Home

Vurderingskriterier psykologi 2

Psykologi 1+2: Eksamen i Psykologi 2

Psykologi 2-eksamen har en form som kan være krevende for elevene. Oppgaven er svært kortfattet, og elevene skal bruke hele eksamenstiden til å svare på en ganske åpen oppgave. Elevene må løsrive seg fra kapitteltankegangen og se temaer mer på tvers av boka Psykologi 2 Psykologien i dag Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive og forklare forskjellen på ulike retninger innenfor moderne psykologi

Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for

Ulike vurderingskriterier er det i ulike fag. Nedenfor har jeg utarbeidet et utgangspunkt for vurderingskriterier i Psykologi 2. Vi bruker boka Cappelen og Damm Psykologi 2. (Vurderingskriterieriene er for Kapittel 1) Det skal være et utgangspunkt for diskusjon. Ser du mønsteret? For deg som tenker over middels: Du beskriver og forklarer på en fremragende måte forskjellen p Bruk av kilder: Her er et eksempel på bruk av kilder i faget psykologi 2 i en eksempelfagtekst: Rolleopplevelse defineres i følge læreboka Psykologi 2 slik: «Rolleopplevelsen er den måten den enkelte opplever eller forstår (eller misforstår) sin egen rolle på med hensyn til innhold og handlingsmuligheter» (Larsen m.fl 2011: 141)

Bli kjent med vurderingskriterier før du begynner å skrive

Eksamensforberedelser - Psykologi 2 - Google Site

Punkt 2.5 Skriftlig arbeid Punkt 2.5.1 Retningslinjer for skriftlig arbeid Overordnet mål for det skriftlige arbeidet. Arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder: skriver-leser-interaksjon, innhold, tekstoppbygging, språkbruk og formverk, rettskriving og tegnsetting

Kjøp Psykologi 2 Unibok (2011) fra Cappelen Damm Undervisning Psykologi 2. Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater - også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka På bakgrunn av vår litteraturgjennomgang, den nevnte vurderingsforskningen, kvalitets- og vurderingskriterier benyttet i NIFU (2012) sin evaluering av den norske doktorgradsutdanningen i 2012, læringsutbyttebeskrivelsene i 3. syklus (Kunnskapsdepartementet, 2014), samt Powells (2004) vurderingskriterier for doktorkomiteer, vil vi foreslå at man kan konkretisere vurderingskriteriene for. Karakterbeskrivelser og utfyllende vurderingskriterier - bachelor ingeniørfag, vedtatt av UHR-NRT Last ned (.PDF, 109 kB) Descriptions of Grades for Bachelor's Theses in Engineering (approved by UHR-NRT) Last ned (.PDF, 288 kB) Descriptions of Grades and Assessment Criteria.

Psykologi 1+2: Psykologi 2

Som lærer tar man naturlig nok styring over prosessen med utarbeidelse av vurderingskriterier og oppgaver. Gjennom dialog med elevene setter man sammen et forslag, som læreren kan renskrive. Ut fra vurderingskriteriene vil det mange ganger være naturlig å lage noen kjennetegn på kompetanse, både som hjelp for elevene underveis, og for læreren i vurderingsarbeidet Psykologi 2 cappelen Damm. Sekundærsosialiseringen har som formål å gi individet kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige for å fungere i samfunnet

Psykologi 2. Elev / 11-13 - Loku

Psykologi 2 by Cappelen Damm - Issu

 1. Kjøp Psykologi 2 Unibok (2016) fra Cappelen Damm Undervisning Psykologi 2 Unibok (2016) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater - også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka
 2. Hva er psykologi? Hva er moderne psykologi? Hva er utviklingspsykologi? Personlighetspsykologi? Læringspsykologi? Sosialpsykologi? Biologisk orientert psykologi? 1) Finn en god og dekkende definisjon på hva psykologi er. 2) Lag en tidslinje slik at du får en historisk oversikt over ulike teoretikerne, Erikson, Piaget, Freud, Maslow, Mead, Skinner
 3. KRITERIUM: IB Ikke bestått - GIR 1-2 POENG B Bestått - GIR 3-4 POENG BM Bestått meget godt. - GIR 5-6 POENG POENG: De gis poeng iht de 4 delene. Planlegging teller 15%. Gjennomføring teller 70 %. Egen vurdering teller 7,5%. Dokumentasjon teller 7,5%. Til sammen 100%. Se tabell nederst i dette dokumen
 4. Psykologi 2 Privatistene skal opp til skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: PSY1-0
 5. Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre
 6. Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring
 7. Revidert utgave av Psykologi 1 er omstrukturert, forkortet, med oppdatert fagstoff og mer tilgjengelig språk.Læreplanen er lett gjenkjennelig i boka ved at alle delene har samme overskrift som læreplanen, og kapitlene innledes med konkrete kompetansemål

Emne - Kognitiv psykologi 2 - PSY2012. course-details-portlet. PSY2012 - Kognitiv psykologi 2 Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Rapport Karakter: Bestått/Ikke bestått Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Rapport: 100/100: A: Faglig innhold. Kognitiv psykologi er studiet av hvordan vårt menneskelige. Psykologi 2 er krevende men interessant, og jeg synes det var enklere å svare på en oppgave som krever bruk av teorier, begreper og selvrefleksjon enn paragrafer og at en måtte finne ut hvilke spørsmål en tvist stiller. Hadde jeg vært deg hadde jeg definitivt gått for Psykologi 2 Vurderingskriterier for orden og atferd . Orden Overholder frister Varsler ved fravær Meter i rett tid Har med avtalt uts r Holder orden i klasserom- met/på skolen Fravær God Gjør lekser, leverer arbeid i henhold til plan og møter forberedt til timene Søker permisjon ved planlag Vurderingskriterier i Institusjonskokkfaget-faget for kandidat: _____ Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått PLANLEGGING . måte, Har god forståelse av . Viser meget god orden, planlegging og vurdering av eget arbeid Lærlingen kan anvende råvarene på.

Vurderingskriterier 2.studieår PPU, kull1820 - Bokmål 2 Kriteriene er en revidert versjon av kjennetegnene Aashild Dalen Veivåg utarbeidet i 2011 på bakgrunn av skoleutviklingsrapporter og intervju med lærere og studenter. Revisjonen har tatt utgangspunkt i Hattie si Skriving i psykologi på videregående 1. mars 2017 | Print ut. I dette opplegget presenteres flere ressurser som kan hjelpe elevene til å skrive bedre fagtekster i psykologi. Eksemplene er hentet fra arbeid med hovedområdet sosialpsykologi i Psykologi 2. Fagspesifikk skriving i psykologi. Å være lærer i psykologi er en fin opplevelse I denne 2. utgave er alle kapitler gjennomgått og oppdatert. Enkelte kapitler er nyskrevet, mens andre har fått tilføyelser som fanger opp nye innsikter på området. Forfatter har beholdt bokens pedagogiske struktur, der stoffet først presenteres på en generell måte, for deretter å bli satt inn i en mer spesiell kontekst som bidrar til at studentene øver seg på å resonnere og handle Vurderingskriterier for noveller I går ble det diskutert vurderingskriterier for noveller, på twitter. Jeg hadde forsøkt å skrive ned noen kriterier tidligere som jeg ikke var fornøyd med. Jeg la dem ut her på bloggen, og fikk tips til forbedringer

PSYC2210 - Utviklingspsykologi 2 - Universitetet i Osl

Psykologi er en av de mest fascinerende vitenskapene som finnes. Å forstå årsakene til vår atferd, mysteriene bak personligheter og sinnet, forstå hvilke prosesser som ligger bak intelligens, hvordan vi utvikler oss, eller til og med oppdage hvordan vi kan forbedre relasjonene våre, er bare noen av de tingene som blir avslørt av denne berikende disiplinen, som vi gjør tilgjengelig for deg Start studying Psykologi 2 - diverse begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Psykologi er både en fagretning og en profesjon. Det betyr at du kan studere psykologi for å bli psykolog, eller du kan studere psykologi som fag

Artikkel om sosial kompetanse og spiseforstyrrelser Psykologi 2. Innleveringsoppgave i psykologi 2. Drøfting om hvilken innvirkning sosial kompetanse har på spiseforstyrrelser. Denne artikkelen tar for seg flere teorier og modeller, og tar for seg psykisk helse og ( Pris: 808,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Psykologi 2 av Peik Gjøsund, Roar Huseby, Susanna Barstad, Espen Sjøberg (ISBN 9788202498924) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Vurderingskriterier i muntlig eksamen i anatomi i modul 2 Ved eksamen i anatomi i MED2200 kan kandidatene testes i hele anatomifaget. Eksamen er muntlig, og normal testtid er 45 minutter, fordelt jevnt mellom de tre områdene makroskopisk anatomi,. 2. Kandidaten har svært god innsikt i fagområdet og viser fagkunnskap på meget høyt nivå. Faglig teori og metoder er begrunnet og benyttet på en svært overbevisende måte. 3. Kandidaten har utarbeidet en svært relevant og tydelig problemstilling og gjennomført et arbeid av svært høy kvalitet. 4

Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Naturfag var ikke et av disse fagene. Prosjektet gikk over to år (2007-2009), og nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet VURDERINGSKRITERIER Fiskå skole |Samfunnsfag 2 SAMFUNNSFAG KARAKTER VURDERINGSKRITERIER SAMFUNNSFAG 6 5 Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Viser stor interesse for faget. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. Kan gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige emner Psykologi 2-boka inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver,. Dette er introduksjonsboken for deg som skal studere psykologi. For deg som skal i gang med studiet som i flere internasjonale lærebøker defineres slik: Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.I denne korte definisjonen er

Psykologi 2 har skriftlig og muntlig eksamen. MER OM FAGET Psykologi 1 er et 140 timers fag, som legger vekt på utviklingspsykologi, om hvordan barnet utvikler seg fra fødsel til voksen. Læringspsykologi med vekt på hvordan mennesket lærer, husker og blir motivert Hei! Jeg har kommet opp i psykologi 2 og tenkte å starte en tråd slik at vi psykologielever kunne samles og dele tips, innspill, spørsmål og tanker rundt eksamen. Jeg er klar over at temaet ikke kommer før mandag 23.mai, men det kan være greit å brainstorme i forkant, eller eventuelt motta tips t.. Aktivitørfaget. Aktivitørfaget Aktivitørlærlingens ressursbok Del A Læreplanen og fagprøven 5 Forberedelse til fagprøven Fagprøven. Aktivitørfaget . Aktivitøren helsefag. 1 Etikk og kommunikasjo nye vurderingskriterier vg2 2 · Eleven utvikler enkle . ferdigheter og deltar i andres . treningsopplegg. Middels grad av . måloppnåelse: 3-4 · Eleven utvikler og mestrer . ferdigheter, og kan utarbeide og . prøve ut egne treningsopplegg. Høy grad av .. Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og forslag til forbedringer

Psykologi 2 er fokusert på individet som en del av det sosiale fellesskapet. Det dreier seg om grupper, roller, verdier og holdninger, og om sosial kompetanse, ledelse og makt. Faget beskriver ulike kommunikasjonsmåter og samhandling, nærmere bestemt om kommunikasjon på tvers av og innenfor ulike kulturer april (2) mars (1) februar (1) januar (6) 2011 (18) desember (4) november (2) oktober (3) september (5) august (3) Vurdering kapittel 1 og 2; Kapittel 1 - Vår psykologiske hverdag; Om vurdering i faget psykologi VURDERINGSKRITERIER I. Generelt for alle deloppgavene i svenneprøven Samtlige oppgaver/disipliner skal inneholde følgende arbeidsoppgaver: 1. Planlegging av arbeidet med begrunnelser for egne valg av løsninger. 2. Dokumentasjon (skriftlig og visuell) av det planlagte arbeidet. 3. Gjennomføring av det planlagte arbeidet, i tråd med punkt 1.

Vurderingskriterier Vurderingskriterier Planleggingsdel, gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel blir vurdert etter følgende momenter Operativ psykologi 1 presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i ulike former for operative og kritiske situasjoner. Faglig innhold. Operativ psykologi 1 tar opp tema som: Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjone Psykologi 2. Search this site. Psykologi 2 - Heimdal vgs; Psykologi 2 - Heimdal vgs. Lenker. Undervisningsvideoer. Fordypningsemnet i norsk med psykologisk vinkling. Sanger. Recent site activity. Del 1 Psykologien i dag. Kapittel 1 Moderne psykologi. Kapittel 2 Psykologiens bruksområder

Finn eksamensoppgaver - Udi

 1. Hva er så en gruppe? «En gruppe er to eller flere individer som er organisert omkring et felles mål, som er avhengige av hverandre, og som har en eller annen form for samhandling.» (Gjøsund, Peik og Husby, Roar (2013) Psykologi 2 (1.utg) Cappelen Damm, s
 2. Årets tre vinnere av Åse Gruda Skard-prisen har det til felles at de formidler psykologi på Instagram. Årets doktorgrad. Fødsels­depresjon kan smitte over på far. Fødselsdepresjon er ikke forbeholdt mor, men kan smitte over på far - især hvis partene er usikre på parforholdet
 3. Vil du bidra til Norges beste psykologi-formidling? Psykologisk.no søker journalist. Villa SULT trenger flere dyktige terapeuter. Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) Oslo søker psykologer for arbeid på kveld. Hogrefe leter etter deg som vil hjelpe oss med å bygge opp kontoret i Norge
 4. Vurderingskriterier ved strukturert muntlig eksamen (SME) i modul 2 SME-eksamen i modul 2 består av 5 stasjoner. 2 stasjoner i propedeutikk, 1 i medisinsk atferdsfag, 1 stasjon som er kombinert medisinsk atferdsfag og medisinsk etikk, og 1 stasjon i førstehjelp
 5. Psykologi 2 Psykologien i dag Sosial-psykologi Kommunikasjon Helsepsykologi Hovedområder Psykologiens historie og utvikling Hovedområdet handler om hvordan psykologien har utviklet seg fra å være læren om sjelen til å bli studiet av bevisstheten, opplevelse og atferd. Det dreier seg om hvorda

Utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid

Vurderingskriterier Skrivesentere

 1. kollega, Guro Leifsson, og jeg oss endelig s..
 2. Læringsmål - 2.verdenskrig : Læringsmål for temaet 2.verdenskrig: Arbeidsplan for andre verdenskrig i samfunnsfag : En oversikt over temaet andre verdenskrig: Aktuelle refleksjonssporsmal du kan bruke til ditt arbeid om andre verdenskrig : Vurderingskriterier tverrfaglig oppgave : Semesteroppgaven : Skriveoppgaver: Kildeliste til.
 3. utter med inntil 30
 4. Psykologi 2 . Eksamensform: Muntlig eller skriftlig Pensumbok: Psykologi 2 - Mennesket i gruppe og samfunn, Cappelen Damm Undervisningsform: Teoretisk og praktisk Innhold i faget: Hovedtema i psykologi 2 er hvordan enkeltmennesket påvirker en gruppe og hvordan gruppa påvirker enkeltmennesket.Faget er delt i fire hovedtemaer: Psykologien i dag: ulike psykologiske retninger innen dagens.

Psykologi 2 Unibok (2011) (Nettsted) - Psykologi 2

 1. Kjøp 'Psykologi 2' av Tonje Fossum Svendsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind, Innbundet | 978820340302
 2. Vurderingskriterier i industrimekanikerfaget for kandidat: _____ Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått PLANLEGGING arbeidsplan der Planleggingen er meget godt gjennomarbeidet og strukturert med en realistisk fremdriftsplan. Viser kreativitet og finner gode løsninger. Forhold knyttet til HMS er nøye vurdert
 3. Her finner du vurderingskriterier for noen fa
 4. e til denne boken. Jeg har svart på alle kompetansemålene, på en ryddig, god og strukturert måte. Hadde privatisteksamen og fikk 6. På eksamen brukte jeg bare disse notatene som jeg har skrevet til kompetansemålene
 5. Innkjøp av tjenestepensjoner - rammebetingelser og vurderingskriterier Innkjøp av tjenestepensjoner - rammebetingelser og vurderingskriterier. Pensjonskontoret ønsker med denne orienteringen å veilede dem som vurderer å flytte tjenestepensjonsordningen sin til et nytt selskap denne høsten
 6. utter Forskerne har funnet opriften på en seriemorder. Psykologi I en masketid: Slik avleser du andres øyne . 3
 7. Psykologi 2 er et programfag innenfor programområdet for Språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Psykologi 1 gir det én fordypning i programfag. Det kan også tas som et valgfritt programfag. Om faget. Psykologi 2 gir kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien i tillegg til et tverrfaglig perspektiv

Retningslinjer og vurderingskriterier for artikkelbasert

 1. I psykologi 2 vil du blant mye annet få forståelse for hvordan grupper fungerer og hvordan omgivelsene kan påvirke måten vi oppfører oss på. I sammen med Psykologi 1 utgjør Psykologi 2 en fordypning innen samfunnsfag, språk og økonomi. Eksamen Eksamen i Psykologi 2 er skriftlig
 2. Psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogramPsykologi 2 dekker læreplanen for programfag i psykologi for Vg3. Den nye utgaven er utvidet med sentral og aktuell psykologisk teori og forskning, og vil gjøre elevene godt forberedt til eksamen
 3. Arbeidskrav 2 POL. Disposisjon: Innledning: Oppgaven handler om motivasjon og tilhørende teorier om motivasjon og hvordan dette spiller inn i organisasjoner. I oppgaven skal jeg ta for meg forskjellige typer motivasjon, hvordan man kan påvirke individers motivasjon og hvordan motivasjon legger til rette for at mennesker skal yte i organisasjoner
 4. VURDERINGSKRITERIER TIL . FAGPRØVEN . Bruk skjemaet som en logg underveis i prøven og merk med kommentar for ikke bestått, bestått eller bestått meget godt. Vurderingen fra prøvens deler danner grunnlaget for en samlet sluttvurdering
 5. imum 160 timer over 2 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og foresattes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig
 6. VURDERINGSKRITERIER: Hovedområder: Karakteren 2 Karakteren 3 og 4 Karakteren 5 og 6 Digital samtid Kunne beskrive noen typer digitalt utstyrKunne gi eksempler på digitalt utstyr Forklare hvordan ulike typer tolkninger av fysiske signaler

Karakteren 2: Karakterene 3 og 4: Karakteren 5 og 6: Problemløsning: Eleven kan-programmere løsninger med enkle variabler og ta i bruk standardfunksjoner og/eller metoder-planlegge en enkel applikasjon og lage dokumentasjon for en slik. Eleven ka Kommunikasjon er utveksling av informasjon (opplysninger, meninger, behov, ønsker og så videre) mellom individer og grupper. Språket er i denne forbindelse langt det viktigste middel, og studiet av språkets psykologiske betydning har utviklet seg til en egen spesialitet, språkpsykologi. Mimikk, gester, følelsesuttrykk, kroppsholdninger og kroppsspråk kan betraktes som alternative, ofte. VURDERINGSKRITERIER I. Generelt for alle deloppgavene i svenneprøven 1. Planlegging av arbeidet med begrunnelser for egne valg av løsninger. 2. Dokumentasjon (skriftlig og visuell) av det planlagte arbeidet. 3. Gjennomføring av det planlagte arbeidet, i tråd med punkt 1 og 2. 4 Psykologi grenser på den ene siden til kultur- og samfunnsvitenskapene, og på den andre siden mot biologi, medisin og helsefag. Psykologisk forskning baseres på et bredt spekter av metoder, fra kvantitative og eksperimentelle til mer kvalitative studier som intervju og kasusbeskrivelser.De ulike psykologiske forsknings- og anvendelsesområder griper over i hverandre, men man kan i noen grad.

Karakterbeskrivelser - Universitets- og høgskoleråde

Hallo klassen, disse kriteriene fungerte kjempe fint ved gjennomføring muntlig eksamen i våres. Jeg fant dem endelig igjen. Synd at det ikke er en selvfølge med gode, offisielle kriterier fra Udir og at alle tråler rundt etter de gode kriteriene. vurderingskriterier muntlig eksamen 2fremmedspråk Kilde: Aschehoug BRO - Grete Sevje Ps. ord delingsfeil er fin Psykologi av lidelser. Hits: 12. Psykosomatisk eller psykosomatisk lidelse. Posttraumatisk stresslidelse PTSD. Internett avhengighet sforstyrrelse. Få mest mulig ut av arbeidsdagen din. DSM-lidelser 5. Angstlidelser. Internett avhengighet sforstyrrelse. Forstyrrelse (fetisjisme I den forbindelse har jeg lagt ut vurderingskriterier på dropbox som dere kan nyte godt av her. Det er bare å trykke på lenken under, klippe, lime, låne, laste ned og bruke av hjertens lyst! Kriteriene er basert på sensorskjemaer fra Udir, Læreplanen (K07) og gamle kolleger ved Elvebakken VGS Vurderingskriterier som handler om struktur fokuserer på elevens evne til å presentere et tema på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette henger sammen med følgende kompetansemål: - Elevene skal kunne bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet. - Elevene skal kunne bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler psykologi pÅ norsk! kompendier: del 1, del 2 og del 3. pensumstoff fra psykologi 1 År, fordypningsemne mm. for studier i psykologi, ped.fag, helsefag, rÅdgivning og idrettsfa Kriterier for karaktersetting ved muntlige presentasjoner Skjemaet er i utgangspunktet utarbeidet av Hilde Melby, men noe bearbeidet av meg (Leif Harboe ) Oppdatert november 2017 Under middels 1-2 Middels 3-4 Over middels 5-6 Stemmebruk Du snakker for lavt eller unaturlig høyt. Du va..

 • Satudarah norge.
 • Veranstaltungen waghäusel umgebung.
 • Allas sea pool hinta.
 • Netto kierspe dorf.
 • Bønner på nett.
 • Ovnsbakt ørret trines matblogg.
 • Lasertag viersen kindergeburtstag.
 • Smok alien baby firmware update.
 • Polen i krig.
 • Jeg gikk en tur på stien wiki.
 • Spheal learnset gen 3.
 • Markløft repetisjoner.
 • Kollektion synonym.
 • Detektivausweis kindergeburtstag vorlage.
 • Postnummer örebro centrum.
 • Usedom pension.
 • Learn bekkestua.
 • Jamie dornan news today.
 • Når skal vi stille klokka 2018.
 • Kursrettelser.
 • Pisces libra zodiac compatibility.
 • Ral 1003 ncs.
 • Mekanisk solidaritet.
 • Racersykkel med skivebrems.
 • Hva betyr øyekontakt.
 • Turløyper bøkeskogen.
 • K2 ski.
 • Unbox our future.
 • Crossfit mageøvelser.
 • Morgenbladet abonnement.
 • Pedagogisk psykologi bok.
 • Nissan pathfinder anhängelast.
 • Bewertung tatort.
 • Barnprogram 1958.
 • Ipod nano 7.
 • Lage vin på druer.
 • Chair dance kurs.
 • Lumbal spinal stenose.
 • Rolf gjølstad kjæreste.
 • Endre språk fitbit charge 2.
 • Camaro 68.