Home

Hva er selvbestemt abort

Selvbestemt abort - Rød

 1. Selvbestemt abort gir ikke flere aborter, det gir først og fremst tryggere aborter. De landene med forbud mot abort er også de landene med flest aborter. Derfor handler det ikke om ja eller nei til at aborter skal skje, det handler om å sikre at alle har tilgang på trygg abort, uansett inntekt og hvor man kommer fra
 2. Ved selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke kan man avbryte svangerskapet med kirurgisk eller medikamentell abort. I dag utføres mer enn 80% av abortene medikamentelt. I følge pasientrettighetsloven har pasienten rett til å velge å avslutte svangerskapet før utgangen av uke 12, rett til å velge mellom medikamentell og kirurgisk abort og til å velge hvilket sykehus hun.
 3. Siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979 er det blitt utført mer enn en halv million aborter i Norge. Det tilsvarer 15.000-16.000 aborter i året. Hver abort har sin historie. Til tross for mange år med selvbestemt abort vet vi forbløffende lite om hvordan loven virker. Hvem tar abort og hvorfor
 4. har for øyeblikket et omfangende prosjekt om seksualitet, samliv, og moralen og etikken i alt dette. Gruppen jeg er med i har valgt emnet Abort, og jeg tenkte med en gang at det er folk med sterke meninger og begrunnelser her inne som kunne tenkt seg å få det ut! Hva syns.
 5. Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har.
 6. Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv
 7. st smerter med en kirurgisk abort selv om dette på en måte er et større inngrep

Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk For selvbestemt abort, dog blir det nok litt av en diskusjon om hvor lang tid det kan gå før man må vurdere sterkt på om ikke det er litt for sent for abort. Jeg mener i så fall at hvis man først blir gravid, så må man ha bestemt seg innen en uke for hva man gjør Abort er gratis. Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemnd. Det er derfor viktig at du har tenkt igjennom om du trenger prevensjon etter aborten og eventuelt hva slags prevensjon du vil bruke Ved selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke er det to metoder for å avbryte svangerskapet: Kirurgisk og medikamentell abort. Medikamentell abort er i dag den vanligste abortmetoden: I overkant av 90 % av abortene utføres i dag medikamentelt Hun er drømmekandidaten til amerikanske abortmotstandere. De føler seg ganske sikre på at hun, så snart muligheten byr seg, vil ta avgjørelser som undergraver kvinners rett til selvbestemt abort

Abortdebatten: Hva med kvinnens menneskeverd? | Sundby

Selvbestemt abort - Lommelege

1. Hva er en senabort? I Norge i dag har kvinner rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. uke i graviditeten (11 uker og 6 dager). Aborter etter dette tidspunktet klassifiseres som senabort. Ønsker man en abort etter 12. uke, må man sende en skriftlig søknad til en abortnemnd. Den første instansen heter primærnemnd og består av to leger Grensen for selvbestemt abort i Norge er 12 uker (18 i Sverige). Er kvinnen mer enn 12 uker gravid, skal begjæring om abort behandles i en nemnd. I 2017 ble det utført 546 aborter (4 prosent av alle aborter) etter nemndbehandling. De fleste ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader, sosiale forhold eller mors helse Det er det lågaste talet på avbrot sidan 2003 og vi ser ein 9,3 % nedgang i nemndabortar frå 2018 til 2019. Nedgangen i nemndbehandla abortar varierer mellom dei ulike helseregionane frå 5,7% nedgang i Helse Nord, 6,5% i Helse Sør-Øst, 9,9% i Helse Midt til 18,4% nedgang i Helse Vest Abort er en avbrytelse av svangerskapet.Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.. Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan. Kampen for selvbestemt abort. Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for selvbestemt abort. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules

hva er spontan-abort, og hvordan kan dette skje? 24.09.2007 2007 Graviditet det jeg lurer på er om det kan ha skjedd en spontan abort? 03.09.2008 2008 Graviditet Lurte på om hvor stor er faren for spontan abort nå? 25.06.2008 2008 Gravidite Selvbestemt abort er et gode med en trist bakside. Ingen er for abort. Heller ikke vi som bunnfast støtter kvinnenes rett til å velge. Men dagens lov sikrer heldigvis at det forblir kvinnens. Men hva er abort, Halvor Nordhaug, om det ikke er drap av barn? Du problematiserer pavens uttale om at kvinner velger abort for å få et lettere liv, ved å vise til voldtekt- og incestofre. Men alvorlig talt! De tusenvis av årlige aborter i Norge dreier seg ikke om incest- og voldtektsofre

Selvbestemt abort - Hva synes du? For eller imot

§ 1. Samfunnet skal så langt råd er sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig Hva er selvbestemt abort? Abortrettigheter adressere de omstendighetene som en kvinne kan få en lovlig abort i en bestemt jurisdiksjon. Abort er en kontroversiell medisinsk prosedyre der en graviditet er avsluttet gjennom ett av flere virkemidler, blant annet inntak av abort DEBATT Selvbestemt abort: Dette er et gufs fra fortida. Norske verdier står på spill Jeg skulle likt å vite hva likestillingsministeren mener om dette I en situasjon der du står overfor et mulig valg av selvbestemt abort, og der det er usikre omstendigheter rundt situasjonen, dukker det ofte opp flere dilemma: Han vil ikke ha barnet, han vil ha men ikke hun, hvem skal du ta hensyn til, hva skal du ta hensyn til, er det studier eller skole involvert, er fremtiden deres involvert Abortlovens historie: Slik er vi gått fra halshogging til fri abort Kampen om kvinners rett til selvbestemt abort startet i 1913. Vi ser fremdeles spor av den i 2018

Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge og skal aldri rokkes ved. Det skal være opp til den enkelte kvinne å bestemme over egen kropp. SV vil utvide retten til å bestemme selv fra uke 12 til uke 16. Vi vet at møtet med abortnemndene er tøft for mange, selv om nemndene også gjør en god jobb Dette er en forutsetning for full kvinnefrigjøring. Tilgang til prevensjon og lovlig trygg abort, gode ordninger for svangerskap, fødsel og barsel er viktige for kvinners helse. Loven om selvbestemt abort ble innført i 1979, men loven blir ofte utsatt for ulike former for angrep, blant annet med forslaget om reservasjonsrett for helsepersonell Skal vi vurdere dette utifra en normativ etikk så legges det i umoralske og moralske handlinger. I Norge er det Stortinget som behandler lovene og bestemmer hva som skal være en lov. Da er det Stortinget som også har vedtatt loven om selvbestemt abort og det er også gitt lov til å sette en diagnose på fostre

abortloven - Store norske leksiko

 1. Den siste uka kunne en pent legge fra seg The Handmaid's Tale og ha nok med å følge med på nyhetene. Polens grunnlovsdomstol fastslo at abort er forbudt selv om fosteret er alvorlig skadet og landets abortlovgivning ble enda strengere - i praksis et totalforbud
 2. Vargas12.com oppfordrer alle til å støtte kvinners rettigheter til selvbestemt abort. La kvinner bestemme over egen kropp, og gi dem tillit til å vite hva som er best for hennes potensielle framtid som mor. En av våre favorittbloggere, heter Kirsebærhagen.no, hvor Christina Fraas skriver om livet sitt i Kirsebærhagen i Oslo.Hun har bukt mye av sin tid til å fortelle sin mening om.
 3. Spørsmålet om Amnestys stilling til eventuell selvbestemt abort uansett begrunnelse, blir en sak for det internasjonale rådsmøtet i 2007, sier Johansen. Sakker akterut. I Norge og mange andre land tas retten til selvbestemt abort som en selvfølge. Her i landet ble retten innført ved lov i 1978
 4. I 1978 blir selvbestemt abort tillatt i Norge. Enkeltmenneskets rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv står sentralt i det humanistiske menneskesynet. I 1974 var forslag til lov om selvbestemt abort oppe i Stortinget, men falt mot én stemme. I 1978 ble loven vedtatt med èn stemmes overvekt
 5. Hva er det kristne idealet? Etter å ha lest flere artikler, innlegg og kommentarer til den pågående abortdebatten stiller jeg meg spørrende til hva det kristne idealet faktisk er, og For om dem som ønsker å beholde og/eller utvide rammene for selvbestemt abort ikke forstår.

Jeg er tilhenger av selvbestemt abort, og det er fordi et lite foster ikke har noe bevissthet sånn som vi kjenner det. Ikke mer enn en larve i alle fall. Jeg ser ikke på det som et menneske. Hvis jeg mente et foster var et menneske på linje med andre ville jeg vært abortmotstander det er å bli galt å bruke abort som løsning når en har vært så dumme å bare hadd seg et nr i fylla for ex uansett om en er 14 eller 40. dessuten så har norge et godt helsevesen som kan hjelpe til med å tilby alle å gjenomføre et svangerskapå da etterpå evn bortadoptere barnet til barnløse som virkelig ønsker seg barn men selv ikke kan få . Hva tror du var årsaken til at selvbestemt abort var forbudt i Norge helt fram til 1978? Hvorfor tror du loven ble opphevet? Abort-debatten handler særlig om to ulike prinsipper satt opp mot hverandre: fosterets rett til liv og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Hvilke av disse to prinsippene er viktigst, og hvorfor? Relaterte.

abortkampen - Store norske leksiko

Hun mener legene har full anledning til å vurdere hva som er hensiktsmessig tidspunkt å gjennomføre en abort eller fosterreduksjon på også etter 12. uke Jeg er for selvbestemt abort! Likevel tenker jeg at de fleste vet hva sex kan føre til. Vi har seksualundervisning på skolen!. Har man da hatt sex frivillig og blir gravid så får man ta ansvaret. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Silfen 36 644 62 64 I Norge fungerer abortloven slik at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til utgangen av uke 12. I visse tilfeller åpner loven for abort mellom uke 12 og 18. Da er det en nemnd som tar avgjørelsen. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet ble det utført 12.380 aborter i Norge i 2018.Siden 2008 har det vært en jevn nedgang i antall aborter her i landet, spesielt blant de yngste Abort er lite fremme i samfunnsdebatten i dag. Mange av dagens unge kvinner husker lite av kampen som foregikk på 1970-tallet, og de fleste anser selvbestemt abort som en selvfølgelighet. Det er imidlertid ikke mer enn 25 år siden norske kvinner fikk rett til selvbestemt abort

Kontroll på sykehuset er ikke nødvendig ved abort innen 12 fullgåtte uker. Sykehuset kan tilby kontroll etter to til fire uker, men du har ikke krav på slik oppfølging. Det gjøres vanligvis ikke rutinemessig ultralydkontroll etter aborten. Blødningen i seg selv er ikke et bevis for at aborten er fullstendig Mitt syn og mine tanker om abort. Jeg syns provosert abort skal være selvbestemt i de fleste tilfeller. Det er ikke sikkert kvinnen ønsket å bli gravid, men så plutselig var hun det. Om hun ikke da ønsker seg barn syns jeg at hun bør ha en rett til å fjerne det. Voldtekt, incest og andre problemer er mer enn nok gode grunner for en abort

Om loven var formulert slik hadde det vært selvbestemt abort i denne perioden av svangerskapet også, Da er det ikke en uvesentlighet hva som faktisk blir stående i loven Det vil ikke bli gitt tillatelse til abort dersom det antas at fosteret er levedyktig på det tidspunktet aborten blir gjennomført. Referanse Lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975 med siste endring i lov av 01.09.2019 I Norge har vi selvbestemt abort frem til 12. uke, og mulighet for abort frem til 18. uke via nemndbehandling. I USA er situasjonen en helt annen: Gjennom to høyesterettsdommer er det slått fast.

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset Abortloven har eksistert siden 1976. Loven gir kvinner i Norge rett til selvbestemt abort før utgangen av uke 12. Men hvordan går egentlig en abort til? Og hva er forskjellen på medisinsk og kirurgisk abort? Hva er det som skiller en tidlig abort fra en sen abort

Hva er abort? Bakgrunnsartikkel skrevet av ungdomskonsulent i organisasjonen Menneskeverd, Helene Pederstad. Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi for at det skal forme holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning Beholde grensen for selvbestemt abort innen utgangen av uke 12. I Granavolden-plattformen er Høyre enig med Frp, Venstre og KrF om å fjerne åpningen for abort av én eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen til selvbestemt abort Abort i Norge. Det enkelte menneskes rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sentralt i et humanistisk menneskesyn. Når det gjelder abort, er det vanskelig å se at andre enn kvinnen selv er den som kan fatte beslutningen. Human-Etisk Forbund støtter retten til selvbestemt abort og dagens abortlov Redusere antallet aborter - et felles prosjekt. Hvert år utføres det om lag 12 000 svangerskapsavbrudd i Norge (2018). Tidligere har tallet vært høyere. Uansett hva man tenker om når livet starter, tror vi alle vil være enige i at færrest mulig skal måtte utsettes for den påkjenningen det er å bli uønsket gravid Abort er noe som vekker sterke følelser. Men hvordan funker det egentlig? Og hva er disse lovene og reglene som alle diskuterer i avisene? Her er et forsøk på å gjøre abort litt enklere å forstå. For abort er vanskelig nok som det er. Av Nina D. Brochmann Lovverket. I Norge har vi selvbestemt abort frem til svangerskapsuke 12

- Både fordi det er nokså tabubelagt, og fordi det faktisk er et kontroversielt tema selv om det er selvbestemt og noe du kan avgjøre selv frem til 12. svangerskapsuke, sier hun. Hun mener det er viktig å anerkjenne at det å ta abort kan oppleves som en stor og tyngende avgjørelse for noen, selv om de er for selvbestemt abort Vi har spurt lederne for Vineyard Oslo og Buddhistforbundet hva de mener om abort. Av Hans Olav Arnesen Abortspørsmålet er vanskelig, slik spørsmål som berører liv og død gjerne er. Nettopp derfor kan det være verdifullt å innhente synspunkter fra religiøse ledere som har gitt spørsmålet grundig gjennomtanke. Buddhistforbundet er forankret i en to og [ 1960: Lov om svangerskapsavbrot i visse høve blir vedtatt 1964: Lov om svangerskapsavbrudd i visse tilfeller trer i kraft, abort blir tillatt i Norge. Kvinner kunne søke en nemd om å få gjennomføre en abort. 1978: Abortloven endres. Innen utgang av 12. svangerskapsuke er abort selvbestemt. Etter utgang av 12. svangerskapsuke kan abort innvilges av nemd, dersom et av følgende kriterier er. Abort er noe som vekker sterke følelser. Men hvordan funker det egentlig? Og hva er disse lovene og reglene som alle diskuterer i avisene? Her er et forsøk på å gjøre abort litt enklere å forstå. For abort er vanskelig nok som det er. Av Nina D. Brochmann Lovverket I Norge har vi selvbestemt

Abort - Ung.n

Man kan spørre hva som er grunnlaget for å sette grensen for selvbestemt abort ved utgangen av tolvte svangerskapsuke. Jeg kjenner ikke til forarbeidene til abortloven, og kan derfor bare spekulere i hva dette grunnlaget skulle være. Det er i hvert fall vanskelig å finne holdbare filosofiske grunner for å sette grensen her Det er ikke lett å forstå hva de mener med at «antall fostre i seg selv» er grunnlag for abort. Å si at kvinner bruker selvbestemt fosterreduksjon til å abortere ett av to foster på grunnlag av «antallet i seg selv» gir like lite mening som å si at kvinner bruker selvbestemt abort i et enkeltsvangerskap fordi «antallet» er én En normal menstruasjon vil som regel komme innen 4 uker. Dersom ikke, anbefaler vi en urin graviditetsprøve og eventuelt en vurdering med ultralyd for å se om der er gjenværende graviditetsrester i livmorhulen. Selvbestemt abort: Siden 1978 har vi i Norge hatt selvbestemt abort Abortmotstanden er sterkest i mange sm stater, mens store stater, som California og New York, nok vil opprettholde selvbestemt abort. Det betyr at selv om et flertall av delstatene skulle vedta strenge abortlover vil det ikke n dvendigvis bety at flertallet av befolkningen vil bo i stater med abortforbud

SV-veteran vil ha selvbestemt abort til uke 22

I september 1974 ga Kvinneaksjonen for selvbestemt abort ut brosjyren «Hva betyr selvbestemt abort?». Her var budskapet: «Etter norsk lov er en gravid kvinne fullt tilregnelig. Hun har blant annet stemmerett, og enten hun er gift eller ikke, forutsettes hun å klare omsorgen for et barn, likeledes sitt arbeid og andre sosiale forpliktelser For meg er begrepet selvbestemt abort svært misvisende, og vårt samfunns selvbedrag. Vi må vel også konstatere at det vanlige er, at det foranliggende for en graviditet er noe ei kvinne og en mann begge har vært delaktige i, og at en graviditet ligger an til å bli en fødsel ut av. Noe av det som forundrer meg er at mannen og kvinnen blir tillagt så totalt forskjellig ansvar i vårt. Dette er ikke for å krangle, bare for å se hvilken meninger det er der ute:-) Jeg er ikke imot abort når gode grunner taler for det men jeg syntes det er så fælt å høre om de som tar abort i uke 12 og senere (mener da ikke de tilfellene hvor barnet er sykt/ikke levedyktig). Dette er fordi da er f..

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Den første menstruasjonen kan være kraftigere og mer langvarig enn hva du er vant med. Du kan starte med hormonell prevensjon rett etter aborten. Spiral kan settes inn etter 4 uker hos egen lege Det er ikke uvanlig at den første menstruasjonsblødningen både er kraftigere og varer lengre enn hva du er vant med. Hormonell prevensjon kan tas i bruk så snart aborten er sluttført. Spiral kan settes inn etter 4 uker, og skjer vanligvis hos egen lege Jeg har funnet ut at jeg er gravid. Men jeg greier ikke være gravid. Jeg bare orker det ikke. Hvordan er det å ta abort, selv om jeg ikke liker det? Hva må jeg gjøre? Kan noen hjelpe meg Siden abort er forbundet med skam og mange steder er ulovlig, blir ikke alle aborter rapportert inn. Derfor er trolig mørketallene etter all sannsynlighet store. Utrygg abort er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i verden i dag, sammen med blødninger, svangerskapsforgiftning, blodforgiftning og forhindret fødsel Selvbestemt abort norge 15 (f. v. ) Lene Elisabeth Eide, Mackarena Salgado og Yrja Oftedal var blant de 30 som stilte opp i Instagram-demonstrasjonen. Frp-ere i NRK-undersøkelse: Sju av ti sier nei til å endre abortloven - Seier for livsvernsaken Noen helt andre damer jubler imidlertid over endringen i abortloven. Maria Selbekk er.

3536436174_5286165aNå blir det god, gammeldags 50 km i Kollen

Hva er en abortnemnd? Primærnemnd for abort Søknader om svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke blir behandlet av en abortnemnd Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemnd. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikk Vi ønsker først å se på hva kjernen i saken dreier seg om. Det er i dagens situasjon mulig å ta abort frem til uke 12 i svangerskapet uten begrunnelse. Dette er såkalt selvbestemt abort. Er man under 16 år skal foreldre eller verge ha mulighet til å uttale seg, hvis det ikke er spesielle grunner som taler mot dette. Svangerskap kan ikke. Selvbestemt abort er, utover de to eksemplene ovenfor, moralsk forkastelig, og bør sees på og ansees deretter. Muligheten må være der, men i så begrenset forstand som mulig. Så får heller de som ikke har noe på en abortklinikk og gjøre la være å misbruke systemet

Og selv om abortgrensen er på uke 12 i dag, gjennomføres over 80% av de selvbestemte abortene før uke 9. Dermed kan en trygt si at de fleste aborter som gjennomføres i dag skjer før embryoet kan kalles et foster. Selv om FrP er for selvbestemt abort frem til uke 12 har en lov å ha delte meninger i slike etiske spørsmål I Norge har vi demokratiske prosesser for å fastsette lover, og norsk lov gir adgang til selvbestemt abort innenfor de første 12 uker av svangerskapet. Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma. Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern Respekt for menneskelivet og retten til å bestemme over egen kropp er viktige liberale prinsipper. Rett til selvbestemt abort er derfor viktig for Venstre. Abortnemndene

abort - Store medisinske leksiko

Eufemismene er mange, man kan kalle det kvinners eget valg, fosterreduksjon eller abort. I Norge er abortloven såpass streng at vi sjeldent tenker over hva en abort reelt sett er. Abortloven er loven som gir friske kvinner rett til å avlive friske fostre. I Norge i dag har kvinner fri rett til abort i svangerskapets første tolv uker Men han minner samtidig om at «abort er en alvorlig synd». «Jeg gir nå til alle prester, i kraft av sin tjeneste, fullmakt til å gi absolusjon til dem som har begått den alvorlige synden, abort», skriver pave Frans. Det sentrale punkt i denne uttalelsen er uttrykket «i kraft av sin tjeneste»

Selvbestemt abort. Abort - medikamentell (hjemme) I Norge har kvinner lovfestet rett Det er ikke uvanlig at den første menstruasjonsblødningen både er kraftigere og varer lengre enn hva du er vant med. Hormonell prevensjon kan tas i bruk så snart aborten er sluttført Og Oftestad og Aavitslands skråplan er ikke ukjent. Det er det samme som alltid er blitt brukt mot abort; i dag kommer dere for fostrene, i morgen kommer dere for spedbarna og i overmorgen er ingen av oss trygge. Fra selvbestemt abort til Hobbes' naturtilstand på 1-2-3 Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk Indikatoren viser andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt eller kirurgisk inntil utgangen av henholdsvis 9. og 12. svangerskapsuke

Selvbestemt abort - Hva synes du? For eller imot? - Side 6

 1. Men hva er det som ligger bak et forslag som ikke er en løsning på et problem? SV-kvinnene legger nå frem et forslag til lovgivning som vil utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens uke 12 frem til uke 22 - som er grensen for å tillate svangerskapsavbrudd i Norge
 2. utter lange VR-dokumentaren «Across the line» lar seeren være med på prosessen mange unge kvinner opplever for å ta abort i USA, ved hjelp av virtual reality-teknologi (VR) - såkalt kunstig virkelighet. Vold og trusler er nemlig ikke uvanlig utenfor helsesenter som.
 3. Abort og fosterreduksjon er ikke drap. Det er selvstendige valg om eget liv. Regjeringen Solberg og Kjell Ingolf Ropstad skal ikke bestemme over mitt og alle andre kvinners liv, det skal vi gjøre.
 4. Dagens debatt om selektiv abort må ikke få ta oppmerksomheten vekk fra de friske fostrene. Selvbestemt abort er ikke reell når de nærmeste utsetter kvinnen for press til å ta abort. Argumenter mot en ny debatt: Det vil fort bli en ny skyttergrav-diskusjon som vil medføre en ekstra belastning for dem som vurderer eller har tatt abort
 5. Dermed er det bare Andorra, Malta og San Marino igjen som ikke tillater abort i Europa. At stadig flere land tillater abort er imidlertid resultatet av en over 100 år lang kamp, og den er ikke over. I disse dager er det 40 år siden selvbestemt abort ble innført i Norge. Loven ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978 og trådte i kraft fra 1979
 6. Hva er abort Abort - Ung.n . Det er anbefalt at du har en person som støtter deg gjennom aborten. Du kan lese mer om de to ulike typene for aborter, hva slags forberedelser som kreves, og hva du eventuelt kan forvente etter abortene på Helsenorge.no. Begge typer abort er like sikre
 7. Abort-motstanderne mener provosert abort er mord, og i strid med Guds vilje. I norske medier har Abort-motstanderne fått mye oppmerksomhet på grunn av kontroversielle virkemidler som blodige dukker, og symbolske begravelser av fostre. Det er derimot sjelden vi får høre abortmotstanderne begrunne sitt syn. Den muligheten får de her på Religioner.no. Av Ivar Kristianslund Abort [

Abort - uønsket svangerskap - helsenorge

Hva mener KrF i så fall må til for å redusere antall aborter? - 1 2013 var det ca. 14.700 aborter, og i 2017 var det rekordlavt antall med 12.700 aborter. Det viser at det er mer enn bare paragrafer i lovverket som er viktig Et forslag er å åpne vinduet for juridisk abort i de tolv første ukene av svangerskapet - overlappende med retten til selvbestemt abort. Danskene er nokså delt i spørsmålet, men mange er. Nei til KrFs skamdag - ja til selvbestemt abort. 3 551 liker dette. I KrF sitt nye programforslag foreslår de skamdag for Norske kvinner før de skal ta abort. Ingen norske kvinner skal måtte kjenne.. Selvbestemt abort i fare. WASHINGTON, D.C. (VG) Får Donald Trump den høyesterettsdommeren han ønsker seg, kan det bli enda vanskeligere for amerikanske kvinner å få abort

Abortmetoder - helsenorge

- De Grønne vil beskytte retten til selvbestemt abort. Om aborttallene skal ned bør det skje gjennom å hindre uønskede svangerskap og sikre at en har gode økonomiske ordninger når en får barn, uansett om en er i arbeid eller ei, sier Bastholm. De Grønne vil: Stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort Ikke vet jeg hva Kjell Magne Bondevik snakker med George W. Bush om når mikrofonene er slått av, men sikkert er det i hvert fall at begge de kristenkonservative statslederne har satt inn flere støt mot retten til selvbestemt abort de siste årene Vanligst er altså vedvarende blødninger og smerter etter aborten fordi livmoren ikke er helt tømt. Det er minst smerter med en kirurgisk abort selv om dette på en måte er et større inngrep. Vi må mistenke dette dersom du har reelle blødninger og da må du reundersøkes med vaginal ultralyd Italia: selvbestemt abort i svangerskapets 90 første dager, men 70 prosent av landets leger har reservert seg. Russland: Et lovforslag som skal gjøre abort dyrere, er under behandling. Og Polen: I 1988 ble det utført over 100 000 lovlige aborter. Siden 1993 har tallet ligget 600, Polen har nesten 40 millioner innbyggere

Selvbestemt abort i fare - V

 1. Er provosert abort det alternativ som gir mest nytte for eksempel i form av lystoverskudd, velvære og velferd for den som handler, er handlingen forsvarlig. Det som teller negativt i vurderingen, er mulig ubehag ved en avgjørelse, ved inngrepet, og den mulige anger og sorg som aktøren vil føle
 2. Av medisinske grunner vil vi ikke gjøre inngrepet rutinemessig før svangerskapsuke 12, som er grensen for selvbestemt abort. Det juridiske jeg har stilt spørsmål ved, er om det er rett å rutinemessig bruke unntaksbestemmelsen om å utsette abort til en uke etter 12-ukersgrensen
 3. Abortnemndene må holde seg oppdatert på hva som er den medisinske risikoen, og justere sin praksis basert på dette. Selvbestemt abort står, og skal stå sterkt Selvbestemt abort står, og skal stå sterkt, i Norge. Kvinnen selv kjenner sin egen situasjon best og er nærmest til å ta vurderingen knyttet til sin egen graviditet og eventuell.
 4. DOWNS SYNDROM: - Vi er allerede et sorteringssamfunn. Spørsmålet er om vi vil ta det et skritt videre, sier professor Ola Didrik Saugstad
 5. Noe som ikke alltid er like enkelt fordi abort fortsatt er skambelagt, en skam som blir prakket på oss fra Besserwissere og Kristenkonservative over hele linja. Kvinnefronten har stått på barrikadene i flere tiår for å sprenge tabuene rundt abortspørsmålet. Og kampen for selvbestemt abort i Norge har betydning utover landegrensene
 6. Er du enig i at det ikke først og fremst er «forsiktigheten» som metode som engasjerer motstandere av konservatisme, men snarere samfunnssynet og oppfatningene om hva som bør bevares? Du nevner noen eksempler, men la meg ta selvbestemt abort, da det er interessant å diskutere begrepsmessig

Risikoen for for tidlige fødsler er høy i slike tilfeller. Fosterreduksjon ble en mulig løsning. Mens KrF ønsker å innskrenke abortloven, er det andre som går motsatt vei. Det vakte berettiget oppsikt da Unge Venstre gikk inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 24 uker! Et groteskt forslag, helt blottet for etiske.

Behov for vakter til 8

Senabort - Menneskever

 1. Abort: Noen våger ikke engang snakke med sin egen mo
 2. Fakta om abort (med 2019-tal) - FH
 3. Abort - Wikipedi
 4. Abort Arbeiderpartie
 5. Hva er forskjellen på spontan og provosert abort
Hva vet du om fostre kan føle, Hansmark?» Uenighet er ikke farlig
 • Salbei weißer belag.
 • Lenormandkarten youtube.
 • Riga veda.
 • Gurkensalat mit creme fraiche kräuter.
 • Prest i bibelen kryssord.
 • Hunger games 2 imdb.
 • Pasientreiser åpningstider.
 • Eikesdalsvatnet camping.
 • Rolf gjølstad kjæreste.
 • Martin garrix landstreff stavanger 2018 in aalgaard norway ålgård 5 mai.
 • Oljeraffineri tønsberg.
 • Yngvar andersen rydder.
 • 2017 northern california wildfires.
 • Brunch ettlingen.
 • Sprudelhof bad nauheim.
 • Today show website.
 • Raf simons coat.
 • Zumba frechen.
 • Die atzen alben.
 • Ame pure pigmentflekker.
 • Marta alise audun utro.
 • Blå stripete skjerm iphone.
 • Skjelett kvinne mann.
 • Tanzschule bogner sommerball.
 • Rodin og co trondheim.
 • Nathan fillion firefly.
 • Verdens ende norrøn mytologi.
 • Mein schatz auf russisch.
 • Topptur kristiansand.
 • Polar h10 endomondo.
 • Mysimba blå resept.
 • Byggtørker parafin diesel.
 • Toyota land cruiser tekniske data.
 • Tango weilheim.
 • Dutch oven rezepte grillsportverein.
 • Delorean 2017.
 • Norge ishockey ol 2018.
 • Ethylene glycol antifreeze.
 • Bønner på nett.
 • Barzentral.
 • Airscout 365.