Home

Fjellskred loen

Bilder fra reisende · Millioner av anmeldelse

Loenulykkene er tre skred i Loen i Nordfjord, Stryn kommune, i 1905, 1936 og 1950, som er blant de verste naturkatastrofer i Norges historie. Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: Mannen i Rauma kommune, Åkneset i Stranda kommune og Hegguraksla i Norddal kommune

Fjellskred er sjeldne, men kan føre til store øydeleggingar og tap av menneskeliv. Fjellskreda i Loen i 1905 og 1936 er to av dei verste naturkatastrofane i landet i moderne tid. Joasetbergi i Aurland kommune er eitt av sju fjellparti i Noreg som er definert som høgrisikoobjekt, og er i dag under kontinuerleg overvaking Fjellskred er et resultat av komplekse og dyptgående sprekkdannelser i berggrunnen som fører til at fjellpartier blir ustabile. Mye berggrunnssprekker oppstod mot slutten av siste istid som et resultat av trykkavlastning. Under istiden ble berggrunnen presset ned under vekten av overliggende ismasser 15. januar 1905. Den første av dei to store Loen-ulykkene. Eit fjellskred frå Ramnefjellet trefte Loenvatnet og ei 40 meter høg tsunamibølgje tok livet av 61 menneske. Raset ødela i alt 60 hus og drap 94 kyr, 10 hester, 145 sauer og 16 griser

Loenulykkene - Store norske leksiko

 1. Rasulykken i Loen i 1936 (blir sammen med rasulykken i Loen i 1905 omtalt som Lodalsulykkene) var en rasulykke 13. september 1936, ved 5-tiden om morgenen.Som under rasulykken i 1905 raste det fra det 1493 meter høye Ramnefjellet ned i Loenvatnet (Lovannet) i Loen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Tilsammen omkom 74 mennesker i bygdene Nesdal og Bødal, 41 av disse ble ikke funnet
 2. Rasulykken i Loen i 1905 (blir sammen med rasulykken i Loen i 1936 omtalt som Lodalsulykkene) var en rasulykke 15. januar 1905.Det raste fra det 1493 meter høye Ramnefjellet ned i Loenvannet (Lovatnet) i Loen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Tilsammen 61 mennesker i bygdene Nesdal og Bødal omkom av den påfølgende tsunamien.Bare ni mennesker ble funnet, de 52 andre fikk sin grav i.
 3. Slik så Loen ut etter flodbølgen som drepte 74. Den 70 meter høye flodbølgen tok med seg en rekke gårder. 74 mennesker omkom
 4. Loen, sett innover mot Kjenndalen, rett etter 1905-ulykka. På neset til høyre lå grenda Nesdal. Foto: Astor Furseths Fotoarkiv. Den 17. september 1936 var kronprins Olav til stede i Loens fullsatte kirke sammen med flere tusen mennesker utenfor, i en fire timers sørgehøgtid
 5. istrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov
 6. Fjellskred er sjeldne, men dei har gitt mange av dei største skredulykkene i Noreg. I vårt land er det typisk med to til tre store fjellskredulykker for kvart hundreår. Nordvestlandet har vore hardast råka. På 1900-talet tok tre slike skred 175 menneskeliv i denne landsdelen (Loen, 1905 og 1936, og Tafjorden, 1934)
 7. Utsatt for fjellskred. Stein- og fjellskred og mot innsjøer og sjø kan skape flodbølger. Dette representerer en av de mest alvorlige naturfarene i Norge, og i løpet av de siste 100 år har mer enn 170 personer på nordvestlandet omkommet. Skredene i Loen i 1905 og 1936 og Tafjord i 1934 er eksempler på dette

Fjellskred - Fylkesmannen i Møre og Romsda

De tre verste fjellskredene i Norge: 180 har omkommet Det har vært en rekke store fjellskred i Norge de siste 110 årene. Her er en oversikt over de aller verste Fjellskred Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 12.10.2020 Gjennom det statlege kartleggingsprogrammet for fjellskred vert ustabile fjellparti i Noreg kartlagd og overvaka Fjellskred fra et ustabilt fjellparti, og relaterte flodbølger, skjer på få minutter, og har så høy energi at de ikke kan kontrolleres ved fysiske tiltak. Hendelsene etterlater tydelige spor i landskapet. Etter flodbølger kan sporene vises i flere tiår (sterk forstyrrelse i vegetasjonen, som vist i bildet fra Chile nederst på siden), etter fjellskred er avsetninger synlige i landskapet. Fjellskred som setter opp en tsunami i trange fjorder utgjør den klart største trusselen for tap av menneskeliv og verdier i én enkelt naturulykke i Norge. I første halvdel av 1900-tallet opplevde landet tre store fjellskredulykker som førte til omfattende tsunami-skader i Loen og Tafjord. 186 mennesker mistet livet i disse ulykkene

Fjellskred - Fylkesmannen i Vestlan

Fjellskred i norske fjorder. Mulige kilder til flodbølger i Nordøst-Atlanteren. (Illustration: NGI ) Det har tidligere forekommet en rekke katastrofale fjellskred i norske fjorder, blant annet i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjord i 1934 Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934 For 100 år siden løsnet et fjellskred 500 meter oppe i Ramnefjellet i Loen i Sogn og Fjordane. I denne første av to Lodals-ulykker raste til sammen 870 000 tonn masse ut i Loenvatnet. Flodbølgen nådde over 40 meter opp på land og sopte med seg alle husene i Ytre Nesdal og Bødal. Til sammen 61 mennesker ble drept Fjellskred med påfølgende tsunamier har utslettet lokalsamfunn i tidligere tider. Lene Kristensens jobb er å redusere sjansen for nye, store tragedier. Det er meningsfullt arbeid, sier hun. - Overvåking og varsling av fjellskred kan sikre at folk bor trygt og får utvikle sine lokalsamfunn i faresonene for skred, sier Kristensen

Fjellskred er sjeldne, men har forårsaket noen av de største naturkatastrofene i Norge, senest i Loen (1905 og 1936) og i Tafjord (1934). I disse tre hendelsene omkom til sammen 174 mennesker. Fjellskred medfører total ødeleggelse i utløpsområdet. Dersom skredet treffer dyp Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: Hegguraksla i Norddal kommune, Åkneset i Stranda kommune og Mannen i Rauma kommune I Loen finner du også Lodalen med vakker, utemmet naturen. Innerst i dalen ligger Kjenndalsbreen, den laveste liggende brearmen til Jostedalsbreen. Briksdalsbreen, den mest kjente brearmen til Jostedalsbreen, ligger 30 km fra Loen i Jostedalsbreen Nasjonalpark. Det er ca 550 innbyggere i Loen, og totalt 7100 i hele Stryn kommune

Den første av dei to store Loen-ulykkene. Eit fjellskred frå Ramnefjellet trefte Loenvatnet og ei 40 meter høg tsunamibølgje tok livet av 61 menneske Disse kan utvikle fjellskred. Et fjellskred er utrasing av store fjellvolum, fra 100 000 til flere millioner m3. Historisk sett er det to til tre store fjellskredulykker hvert århundre i Norge. Best kjent er hendelsene i Loen i Sogn og Fjordane i 1905 og 1936, og i Tafjorden i Møre og Romsdal i 1934. Fjellskred - overvåking og beredskap 5. Dernest kommer fjellskred av typen Tafjord/Loen, der skredet opptrer i kombinasjon med flodbølger. Store leirskred, som i Verdalen i 1893, inntar en klar tredjeplass. Vi kan vente oss 2-3 store fjellskr e dulykker , 2-3 store leirskredulykker og 3-4 store snøskredulykker i løpet av en periode på 100 år Tidlegare har det vore ei rekkje katastrofale fjellskred i norske fjordar, mellom anna i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjord i 1934. LES OM LODALS-ULUKKENE I FYLKESLEKSIKONET Kan bruke vatnet til. Loen i Nordfjord har hatt flere alvorlige skredulykker som regnes som de verste i Norge. Disse har potensiale til å utvikle seg til fjellskred og er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms

Fjellskred er sjeldne, men har forårsaket noen av de største naturkatastrofene i Norges historie. Eksempler på dette er Loen i 1905 og 1936, og Tafjord i 1934. I disse tre hendelsene omkom til sammen 174 mennesker. Fjellskred medfører total ødeleggelse i utløpsområdet, og treffer skredet dypt vann som fjorder og innsjøer, bløte sedimenter Overvåkes av Fjellskred i Troms. Mannen i Rauma kommune i Romsdalen. Overvåkes av Åknes Tafjord Beredskap IKS; Det har vært tre fjellskred i Norge på 1900-tallet: To ulykker i Loen i Stryn i 1905 og 1936, som kostet henholdsvis 61 og 73 mennesker livet da millioner av kubikkmeter fjellmasse løsnet og enorme flodbølger flommet innover land

fjellskred - Store norske leksiko

Norges største fjellskred Loen-ulykkene. Tafjordulykka. Natt til 7. april 1934, var katastrofen eit faktum for dei vesle bygdesamfunna Tafjord og Fjørå. Eit massivt skred på rundt 3 million kubikk utløyste ein tsunami i fjorden som tok livet av 40 menneske då bølgjer opp til 17 meter høge slo inn over land Fjellskred er sjeldne, med om lag to til tre store fjellskredulykker kvart hundreår i Noreg. Nordvestlandet har vore hardast ramma, med to store skred i Loen, i 1905 og i 1936, og eitt i Tafjord i 1934. Totalt omkom 175 menneske i desse skreda For 100 år siden løsnet et fjellskred 500 meter oppe i Ramnefjellet i Loen i Sogn og Fjordane. Geologer har funnet spor etter dette raset både i. Rasulykke i Loen - YouTub . To menn frå Loen-garden Marså var ombord, Ein mann vart sterkt skadd av det same raset. I 1896. drukna to menn frå gardane Yri og Flåten i Oldenvatne stein- og fjellskred. loen ulykkene i 1905 og 1936. ustabile fjellsider. Zoom, add text labels, undo, and paste copied items by right clicking the background. When typing. New Item: shift + enter . New Child Item: tab . Jump to Parent Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre. Bestill her online. Sammenlign pris med oss og felles situasjonsforståelse i regionalt samvirke - Håndtering av fjellskred ved Nordnes i Troms

Fjellskred - Fylkesmannen i Vestland

Fjellskred historie - Åknes / Tafjord Beredskap IK

Ras i Loen og Tafjord-ulykka - Sunnmørsposten

Rasulykken i Loen i 1936 - Wikipedi

 1. Historisk sett har det gjerne gått to til tre store fjellskred i Norge hvert 100 år. Det gikk riktig nok et lite skred da Veslemannen i Rauma raste i september i fjor, men det er nå 84 år siden det siste store skredet i Norge tok livet av 73 mennesker i Loen. Når det neste skredet går, vil vi dog være bedre forberedt
 2. I september 1936 kom Loen-ulykken, med en enda høyere tsunami på 74 meter og enda høyere tapstall med 74 omkomne. - Historien viser at man må regne med 2-4 slike større fjellskred i løpet av et århundre, sier Furseth. Tsunamien gir en total form for ødeleggelse
 3. Store fjellskred er sjeldne i Norge, men kan føre til store ødeleggelser når de skjer. I skredene i Loen i 1905 og 1936, og Tafjord i 1934 omkom det tilsammen 174 mennesker. Ved Nordnes i Nord-Troms ligger det et stort fjellparti som er i bevegelse, og ekspertene mener at det en dag vil rase ut i Lyngenfjorden og skape en tsunami på 25-45 meter
 4. Et fjellskred her kan bli et av Norges største noensinne, og nå arbeider forskere for å kunne varsle folk i tide. Store sprekker i fjellet Åkerneset antyder at et av de største fjellskredene i norgeshistorien kan finne sted nettopp her. Fremdeles lever folk som opplevde ulykkene i Loen og i Tafjord,.
 5. Naturkreftene kan skape flodbølger også i Norge, men hos oss er det fjellskred istedenfor jordskjelv som kan gi opphav til de virkelig store flodbølgene. Tekst: Bjarne Røsjø, BR Media Det kraftige jordskjelvet i Japan fredag 11. mars 2011 utløste en tsunami som har kostet titusener av menneskeliv, utslettet flere byer og skapt store skader på atomkraftanlegg
Astor Furseth - Bibliografi

Rasulykken i Loen i 1905 - Wikipedi

Loenulykka 2, Loen, Stryn i Sogn og Fjordane Fjellskred og flodbølgjer. 74 døde (73 i sjølve raset og 1 til døde tre dagar etter.) 4. 15.1. 1905. Loenulykka 1, Loen, Stryn i Sogn og Fjordane Fjellskred og flodbølgjer . 61 døde. 5. 2.12. 1811. Arnafjordskredet, Nese, Vik i Sogn og Fjordane Fjellskred og jordskred. 45 døde. 6. 7.4. 193 Dette kan gi skred av store bergpartier som i Loen og Tafjord. Andre steder kan fjellet være enda mer oppsprukket uten godt definerte glideflater. Da kan man få større bevegelser uten at det utløses skred. De verste ulykkene i Norge har vært utløst av slike fjellskred, som også påvirkes av vann og is Loen 1, steinskred 1345 Eldste beskrevne naturka-tastrofe, leirras i Gauldalen 1789 Største beskrevne flom i Norge, Storofsen 1925 Innstilling fra utval-get, ingen ordning 1929 Midlertidige regler om offentlig hjelp etter naturskade 1934 Tafjord, fjellskred m/ flodbølge 1936 Loen 2, fjellskred m/ flodbølge 1918 Utvalg nedsatt til vurdering. Vi forsker og utvikler løsninger for både næringslivet og samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn - I nyere tid er det fjellskred som styrter ned i fjorder og innsjøer som har forårsaket de største ulykkene i form av flodbølger, lik den man så i filmen Bølgen som nylig gikk på kino. Konkrete eksempler på det er fjellskredene i Loen og Tafjord. Til sammen krevde disse fjellskredulykkene 174 menneskeliv

Slik så Loen ut etter flodbølgen som drepte 7

Faktaark om store kjente fjellskred og overvåking (NVE Disse har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært to-tre katastrofer knyttet til store fjellskred og flodbølger hvert 100 år. De mest kjente katastrofene er Loen-skredene i 1905 og 1936 og i Tafjord i 1934 Loen i Stryn, 1936: Tsunami utløst av fjellskred. 74 døde. Bølgehøyde 74,2 meter. Loen i Stryn, 1905: Tsunami utløst av fjellskred. 61 døde. Bølgehøyde 41 meter

Gyldendal Undervisning, Geografi 2-timers fag: Ytre

Mange tusen mennesker i Norge bor i områder som trues av enorme flodbølger etter stor fjellskred. Nordnesfjellet i Troms kan rase om et år, fem, eller kanskje om 50 år Loen, 1936 Loen, 1905 Tafjorden, 1934 Nordvestlandet 1900-talet: Tre fjellskred m/flodbølger tok 175 menneskeliv. FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 1934 1905 1936 1625 1612 17-- 16--1733 1731 1756 1848 1822 Ålesund Molde Historiske fjellskred på Nordvestlandet: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDA NVE overvåker nøye sju fjellpartier i Norge. De ligger i Nord-Norge og på Vestlandet. Historien har lært oss at fjellskred dreper. I Loen i Sogn og Fjordane døde over 130 mennesker i to skred. Det ene i 1905 og det andre i 1936. Flodbølger slukte hele gårdsbruk. Denne saken ble først trykket i Klar Tale 16. august 2018 Sølvberget bibliotek og kulturhus. Logg inn. Søk tø

Video: Loen - ulykkene - Geo36

Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde Hva er fjellskred, hvorfor inntreffer de og hvorfor er det så vanskelig å forutsi når? Professor Steffen Bergh svarer på de vanligste spørsmålene om fjellskred Kraft- og skredsenter i Tafjord er både Tafjord Kraftproduksjon AS sin aller første kraftstasjon i Tafjord frå 1923, og stasjonen omfattar også no utstillingar og informasjon om fjellskred og informasjon om den overvakinga av fjellskred som skjer i området vårt. Dette omfattar også arbeidet som Åknes-Tafjord Beredskap IKS utfører

Oppstart. Fyll ut masteravtale - avtale om rettigheter og plikter i veiledning av masteroppgaven; Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon Fjellskred skal varslast seinast 72 timar på førehand, og evakuering skjer på farenivå oransje og raud. Alle innbyggjarar og folk som oppheld seg i området vil få sms eller automatisk.

«Tjelle-skredet» var et fjellskred som fant sted den 22. februar 1756. 22 relasjoner Fjellskred, Loen, Akselerasjon, Beredskap, Tafjorden, Sier, Romsdalen, Varsling, Fylkesberedskapssjef, Ketil, Matvik FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL. ROS-analyse for fjellskred. i Møre og Romsdal (2005-2010) 1. Finne alle stader der det kan gå fjellskred. 2. Risikoanalysar (sanns. og konsekvens) 3. Initiere beredskapsprosjekt for. Fjellskred er likevel sjeldne. I Norge er det typisk med to-tre store ulykker hvert hundreår, men hendelser uten konsekvenser har skjedd hyppigere. På 1900-tallet tok tre skred til sammen 175 menneskeliv i henholdsvis Loen i 1905 og 1936, og i Tafjord i 1934 Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Skafjell-ulukka var eit steinras (fjellskred) som i 1731 tok 17 menneskeliv i Stranda kommune på Sunnmøre.. Ulukka skjedde den 8. januar 1731 då omkring 6 millionar kubikkmeter stein frå Rammerfjellet rasa rett i fjorden. Ei 30 m høg flodbølgje slo få minutt etter inn over tettstaden Stranda (Sløgstad) på motsett side av fjorden. Der raserte bølgja fleire sjøbuer, garder, eit tital.

Store fjellskred er sjeldne. — Men konsekvensene kan bli store, sier geolog Lars Harald Blikra i NGU

Lov om utnytting av rettar og lunnende m

Notat Sprenge ned Åknes - Åknes/Tafjord Beredskap IK 2) Loen i Stryn, Sogn og Fjordane, 1905: Tsunami utløst av fjellskred. 61 døde. Bølgehøyde 41 meter. 3) Tafjord, Møre og Romsdal, 1934: Tsunami utløst av fjellskred. 40 døde. Bølgehøyde 63 meter. 4) Sandsundvær i Herøy, Nordland, 1901: Stormflo. 34 døde. 5) Tjelle i Nesset, Møre og Romsdal, 1756: Tsunami utløst av fjellskred. 32. Koordinatar «Tjelle-skredet» var eit fjellskred som fann stad den 22. februar 1756. 15 million kubikkmeter stein rasa ut frå Tjellafjellet ved Tjelle i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke Dette er truleg det største steinraset i Noreg, og det vert sagt til å vera eit av dei største steinskreda i Nord-Europa målt i volum rasmasse. . Under rasulukka i Loen i 1936 rasa det, til.

Ras i Loen og Tafjord-ulykka. Natten til 7.april 1934 forårsaket et stort fjellskred en flodbølge i Tafjorden. Denne raserte både bebyggelsen i Tafjord og det lille stedet Fjørå. 41. Flere Loen-ras i 1936 I Loen kom det et par nye fjellskred etter det store skredet 13. september, det siste 11. november, med mer enn én million kubikkmeter utraste bergmasser. De få overlevende flyttet for godt. Ras også i 1950 I 1950 kom et nytt skred fra Ramnefjellet, også denne gang med en masse på omkring én million kubikkmeter Ordet tsunami var ukjend for dei fleste nordmenn før naturkatastrofen 2. juledag 2004. Men flodbølgjer frå store fjellskred har og råka vårt fylke fleire gonger. Ulukkene i Loen i 1905 og 1936 er dei som har gjort mest skade og hatt størst tap av menneskeliv. Men skred kan og losna under havflata og føra til tsunami i fjordane våre

Ved hjelp av vårt 360-kamera kan du nå teste gondolbana Loen Skylift lenge før den offisielt åpnes. Bruk musepekeren til å bevege deg rundt under turen. Sees best med VR-briller. Filmet av. Tjelle-skredet var et fjellskred den 22. februar 1756 i Tjellafjellet, ved Tjelle i Nesset, Møre og Romsdal. 32 menneskeliv gikk tapt som følge av raset.Ved Tjelle er det reist en bauta til minne om skredulykken. Den 22. februar 2006 var det 250 årsminne, dette ble markert med en samling på Tjellefonna. Flere hundre møtte opp. Omtrent 15 millioner kubikkmeter stein raste ut og havnet i. BØKER OM SKRED: Dommedagsfjellet - Tafjord 1934 Gyldendal 1985, ny utgave 1995 (with English Summary) Boka handler om Tafjordulykka i 1934 der 40 menneske omkom 70 Loen. Den gammalnorske nominativforma på namnet var vel Lodi, dat. i Loda. Truleg var namnet opphavleg namn på fjorden, no Lo-bukta. I 1654 vart avteke 6 mk. og i 1664 1 laup av di garden hadde lide skade av fjellskred og elvabråt, og i 1702 1 1/2 laup Loen i Sogn og Fjordane, og i Tafjord i Møre og Romsdal. Skred førte til flodbølger. I Loen ble til sammen 134 mennesker drept ved to ulykker i 1905 og i 1936. I Tafjord omkom 41 mennesker ved et fjellskred i 1934

Fjellskred - NV

Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal Tre store fjellskred i første halvdel av 1900-tallet i Loen og i Tafjord tok til sammen 175 menneskeliv. Også kvikkleireskred kan ta mange menneskeliv, med Verdalsraset i 1893 som den største ulykken i moderne tid med 116 omkomne. Det er få dødsulykker knyttet til flom,. Betegnelsen er forbeholdt masser så store at det er umulig å forhindre en utglidning. Historisk sett har det vært to - tre slike fjellskred hvert hundreår i Norge, og hundrevis av menneskeliv er gått tapt. Blant de mest kjente er Loen-ulykkene i 1905 og 1936, og Tafjordulykka i 1934. De tre fjellskredulykkene drepte til sammen 174 personer

Flodbølger

I Loen omkom 135 mennesker i de to ulykkene ved Ramnefjellet i 1905 og 1936. Kartlegges Statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruksdepartementet sier til NTB at Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms er de mest aktuelle fylkene å kartlegge for den interdepartementale arbeidsgruppen Fjellskredet fra Ramnefjellet i Loen 15. januar 1905 krevde 61 menneskeliv, et nytt skred fra Ramnefjellet 13. september 1936 krevde 73 menneskeliv, og skredet i Tafjord 7. april 1934 krevde 41 menneskeliv. Flodbølger med enorme skade

Steinskred og fjellskred - Norges Geotekniske Institutt (NGI

 1. På Nordvestlandet har det i historisk tid gått fleire fjellskred med store skadeverknader. Det gjekk to skred i Loen på 1900-talet, i 1905 og i 1936 . I Storfjorden gjekk det eit skred i 1731 ( Skafjell-ulukka ) nokre kilometer frå Åkerneset og eit i Tafjord (1934) innerst i Storfjorden
 2. De tre mest dramatiske ulykkene i denne perioden skjedde i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjord i 1934, da til sammen 175 mennesker omkom i flodbølgene som oppstod da store fjellskred raste ned i.
 3. I perioden 1980-2000 omkom ca 1,2 millioner mennesker i ulike naturulykker som oversvømmelser, skred og jordskjelv i hele verden. Norge er også utsatt: Her har ca 2000 mennesker mistet livet i ulike typer skred de siste 150 årene. Den gode nyheten er at skredfare kan kartlegges, og vi kan iverksette tiltak som reduserer skredrisikoen

De tre verste fjellskredene i Norge: 180 har omkomme

 1. Fjellskred Urdbøuri i Telemark Foto: Kari Sletten, NGU 1756 - Tjelleskredet, Langfjorden i Romsdal (32 omkomne) 1905 - Ramnefjellet, Loen (61 omkomne) 1934 - Tafjord (40 omkomne) 1936 - Ramnefjellet, Loen (74 omkomne) skrednett.no Historiske fjellskred som har ført til flodbølgjer i Møre og.
 2. Landformgruppa landformer knyttet til massebevegelse på land kan i alt deles inn i åtte kategorier, hvorav sju er resultatet av steinsprang, ras og skred (talus, protalus, fjellskredur, flomrasvifte, leirskredgrop, snørasvoll, jordskred). Den åttende landformenheten i denne gruppa, flytjordsvalk, kan danne store, sammensatte landformer i alpine og arktiske områder
 3. til et fjellskred, - - vil det bare ende opp i en øde og ubebodd dal. Dette eksemplet er ikke koblet til noen samfunnsrisiko. Norge har mange høye og bratte fjell - - etter at isen skar seg dypt ned i berggrunnen under siste istid. Det gjør at tyngdekreftene kan trekke på fjellmassene - - og forårsake store utglidninger av fjellsider
 4. dre utsett for slike katastrofeskred
 5. Loen i Stryn, Sogn og Fjordane, 15. januar 1905 og 13. september 1936 Tafjordulykka - naturkatastrofen som ble en mediebegivenhet. Tafjord og Fjørå i Norddal, Møre og Romsdal, 7. april 1934 Det kunne ha gått verre. Nedre Helland i Modalen, Hordaland, 14. august 1953 Andre fjellskred og steinskred i Norge Når kommer neste store fjellskred
 6. Start studying geografi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 7. Kort tid etter ble stein- og fjellskred tatt opp som et viktig 1911). Det neste katastrofeskredet i Loen kom den 15. september 1936 da et volum på ca 1 million kubikkmeter raste ut.

 1. Geofageksursjon til Loen-Stadtlandet Onsdag 18. april til fredag 20. april var Geofag 1 og 2 på ekskursjon to av Norges mest skred- og rasfarlige fylker, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Tema for turen var selvfølgelig fjellskred, snøskred, landskapsformer, geologi, genressurser og litt hydrologi og meteorologi
 2. I løpet av de siste 150 årene har omtrent 2000 mennesker mistet livet i skredulykker i Norge. Statistisk kan vi forvente 2-3 store fjellskred, 2-3 store leirskred og 3-4 store snøskred i løpet av de neste 100 årene. Medlemmer av forskningsgruppen rekonstruerer skredhendelser i fortiden ved hjelp av historiske dokumenter og innsjøsedimenter
 3. Geologene har kartlagt mer enn 60 gamle fjellskred, Loen-skredet i 1936 besto av om lag 1 million m3 stein som falt nokså rett ned i Loenvatnet. Dette utløste en flodbølge som nådde opptil 74 meter over den normale vannflaten, og 73 mennesker omkom
 4. Toggle navigation. norsk; English; norsk . norsk; English; Logg inn; Toggle navigatio
 5. fjellskred. 15 millioner kubikkmeter stein raste ut fra Tjellafjellet og laget en tsunami i Langfjorden, innover til Eidsvågen og Eresfjord, og helt ut til Veøy, 25 km unna. 32 mennesker omkom i tre påfølgende flodbølger. Til sammenligning raste det ut en million kubikkmeter masse ved ulykken i Loen i 1936. For noen år siden ble e
 6. Toggle navigation. norsk; English; English . norsk; English; Login; Toggle navigatio
 7. PDF | On Jan 1, 2011, H. Dahle and others published Risiko- og sårbarheitsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal - FylkesROS-fjellskred | Find, read and cite all the research you need on.
Verdens vakreste – og farligste? – fjord | NordiskSkred | Norges geologiske undersøkelse

Geofageksursjon til Loen-Stadtlandet Tema for turen var selvfølgelig fjellskred, snøskred, landskapsformer, geologi, genressurser og litt hydrologi og meteorologi. Vi prøvde også ut en ny digital måte å logge feltobservasjoner på ved hjelp av ArcGis (geografisk informasjonsystem), hvor vi kunne legge inn feltobservasjoner/resultat med bilde og det ble logget direkte i kartet over. Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei største naturkatastrofane i Noreg, slik som i Loen (1905 og 1936) og i Tafjord (1934). I desse tre hendingane omkom 174 menneske. Fjellskredgenererte flodbølgjer kan ramme strandsona fleire kilometer frå sjølve skredet Forskere i Norges geologiske undersøkelse (NGU) mener en ny tsunami vil ramme Norge dette århundret. To fjell i Kvæfjord kommune står på fjellskredlista

 • American barleywine.
 • Kräuter zum kochen liste.
 • Støpeform betong.
 • Returadresse.
 • Uwe heitmann winsen luhe.
 • Pancetta majorstuen.
 • Dell u2715h manual.
 • Ehrlich touristik gmbh & co. kg großheubach.
 • Airscout 365.
 • Kartbahn hamburg preise.
 • Baubetriebshof minderheide.
 • Range rover evoque cabrio test.
 • Tanzschule fischer winterberg.
 • Tanzschule heppenheim zumba.
 • Ferien cuxhaven.
 • Club trier.
 • Leann rimes the story.
 • Strake markløft muskler.
 • Lovfestet rett til sykehjemsplass.
 • Wieviel fleisch braucht der mensch.
 • Hole kommune byggesak.
 • Mailchimp login.
 • Postmann pat spesialpakkeservice bok.
 • Fly med lungebetennelse.
 • 1&1.de kundenshop.
 • Lets dance 2018 entscheidung.
 • 23 bussen holdeplasser.
 • Underground hannover geschlossen.
 • Danskebåt kristiansand.
 • Skisporet malvik.
 • Maryland state.
 • Hva er schizofreni.
 • Oppskrifter øl.
 • Kalk no.
 • Mein schatz auf russisch.
 • Skur13.
 • Berufe bei der marine.
 • Leica disto d2 manual.
 • Case puma cvx 185 technische daten.
 • Mucuna norge.
 • God humor på engelsk.