Home

Master samfunnsfag deltid

Utdanning samfunnsfag og psykologi - Master, 2 å

Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag (deltid) Høgskulen i Volda Dette studiet er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori.. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SAMFUNNSFAG (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 107 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 25 studiesteder. Det er registrert 66 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen SAMFUNNSFAG (Master) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KARRIEREVEILEDNING, DELTID (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen KARRIEREVEILEDNING, DELTID (Master) Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Samfunnsfag Studieprogramkode: MFAGD Studiepoeng: 120 Undervisningsform: Heltid Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren) Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning. Sted: Trondheim.

Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger og Stjørdal. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas fulltid over to år. Fordypningsemnene innenfor geografi har samlinger både på Stokkøya i Trøndelag, Levanger og i Bodø Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID: Samfunnsfag, psykologi årsstudium FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID: Samfunnsfag, psykologi Bachelor FREMMEDSPRÅK I SKOLEN: Lærer- og lektorutdanning Master FRONTEND-UTVIKLIN

Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master in Green Energy Technology deltid (120 studiepoeng) Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Samfunnsfag, årsstudium. Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn, vidareutdanning for lærarar (Kompetanse for kvalitet) Kompetanse for kvalite Lektorprogrammet, opptak 2009-2013 (master - 5 år) Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years) Lærerutdanning - LAP, opptak før 2009 (master - 5 år

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Samfunnsfag, psykologi.Det er 310 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 15 relaterte yrker.Du kan studere hos 876 skoler ved 246 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Samfunnsfag, psykologi Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn. Samfunnssikkerhet - Master - Samfunnsfag - Studietilbud - Studier - Ui Master i samfunnsanalyse har tydelige koblinger og relevans for arbeidslivet. I løpet av studiet arrangeres det møter med representanter fra arbeidslivet utenfor universitetet. I arbeidet med masteroppgaven vil du få tilbud om å jobbe med problemstillinger enten i tilknytning til pågående forskningsprosjekter, eller problemstillinger gitt av eksterne virksomheter

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

Med lektorutdanning i samfunnsfag kombinerer du lærerutdanning med masterutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Bli læreren som gir elevene et positivt møte med samfunnsfaget. Du kan undervise i samfunnsfag på ungdomstrinn og i videregående skole Samfunnsfag gir kunnskap om fremveksten av ulike samfunnsformer og forutsetninger for samspill mellom dets ulike elementer. Studiet gir bred oversikt over og innsikt i historiske og samtidige prosesser, som årsaker til konflikt og samarbeid mellom mennesker, i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n

SAMFUNNSFAG (Master) - Skoler Studier Utdanning

 1. VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 studier fordelt på fire byer, Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, og en rekke fagområder
 2. Master i samfunnsvitenskap reflekterer dette utgangspunktet gjennom å integrere flere forskjellige samfunnsfag i et felles studieprogram. Studiet består av fellesemner innen forskningsmetode og vitenskapsteori som tilbys alle studenter og en fordypningsdel der studentene spesialiserer seg innen ett enkeltfag
 3. Opptakskrav. Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om via NTNU søknadsweb.. Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak
 4. istrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse
 5. Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg en masterutdanning som kombinerer en fordypning i sosiologi eller statsvitenskap med lærerutdanning. Lektorstudiet gir fagkompetanse i to fag. I løpet av studiet skal du også ut i praksis
Masterutdanninger innen økonomi, ledelse og innovasjon - INN

No kan du bli ein del av første kull som tek Erfaringsbasert master i undervisning og læring. Studiet er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om korleis ein kan tilpasse opplæringa i. Master i kulturstudier er i utgangspunktet et heltidsstudium over to år, men kan tas over lengre tid. Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv . Gled deg til du skal begynne å studere i Bø Samfunnssikkerhet master - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Mer informasjon om studieopphold i utlandet Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren

Endringsledelse - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning

KARRIEREVEILEDNING, DELTID (Master) - Skoler Studier

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap og forståelse samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder Sentrale tema i studiet blir forholdet mellom natur og samfunn, demokrati, medborgarskap, berekraftig utvikling og likestilling, før og no. Gjennom arbeidet vil du bli kjend med faga sine metodar og eigenart som vitskapsfag og skulefag. Studiet skal bidra til kunnskapsdeling i studentane sitt lærarkollegium. Studiet passar for deg som underviser på trinna 5-10 I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Førsteamanuensis Jan Moren/Studieleder Rita Duesund Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold. Postadresse. Høgskolen i Østfold Postboks 700 NO-1757 Halden Norway. Postpakkeadresse. Høgskolen i Østfold B R A veien 4 NO-1757 Halde

Lukk meny Cookies For å gjere nettsidene våre best mogleg, brukar vi informasjonskapslar (cookies). I personvernerklæringa vår kan du lese om korleis vi brukar dei og gjere om på valet ditt Psykologi (master - to år) Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - samfunnsfag

Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale i samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen Master på deltid eller nett? Høyskolen Kristiania tilbyr flere av sine masterutdanninger på deltid. I stedet for to år, bruker du da tre år på å fullføre. Fordelen med å studere deltid er at du lettere kan kombinere masterutdanningen din med yrkes- og familieliv Skuleretta samfunnsfag 1. Deltid, Nettstudium. Sentrale tema i studiet blir forholdet mellom natur og samfunn, korleis arbeide med elevane si forståing av fortid, notid og framtid, demografi og berekraftig utvikling, likestilling og toleranse

Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet Deltid fire år: 1. år: Fagfordjuping Norsk 3, Matematikk 3, Kroppsøving 3 eller Samfunnsfag 3 (30 sp) 2. år: MAS3-300 Læring i klasserommet haust (15 sp) + MAS3-301 Vitskapsteori og metode vår (15 sp) 3. år: MAS3-306 Leiing av pedagogisk verksemd haust + oppstart MAS3-307 Masteroppgåve i læring og undervisning vår (totalt 30 sp UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng

Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan. Den eksterne timeplantjenesten er utilgjengelig. Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1 - emnekode SKUT4391 Er du interessert i å bli lærer i samfunnsfag? Her vil du kunne finne svar på ofte stilte spørsmål. Da tar studentene 60 sp PPU over to år. Det er ikke mulig å ta UiBs heltids-PPU på deltid ved å spre emnene over mer enn ett år. Fra og med 2019 er det være krav om master for opptak til PPU (gjelder PPUA som UiB tilbyr,. Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no. Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid eller Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan Deltid: 14.-16.sept, 29.-30.sept, 19.-21.okt og 10.-11.nov. Studiestart og obligatorisk oppstartsamling. Vi ønsker å legge til rette for et sosialt og godt læringsmiljø. Derfor er det lagt inn en obligatorisk oppstartsamling 25.august 2020. Obligatoriske kra

Samfunnsvitenskap - Nord universite

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

Samfunnsfag Oversikten viser alle emnene som inngår i grunnskolelærerutdanningene og som kan tilbys som enkeltemner for lærere. På grunn av plassbegrensning og antall grunnskolelærerstudenter på de ulike fagene, er det emnene som publiseres i UiAs enkeltemneliste som er de faktiske tilbudene for gjeldende semester Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning Med en master i fremmedspråk i skolen og godkjent lærerutdanning vil du ha solid kompetanse til å undervise i engelsk, (deltid). Det er også mulig språk og samfunnsfag, Studieleder Berit Grønn og programkoordinatorene førsteamanuensis Eva Lambertsson Björk. Har du takket ja til studieplassen? Får du tilbud om opptak, må du huske å bekrefte at du tar plassen innen den fristen du får oppgitt. Dette gjør du i SøknadsWeb.Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt Erfaringsbasert master i undervisning. Er du lærar og ynskjer fagleg fordjuping ved sidan av jobb? Ved UiB kan du ta erfaringsbasert mastergrad i undervisning på deltid, med fordjuping i engelsk, norsk eller matematikk

Nettstudier Studere På Net

No kan du bli ein del av første kull som tek Erfaringsbasert master i undervisning og læring. Studiet er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om korleis ein kan tilpasse opplæringa i. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover

Studieprogram - Høgskolen i Østfol

Master (toårig) Deltid, tar 4 år. Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning. Foto. Oppbyggingen av den 4-årige masteren i eiendomsutvikling deltid tar utgangspunkt i en forutsetning om at dette studietilbudet skal utvikles på en slik måte at fagtilbudet kan være direkte nyttige for andre studietilbud ved NMBU Sport management master; Sykepleie deltid; Velferdsteknologi; Vernepleie; Vernepleie deltid; Videreutdanning i helsesykepleie; Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering - Kristiansund; VIVO; Voldsrisikohåndtering; Økonomi og administrasjon master; Årsstudium bedriftsøkonomi; Årsstudium i juss; Årsstudium i personal- og. Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt

Studieoversikt - OsloMet

Statsvitenskap bachelor - utvekslingsmuligheter På bachelor i statsvitenskap legges det til rette for at alle studenter reiser på utveksling i sitt 4. semester Ønsker du å kombinere studier med arbeid og/eller bosted utenfor Oslo-regionen? Da er sosionomutdanning over 4 år som deltidsstudium med fjernundervisning et godt alternativ. Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer Statsvitenskap - bachelorstudium Utvekslingssemester 4. semester På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester). Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre. Studentside for master i fysioterapi, heltid (student.oslomet.no).; Studentside for master i fysioterapi, deltid (student.oslomet.no)

HVORFOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT? Det er ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse - og sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi Studerer du samfunnsfag er jobbutsiktene lyse. Ved Universitetet i Bergen får 8 av 10 som studerer et samfunnsvitenskaplig fag relevant jobb etter mastergraden

Og - det er lov å flytte på seg for å ta en master. 40 prosent av våre masterstudenter kom fra et annet studiested før de valgte OsloMet. 52 prosent av de som valgte en master på OsloMet mener det ga dem et fortrinn i jobbjakten sammenlignet med en bachelor 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap med fordypning i engelsk, norsk eller samfunnsfag, deltid, master Innledning Masterstudiet i utdanningsvitenskap bygger på tre- eller fireårig lærerutdanning eller annen relevant utdanning, og kvalifiserer til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen Samfunnsfag - spansk Samfunnsfag - tysk Dersom du velger tysk, spansk, fransk eller engelsk som 60-gruppe i lektorprogrammet, anbefales det at du har forkunnskaper i språket tilsvarende nivå II fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre Vi gjør din studiehverdag enklere med mange nyttige kurs i ulike programvarer. Alle våre kurs er gratis og åpne for studenter og ansatte ved UiS Årsstudium i samfunnsfag har et omfang på 60 studiepoeng (stp). Studieprogrammet følger de reglene for akademiske grader, studieprogrammer, studieplaner, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer, innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for MF vitenskapelig høyskole

Studier innenfor økonomi ved Høgskolen i Innlandet

Med en Master of Science in Digital Business Systems - deltid vil du få hands on erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things in Business, Digital markedsføring, Consumer Neuroscience, Information Visualization og Dashboards. Du lærer å analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Samfunnsfag, Master, 2 år. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon Søk i innhold Søk ansatte. Meny. Finn studieprogra Med master i brannsikkerheit vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillingar innan brannsikkerheit. Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er ein av berre åtte utdanningsinstitusjonar i verda som tilbyr mastergradsstudium i brannsikkerheit

Studietilbod Høgskulen i Vold

Executive Master of Management - 90 studiepoeng, deltidsutdanning som også krever bachelor og erfaring, men som ikke trenger å være relatert til business management; De fleste av masterstudiene på heltid foregår på engelsk, samt EMBA, mens masterstudiene på deltid (Executive Master of Management) gjennomføres på norsk Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette Master of Science in Sustainable Energy Logistics Nettilbud for permitterte og arbeidsledige Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utviklin

Studieprogrammer - Universitetet i Osl

Disse utdanningsløpene vil sammen med master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke. Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor Samfunnsfag - Master Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene er i skole, utdanning, kultur og samfunnsliv og hva de kunne eller burde være. Samfunnsfagdidaktikk handler om formidling og læring av samfunnsfag fra og til ulike brukere av samfunnsfagene Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer Erfaringsbasert master i logistikk Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare gruppe En master fra BI gir deg et betydelig faglig løft og sikrer at du er oppdatert på både teori og beste praksis innen de fagområdene du ønsker å arbeide med. Du får dokumentert at du innehar kunnskap og ferdigheter som enhver arbeidsgiver har bruk for, Deltid. Masterstudier Skatte- og avgiftsrett

Samfunnsfag, psykologi Utdanning, skoler og studiestede

Studier innen beredskap og krisehåndtering ved HINN - INN

Samfunnssikkerhet - Master - Samfunnsfag - Studietilbud

Les mer om opptakskravene for Executive Master of Management. Vi praktiserer fortløpende opptak frem til studiestart av hvert enkelt program, eller til det er fulltegnet. Les mer om søknad og opptak ved BI Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master i økonomi og administrasjo Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management. Opptakskrav Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Du har fylt 25 år. Du har fire års Deltid. Kurs masterniv.

Master i samfunnsanalyse - Universitetet i Sørøst-Norg

Deltid programmer . Deltid Master of Business Administration og Deltid Executive-Masters of Business Administration er utdannet grader gitt av handelshøyskoler organisert rundt en fleksibel timeplan.. Gjennomføringen av et Deltid MBA eller Deltid EMBA kan resultere i betydelig bedre karrieremuligheter En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i.

Deltid har følgende emne i høstsemesteret: PED3013 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden. Timeplanen finner du her. motiverende og spennende. Master i pedagogikk er et studium Julie Barthel har fått et godt førsteinntrykk av. Les hele artikkelen. Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Studiet gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 3 år. Fulltidsstudiet har en forventet studieinnsats på 40 timer pr uke gjennom hele semesteret Med mastergrad i spesialpedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning og ledelse av spesialpedagogisk virksomhet. Aktuelle arbeidsplasser er skole, barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste, offentlig administrasjon, Statped og det øvrige hjelpeapparatet, f.eks. NAV, barnevern og attføringsbedrifter Søke studier? Vi tilbyr bachelor, master, fagskole eller årsstudium, i Oslo eller Bergen, på heltid eller deltid. Se alle våre studier og finn din utdanning 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap med fordypning i engelsk, norsk eller samfunnsfag, deltid, master Innledning Masterstudiet i utdanningsvitenskap bygger på tre- eller fireårig lærerutdanning eller annen relevant utdanning, og kvalifiserer til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen, utdanning og undervisning

Mellom moralisering og refleksjon - HL-senteret

Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt. Gir 180 studiepoeng Gjennom master i spesialpedagogikk tileignar du deg yrkesretta kunnskap om spesialpedagogikk som profesjonsfag og forskingsfelt. Deltid 67 %. Søknadsfrist religion og samfunnsfag +47 57 67 61 47 Send e-post. Sogndal Førde Bergen Stord Haugesund. For studentar Deltid. Høgskolen i Østfold. Helserett og saksbehandling 30 studiepoeng. Deltid. Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester 120 studiepoeng. Deltid over fire år. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Master i folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet 120 studiepoeng Master i militære studier (deltid) Du gjennomfører masteren ved siden av jobb, over 6 semestre i løpet av 3 år. Det er et fleksibelt opplegg tilpasset deg som er ansatt i Forsvaret og som ønsker å utvikle deg akademisk mens du er i et karriereløp

 • Bronkitt astma.
 • Sønnak batteri.
 • Prinsen av egypt netflix.
 • Edelwicken keimdauer.
 • Alkohol ånde.
 • Folkdräkter dalarna.
 • Aula schulzentrum dülmen.
 • Alaska in usa.
 • Jim caviezel net worth.
 • Koala mat.
 • Sørumsand if.
 • Flygende drage.
 • Lønnås bo og behandlingssenter.
 • Hvor bør.man reise i thailand.
 • Current version windows 10.
 • Oslo kommune brøyting.
 • Soll ich ihn auch mal anschreiben.
 • Satellitter gps.
 • Landkreis ludwigslust parchim.
 • Fakta om seler.
 • Forvaltningsloven svarfrist 10 dage.
 • Vekt under menstruasjon.
 • Freiwillige feuerwehr radolfzell am bodensee.
 • Bandana russ.
 • Dyrets merke.
 • Sisu garn oppskrifter barn.
 • Tannpleie oslo.
 • Femme treningsklær.
 • Veranstaltungen hans waldmannhalle baar.
 • Nitroglycerin spray.
 • Hvordan montere røykrør.
 • Stygge biler.
 • Giant squid depth range.
 • Salpeter i matlagning.
 • Fettuccine alfredo norsk.
 • Einwohnermeldeamt oschatz.
 • Segovia musiker.
 • Mesta sommerjobb.
 • Körtelfeber jobba.
 • Voksenopplæring sandnes.
 • Schaarste op de arbeidsmarkt.