten 2021. Det jobbes fortsatt med å fastsette læreplaner for vg2 som en del av Fagfornyelsen

Service og samferdsel Vg2 - Kirkeparken videregående skol

Service og samferdsel gir mange muligheter i ulike retninger. På Vg2 har du hele fire valg. Deretter er det læretid og fagprøve. En del velger også påbygging til generell studiekompetanse tredjeåret A service employee fronts the company, so you should be polite, friendly and have service in mind, and you must like dealing with people. ( Pedlex ) Service og samferdsel Har du fellesfagene fra før, velger du dette studiet. Trenger du alle fagene, velg Salg, service og sikkerhet Vg2. I tillegg må du få godkjent Prosjekt til fordypning. Har du lang yrkespraksis innen salg eller kontor og administrasjon, kan du kvalifisere deg som praksiskandidat — se Salgsmedarbeider eller Kontor- og administrasjonsmedarbeider På Vg2 kan du velge mellom Vg2 salg, service og sikkerhet og Vg2 reiseliv. Her møter du programfagene administrasjon og økonomi, sikkerhet, markedsføring og salg. I tillegg har du yrkesfaglig fordypning (YFF). Fellesfag på Vg2 er norsk, engelsk og samfunnsfag. Etter fullført Vg2 venter to års læretid innenfor ditt valgte programområde Kjøp 'Markedsføring og salg, salg, service og sikkerhet, service og samferdsel vg2' av Per Nørgaard fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821102187

Innenfor programområdet Service og samferdsel tilbyr Bodin vg2 IKT-service. Du kan søke IKT-service uansett hvilket utdanningsprogram du har valgt på vg1 Vg2 IKT- servicefag rekrutterer fra alle vg1 kurs. Kurstilbudet er et såkalt kryssfag. Det vil si at du som elev kan ta hvilket som helst Vg1 kurs og så gå på Vg2 IKT-servicefag etterpå. IKT står for Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi

Service og samferdsel (Fag- og timefordeling

Salg, service og sikkerhet - Udi

Ved Kirkeparken videregående skole har vi i tillegg til vg1 Service og samferdsel følgende vg2 kurs. vg2 Salg og service; vg2 IKT servicefag; Etter vg2 kan du ta 3. påbygningsår (Påbygg) og oppnå generell studiekompetanse, eller du kan velge å gå direkte ut i et av lærefagene Fra og med skoleåret 2020/2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Elever som startet Service og samferdsel høsten 2019 får ikke endringer Vg2 for skoleåret 2020/2021. For mer informasjon om Vg2 Salg, service og sikkerhet skoleåret 2020/2021 se Vilbli.n Undervisningsstilling, Vg2 Service og samferdsel Sotra vidaregåande skule, avd. Vestland fylkeskommune, Sund Vestland fylkeskommune. Lagre jobb De Service og samferdsel Vg1/grunnkurs. Sikkerhet - er et av tre programfag på studiet Salg, service og sikkerhet Vg2, men kan også tas som enkeltkurs. Sikkerhet og transport Vg1 . NKI. Nettstudier 8 500 kr. Faget gir deg en innføring i risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet Kjøp 'Skills, service og samferdsel, engelsk for yrkesfag, vg1/vg2' av Gro Lokøy fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820546302

Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet. Yrkesfaglig fordypning (YFF) Første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november. Det er lurt allerede nå å tenke på hvor/i hvilken bedrift du ønsker å ha opplæringen din. Skolestart høsten 2019. Datamaskin Salg, service og sikkerhet Vg2 på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer 477 studietimer og kan gi rett til 50 % støtte i ni måneder. Les mer om finansiering av nettstudier. Du kan melde deg på alle de tre kursene i Salg, service og sikkerhet Vg2 for kr 14.950 her. Meld deg på alle tre kurs for kr 14.95

Service og samferdsel - Amalie Skram vg

 1. Salg, service og reiseliv gir kunnskap om kundebehandling og salg, økonomisk og bærekraftig drift, reiseliv og entreprenørskap. Det gir deg jobbmuligheter innen for eksempel salg, I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner
 2. istrasjon.Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 5 relaterte yrker til utdanningen SERVICE OG SAMFERDSEL (vgs-1)
 3. Sortland vgs - Service og samferdsel. Velkommen til Service og samferdsels informasjonssider! Gode grunner til å velge service og samferdsel: Gode jobbmuligheter: hver 4.stilling i Nordland fylke er innenfor servicebransjen
 4. Skills : service og samferdsel : engelsk for yrkesfag vg1/vg2 . ISBN 9788205463028, 2014, Gro Lokøy, Janniche Langseth, Hege Lundgren, m.fl
 5. Å velge Salg, service og reiseliv på Haugaland er du med i en spennende fagmiljø der du vil få en grunndig opplæring i servicefagene. Som et av undervisningsarenaer på service drifter elevene deres egen cafe - Café C. Her får elevene god erfaring innen salg og service ved å betjene skolens og avdelingens elever og lærere
 6. istrasjonsfaget, Logistikkfaget og Yrkessjåførfaget
Dagpåfugløye - - NDLA

Service- og Samferdsel Øvrebyen vgs, Kongsvinger. 59 liker dette. Informasjon, nyheter og oppdateringer fra Service- og Samferdsel VG1 og VG2 ved Øvrebyen VG Service- og samferdsel. Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer

Service og samferdsel - Udi

Service og samferdsel / Vg2 Salg, service og sikkerhet; Vg2 Salg, service og sikkerhet / Publisert: 14.12.2016 / Oppdatert: 06.11.2019 Ønsker du en jobb: hvor du har mye kontakt med mennesker? som er utfordrende og variert? hvor du kan være kreativ? hvor salg og. Service og samferdsel; Vg2 Reiseliv . Vg2 Reiseliv Alta Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i reiselivsnæringsbedrifter. Reiselivsnæringa er prega av økend kvalitetskrav og stadige endringer i ønske og behov fra reisende. Publisert av Laila Rasmussen

Service og samferdsel blir til Salg, service og reiseliv fra høsten 2020! De nye læreplanene for høstens oppstart av VG1 er nå godkjent. Her er noen nøkkelord for de største endringene på yrkesfaglig utdanning: enda mer yrkesrettet (læringen går mer i dybden). Større vektlegging på kreativitet og nytenking Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun På Lundeneset betyr det at vi går fra å tilby VG1 Service og samferdsel til å tilby VG1 Salg, service og reiseliv (SR). Fellesfag (13 timer per uke): Engelsk : 5 time Tittel: Service og samferdsel Vg1. Lærerveiledning digital, Forfatter: Ottesen, Lars; Øyen, Alf H.; Nørgaard, Per; Romuld, Kyrre; Sandøy, Siv, Omtale: I den digitale lærerveiledningen gis det metodiske råd og tips om bruken av læreverket. Lærerveiledningen inneholder løsningsforslag til oppgavene i Temaoppgaver. Den inneholder også løsningsforslag eller løsningskommentarer til. Service og samferdsel. Vg2 Salg, service og sikkerhet; Vg 1 Service og samferdsel; Vg 1 Service og samferdsel. Dersom du ønsker en utdanning som kombinerer praksis og teori, kan dette være utdanningen for deg! Her har du sjansen til å skaffe deg både fagbrev og studiekompetanse

Service og samferdsel

Tittel: Service og samferdsel Vg1. Ressursbok, Forfatter: Ottesen, Lars; Øyen, Alf H.; Hovland, Anja; Smørholm, Margaret, Omtale: Ressursboka er en del av Fagbokforlagets læremiddelpakke til de tre programfagene planlegging, drift og oppfølging og kommunikasjon og service i programområdet service og samferdsel på Vg1. Ressursboka inneholder blant annet: • Læreplanen • Metodestoff. Salg, Service og Sikkerhet er et VG2 (2. års) programfag i den norske videregående skolen.Programfaget følger utdanningsprogrammet Service og samferdsel. For å kunne gå opp til fagprøve må man etter et år med dette faget gå to år som lærling i en bedrift På service og samferdsel ved Flora vgs. gjev vi første året ein smakebit innan heile 8 yrke. Allereie frå haustferien startar elevane ein dag i veka i arbeidspraksis innan eitt av desse yrka. Seinare har du moglegheit til å gå vidare på IKT servicefag i Florø, eller du kan reise vekk for å halde fram på Vg2 sal og service, reiseliv eller på transport og logistikk Vg2 Sal, service og tryggleik Publisert 03. oktober 2016 | Oppdatert 19. august 2020 Elevane er utplasserte ein dag i veka i sjølvvald bedrift, ofte på heimplassen sin Kommunikasjon og service - Service og samferdsel Vg1 - nettkurs. Kommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs. Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet

Gjengesystemer - - NDLA

Service og samferdsel vg3 Dette er nettressursen til lærebøkene i Service og samferdsel Vg3. For å komme videre, må du ha brukernavn og passord. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få brukernavn og passord. Nettressursen er ikke gratis Foreldremøte for Vg2 Studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel. Invitasjon. Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo 18.8.2020 Klare for skolestart 14.8.2020.

Service og samferdsel - Sam Eyde videregående skol

 1. SERVICE og SAMFERDSEL Temabok. Vg1. Bokmål. Temaboka og IT-guiden dekker til sammen læreplanmålene til de tre programfagene i service og samferdsel, Vg1 i videregående opplæring: planlegging.
 2. istrasjonsfaget, salgsfaget og sikkerhetsfaget (vekter). I faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) vil du kunne fordype deg innenfor ulike lærefag, og velger selv relevant praksis
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG2, SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 (vgs-privatist).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG2, SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 (vgs-privatist)
 4. Kommunikasjon og tillit står sentralt, enten du er vekter eller selger, jobber med IKT eller logistikk. Evnen til å kommunisere med mennesker er viktig å tilegne seg. Med Service og samferdsel skaper du deg en bred bakgrunn og tilpasser deg krav som stilles nasjonalt og internasjonalt. Vg2 - tre muligheter
 5. DifferensieringGod variasjon i tekster og arbeidsmetodikk. In Short-versjon av tekster, og nivådifferensierte oppgaver til hver tekst. Vurdering for læringSKILLS har gode verktøy som hjelper elev og lærer med å sette individuelle mål og legge til rette for oppfølging av disse

Hei, Jeg går fortiden på VG1 service & samferdsel, Men har ikke peiling på hva jeg skal ta etter dette skoleåret. Tenkte å ta reiseliv men det er bare 15 plasser i mitt fylke. Og jeg vil ikke si karakterne mine er så gode. Noen som går på service & samferdsel som har noen tips til hva jeg.. Da vil et yrke innen Service og samferdsel være noe for deg! Dersom du velger Service og samferdsel vil du være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer

Salg, service og sikkerhet : service og samferdsel vg2

Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet. Veien frem til fagbrev i transport og logistikk, salg, service og sikkerhet: 2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift) VG1 Service og Samferdsel (NB! kryssløp fra TIP) VG2 Transport og Logistik Vi anbefaler at du leser denne siden på vilbli.no om sercvice og samferdsel, og at du snakker med rådgiver på skolen din i tillegg! Da vil du få mye informasjon! Ellers kommer det litt an på hvilke linje du velger på service og samferdsel! På vilbli.no står det at disse yrkene bygger på service og samferdsel: IKT-servicemedarbeide Service og samferdsel er for deg som ønsker å arbeide med service innen reiseliv, IT, kontor, butikk, vekteryrket eller har ambisjoner om å starte din egen bedrift. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den eleven tilegner seg gjennom egen erfaring Hvordan møte elevenes ulike behov? Engelsklærere på yrkesfag har helt spesielle utfordringer. Elevene har samme krav til eksamen som ved studieforber

Service og samferdsel - Risør videregående skol

 1. På Vg2 kan du velge retning, og på Vg3 spesialiserer du deg. Slik unngår du å hoppe i noko du ikkje riktig veit kva er, og du kan være sikker på å ende opp som en spesialist i ditt fagområde etter fullført utdanning. Les meir om Service og samferdsel og mulegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no: sal, service og reiseli
 2. VG1 Service og samferdsel er eit yrkesfag og tilbyd desse linjene: Vg1 service og samferdsel Vg2 sal, service og sikkerheit. Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidareutdanning t.d. ved fagskule
 3. Buskerud videregående skole tilbyr Vg2 salg, service og sikkerhet. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke. Les mer om fag- og timefordeling på vilbli.no
 4. VG1 Service og samferdsel + VG2 Salg, service og sikkerhet + to år i lære. Mulige yrker dersom du vil ta fagbrev i IKT- Servicefaget Dersom du tar et fagbrev i sikkerhetsfaget er vekter det mest aktuelle yrket. Fagbrev i byggdrifterfaget. Utdanningsløp: VG1 Bygg og anleggsteknikk + 3 år i lære
 5. Opplæringen har en teoretisk innføring i bedriftsetablering og sentrale arbeidsmetoder ved Vg1 er prosjektarbeid, praksis i bedrift og individuell veiledning. Programområde i Vg2. Etter Vg1 Service og samferdsel kan du gjøre følgende programvalg ved Romsdal videregående skole: Vg2 Salg, service og sikkerhet; Vg2 Reiseliv; Vg2 IKT servicesfa

Bygg- og anleggsteknikk; Elektrofag; Helse- og oppvekstfag; Idrettsfag; Medium og kommunikasjon; Restaurant- og matfag; Service og samferdsel. Vg1 Service og samferdsel; Vg2 Sal, service og tryggleik; Vg2 Transport og logistikk; Vg3 Yrkessjåførfaget; Studiespesialisering; Teknikk og industriell produksjon; Opplæring i Vik fengsel. Språk, samfunnsfag og økonomi. Idrettsfag innen studiespesialiserende. Salg, service og reiseliv. Utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv. Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt service og samferdsel. Forberedende Vg1-kurs. Forberedende Vg1-kurs for minoritets-språklige elever med kort botid. Spesielle tilbud. Japansk. Innovasjon og.

Nytt yrkesrettet læreverk for engelsk. Caminando Spansk Vg1 og Vg2 Spansk Grammatikk Spansk Vgs/Kurs Lieber Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Einfach Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Contact Fransk Vg1 og Vg2 Contours Fransk Vg1, Vg2 og Vg3 Fransk grammatik Service og samferdsel holder til i lyse og trivelige lokaler på Buskerud vgs. avdeling Rosthaug. Vi har en vg1-klasse innen Service og samferdsel og en vg2-klasse innen Salg, service og sikkerhet. Våre arbeidsrom er spesielt utvalgt og tilpasset linjens behov Service og samferdsel er retningen for deg som liker mennesker, stadige nye utfordringer, varierte oppgaver, samt liker å yte god service. Programområdet skal gi deg gode ferdigheter innenfor hovedområdene kommunikasjon/marked, økonomi, arbeidsliv/logistikk/sikkerhet og teknologiske hjelpemidler Service og samferdsel / Vg2 Transport og logistikk; Vg2 Transport og logistikk. Av: Karl Agnar Wåle / Publisert: 14.12.2016 / Oppdatert: 14.12.2016 Vil du kjøre de største vogntogene i inn- og utland, tømmerbilen, tippbilen, turistbussen eller Timekspressen? Vil du kjøre truck på et lager, en terminal. Mo og Øyrane vidaregåande skule / Sogndal vidaregåande skule / Opplæringstilbod / Service og samferdsel / Vg2 Sal, service og tryggleik Opplæringstilbod Bygg- og anleggsteknik

Service og samferdsel - Solør videregående skol

Service og samferdsel; Vg2 IKT-servicefag . VG2 IKT-servicefag. IKT-servicefag rekrutterer fra alle vg1. Alta vgs har 7 elevplasser. Opplæringen skjer i samarbeid med IKT-bransjen. Publisert av Jon Vidar Bull. Publisert 03.12.2014 14.58 VG1 Service og samferdsel gir deg en smakebit innenfor hele 8 yrker. Yrker hvor kommunikasjon og tillit står i høy-setet. Enten du er vekter eller selger, jo.. IKT-Servicefaget Logistikkfaget Salgsfaget Kontor- og administrasjonsfage Service og samferdsel. Vg2 IKT-servicefag; STO. Særskilt tilrettelagt opplæring; Helse- og oppvekstfag. Vg1 Helse og oppvekst; Vg2 Barne og ungdomsarbeider; Vg2 Helsearbeiderfag; Teknikk og industriell produksjon. Vg1 TIP; Vg2 Arbeidsmaskiner; Vg3 Anleggsmaskinmekaniker; Bygg og anleggsteknikk. Vg1 Bygg og anleggsteknikk; Vg2 Byggteknikk; Vg2.

Forskaling med navn på deler - - NDLATverrsnitt av hud - - NDLA

Service- og samferdsel. Kan du tenke deg å jobbe innen for salg, kontor og administrasjon, sikkerhet, reiseliv, resepsjon, ikt, transport eller logistikk? Da kan service og samferdsel være noe for deg. Hos oss kan vi tilby vg2 løpet transport og logistikk Service- og Samferdsel; Reiseliv (vg2) Reiseliv. Reiselivsfaget skal leggje grunnlaget for yrkesutøving i verksemder i reiselivsnæringa. Reiselivsnæringa er prega av aukande kvalitetskrav og stadige endringar i ønske og behov frå dei som reiser Vg2- salg service og sikkerhet . Slik jobber vi. Lærere med lang erfaring fra bransjen kombinerer ulike undervisningsmetoder og følger hver enkelt tett opp gjennom hele opplæringsløpet. Når du har gjennomført og bestått vg1 service- og samferdsel, er du kvalifisert for å gå videre på vg2. Dersom du også skal ha fellesfag, kommer. Smartbok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker. Bøkene er tilført verdifull funksjonalitet for både elev og lærer - blant annet innlest tekst som i en lydbok, muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og spille av filmer

Installasjon av program- og maskinvare - et puslespill

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Videregående skol

Vg2 Salg, service og sikkerhet; Vg2 Reiseliv; Vg2 IKT servicesfag; Med utdanningsprogrammet Service og samferdsel kan du etter to år på skole gå videre med: To år opplæring i bedrift - som gir deg fagbrev; Et tredje år med allmennfaglig påbygging - som gir deg generell studiekompetans RessursbankAlt ekstra innhold som finnes i Smartboka finnes også på Ressursbank Elev og Ressursbank Lærer.Ressursbank elev • Basic Skills til alle tekst..

Prøvebilde fjernsyn - - NDLAKlasserom - - NDLARutepapir 2 - - NDLAJente med to plakater - - NDLAPeriodesystemet med fargelagte ikke-metaller - - NDLA

Service og samferdsel vg1 Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger . Kurset handler om markedsføring og service og viser hvilke prosesser en kunde gjennomgår fra behov oppstår til behov er tilfredsstilt. Markedsførings- og servicearbeidet skal legge grunnlag for å møte framtidige krav til bruk av nye medier og salgskanaler i arbeidet 4S Service og samferdsel med studiekompetanse. I nært samarbeid med lokalt næringsliv kan Elverum videregående skole tilby et unikt opplæringstilbud i Hedmark. Service og samferdsel med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå Mandal videregående skole vil tilby begge retningene på Vg2 høsten 2021, Vg2 Salg og reiseliv og Vg2 Service og sikkerhet. Du har derfor alle valgmuligheter hos oss etter fullført Vg2, velge å gå ut i lære som salgsmedarbeider, vekter, administrasjonsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider Vg1 Service og samferdsel; Vg2 Salg, service og sikkerhet; Nyheter fra Service og samferdsel; Vg1 Service og samferdsel. Det første året er felles for alle som starter på dette programområdet og gir en bred innføring i flere fagområder innen salg, kontor, reiseliv, sikkerhet, transport og IKT På salg, service og reiseliv lærer du blant annet om markedsføring og innovasjon, kultur og samhandling og økonomi og admi­nistrasjon. Du lærer også hva som må til for å starte, drive og lede en bedrift. I både Vg1 og Vg2 har du faget yrkesfaglig fordyp­ning (YFF) der du har praksis i bedrift én dag i uken

 • Golf 6 r styling.
 • List of viking episodes.
 • Negativt flertall.
 • Nsu morde film.
 • Hiragana and.
 • Hva er et ion enkelt forklart.
 • Babynator 2 ganzer film deutsch.
 • Norge 1850.
 • Paris tidssone.
 • Detektiv rätsel kinder.
 • Norske skog fiborgtangen.
 • Leonardo da vinci tätigkeiten.
 • Jeep hotchkiss m201 diesel.
 • Kaserne pütnitz.
 • Narnia og bibelen.
 • Narnia og bibelen.
 • Aksent circonflexe.
 • Sveriges konstitusjon.
 • Gaffer tape deutsch.
 • Starfish aachen nächste 16 party.
 • Dampsaga steinkjer.
 • Rorbu selje.
 • Sunwave mittersill.
 • Italienisches restaurant kornmarkt frankfurt.
 • Fylle luft i sykkeldekk på bensinstasjon.
 • Fritidsaktiviteter fritidshem.
 • Västerås summer meet facebook.
 • Oktobermarkt büren 2018.
 • Uttale tyske bokstaver.
 • Burning series.
 • Aa milne bøker.
 • Cat ulm programm.
 • Naturhistorisches museum basel jobs.
 • Faz schülerpraktikum.
 • Sine confectione verordnung.
 • Spanisch mir geht es gut.
 • Facebook format text.
 • Forum genitori separati.
 • Ragdoll bortskänkes.
 • Selvassuranse forsikring.
 • Tough viking.