Home

Vg2 laboratoriefag

 1. Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles programfag Vg2. Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen
 2. Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag . Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye.
 3. Gjeldende læreplan Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (LAB2-02) Gjelder fra: 1.8.2018 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (LAB2-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.201

For å komme inn på Vg2 laboratoriefag må du først ha fullført Vg1 teknikk- og industriell produksjon. Du kan også krysse over fra studiespesialiserende til Vg2 Laboratoriefag. Andre året - Vg2. Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfag omfatter norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag; Obs! Dette faget er endret fra og med høsten 2020. Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Kven kan du spørre? Hvis du lurar på noko om val av yrke og utdanning finst det mange du kan spørje. Ei rekke offentlege og nokre private kontor jobbar med dette, og dei svarar deg gjerne Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets kontroll på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller st

Høring Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Les høringsdokumentene og svar på høringen. Høringfrist. 15. november 2020. Vi har foreløpig mottatt 7 svar per 28. oktober 2020. Les svarene. Høringoppsummering. Når høringen lukkes vil Utdanningsdirektoratet utarbeide en oppsummering for videre behandling.. Læreplaner Vg2 Fellesfag. Læreplan i engelsk; Læreplan i engelsk for hørselshemmede; Læreplan i kvensk eller finsk som 2. språk; Læreplan i kroppsøvin

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag utdanning

 1. Laboratoriefag. Videregående. Du får opplæring i prøvetaking, får forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår
 2. Høring Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag
 3. Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (LAB2-01) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider; Laboratoriearbeid Laboratoriearbeid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge laboratoriearbeid, ta prøver, sikre dem mot forurensning og preparere dem for analyser; gjøre.

Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: LAB2-01 Side 2 av 5 Formål Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021-2022 2021-2022 Skoleår 2021 Kjemiprosess- og laboratoriefag (2. år, Varighet: 1 år) Laboratoriefaget (3. år, Varighet: 2 år) Se også fag- og timefordeling eller.

Programområde for laboratoriefag - Læreplan i felles

Vg2 Laboratoriefag. Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen Laboratoriefag (Skoler og lærebedrifter) Gå til hovedinnhold. Vg2 og Vg3 Vg2 og Vg3 Vg1 Skoleår 2020-2021 2020-2021 Skoleår 2020-2021 Skoleår 2019-2020 Velg fylke Agder. Teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag. 2597 kr (sats 3) 4412 kr (sats 4) Studiespesialisering med toppidrett : Restaurant- og matfag. Elektrofag : I en overgangsperiode har elever i Vg2 og Vg3 i følgende programområder rett til utstyrsstipend etter satsene for følgende utdanningsprogram

Teknikk og industriell produksjon - Eilert Sundt

Laboratoriefag - Vg2 - Stavanger offshore tekniske skole SOT

Kjemiprosess- og laboratoriefag (Vg2, 168 timer) Produksjon og tjenester (Vg2) Timer 169. Trinn Vg2. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Eksamensordningen fastsettes senere. Skoler som tilbyr produksjon og tjenester. Velg fylket ditt! Programområder med produksjon og tjenester Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LABORATORIEFAG (vgs-2).Studiet går under: Matematikk og naturfag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 15 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen LABORATORIEFAG (vgs-2) Nytt tilbud på Bodin! Du kan søke hvis du har gått vg1 Teknikk og industriell produksjon, vg1 studiespesialisering, vg1 studiespesialisering med formgivingsfag eller tilsvarende

Så flott at du har utdanningsplaner! Det er riktig at det er mulig å begynne direkte i lære etter vg1 TIP, uten å ta programfagene fra vg2 Laboratoriefag først, da blir læretida forlenget for å erstatte dem. Du må selv skaffe læreplass.Det er bedriften som bestemmer om de tar inn en lærling uten riktig skolegrunnlag, her kan det være stor variasjon i muligheter fra bransje til. Gjeldende læreplan Læreplan i laboratoriefaget Vg3 / opplæring i bedrift (LAB3-01) Gjelder fra: 1.8.2008 Gjeldend Grunnutdanningen på Vg1 gjør at du på Vg2 kan fordype deg i en rekke ulike påbygningsretninger. På Sola har vi flotte verksteder og engasjerte lærere som kan gi deg gode utviklingsmuligheter. Her kan du lese mer om tilbudet vårt ved teknologi- og industrifag ved Sola videregående skole

VG2 Laboratoriefag i Grenland (Porsgrunn, Skien & Bamble) Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Innspillsrunde Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag . Les høyringsdokumenta . Høyring lukka. 1. september 2019. Vi har teke imot 6 svar per 1. september 2019. Les svara. Høyringoppsumering. Når høyringa blir lukka vil Utdanningsdirektoratet utarbeide ei oppsummering for vidare behandling.. Innspillsrunde Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag Vg2 kjemiprosess utgår og erstattes med Vg2 kjemiprosess og laboratoriefag fra 2021-2022. Vg2 industriteknologi opprettes fra skoleåret 2021-2022. Nå vil direktøren ha innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting

Utdanningen tar 4 år. To år på skole: Ett år Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) og ett år Vg2 laboratoriefag. Det er også mulig å gå vg2 laboratoriefag etter studiespesialisering (med eller uten formgivningsfag) som kryssløp.Deretter er det to år som lærling med lønn Kurset varer i tre år, og består av programfag i VG1 i teknologi- og industrifag og VG2 i laboratoriefag i tillegg til praksis. Tidligere praksis og skole kan føre til kortere gjennomføringstid. Praksis gjennomføres i samarbeid med bedrifter i fylket. Her er en video om faglaborant (YouTube VG2 Laboratoriefag; 2 år i lære. Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder) Kontaktpersoner. Helge Kolne LAB2003 Tverrfaglig eksamen laboratoriefag. LBR3008 Tverrfaglig eksamen, landbruk. LGA2003 Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring. MAR2010 Tverrfaglig eksamen maritime fag, dekk. MDE3004 Tverrfaglig eksamen, mediedesign. MED1005 Tverrfaglig eksamen, medier og kommunikasjon, privatister. MED2004 Tverrfaglig eksamen medier og kommunikasjo

Du får også innblikk i fagområdene kjemiprosess og laboratoriefag som også kan lede til jobber i offshorebransjen. Første året - Vg1 For å komme inn på brønnteknikk Vg2 må du først ha gått Vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP) eller kryssløp fra Vg1 elektrofag Etter å ha tatt første året på TIP (teknisk og industriell produksjon), kan eleven gå videre på Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Faget gir kompetanse til å kunne utøve et yrke innen fremtidens prosessindustri og laboratorier. Å få praksis på en arbeidsplass hvor de lærer faget, er derfor en viktig del i dette utdanningsløpet VG2 LABORATORIEFAG - for deg som liker praktisk laboratoriearbeid. Du kan søke laboratoriefag etter vg1 studiespesialisering og vg1 TIP. Etterpå blir du faglaborant og kan få morsomme og interessante oppgaver i forskjellige typer laboratorier Dagens Vg2 kjemiprosessfag og Vg2 laboratoriefag fører kun til ett lærefag hver. Ved å slå sammen de to programområdene til ett Vg2 vil dette lede til to lærefag. Dette gir elevene flere valgmuligheter. De som ikke får læreplass i det ene faget, kan søke seg til det andre faget Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse

VG2 Industriteknologi Vi er stolte av å tilby et variert utvalg for Vg2 elever i teknikk og industriell produksjon. Vi legger også til rette for prosjekt til fordypning der du er med ute i lære og får praktiske oppgaver du skal utføre. En spennende og lærerik måte å innta teori i praksis. VG2 Kjemiprosess- og laboratoriefag Ett går til Vg2 laboratoriefag i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon og det andre går til Vg2 IKT-servicefag i utdanningsprogram for service og samferdsel. I disse tilfellene kan elevene gå fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfag på normert tid

Det gjelder for eksempel Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag ved Porsgrunn vgs., Vg2 reiseliv ved Skien vgs. og Vg2 kokk- og servitørfag ved Hjalmar Johansen vgs. Husk: Søkere som har grunnkompetanse som målsetting, må søke individuell behandling. Søknadsfrist er 1. februar. INNTAKSKALENDER 201 Vg2 Kjemi og prosess og Vg2 Laboratoriefag har vært på ekskursjon til Rjukan i regi av Den kulturelle skolesekken. Rjukan har en unik industrihistorie som har kommet på UNESCOs verdensarvliste. Elevene fikk se og høre om industriutviklingen på Rjukan, noe som passer perfekt inn i det som er pensum i de tekniske fagene på Kjemi og prosess og Laboratoriefag Laboratoriefag - VG2. VG2 Sandra Valvik January 9, 2020 Kjemi. Next. Kjemiprosess - VG2. VG2 Sandra Valvik January 9, 2020 Kjemi. Vil du lære mer? Se på disse nettsidene og filmene! NYTTIGE LINKER. Bærekraftmålene. Energimiksen i dag. Hva er energitransformasjonen? Norsk energihistorie på 1, 2, 3 {id:uuid:6e4f8f97-26c7-4393-a46e-3f234edde1af,kode:LAB2-01,uri:http://psi.udir.no/kl06/LAB2-01,url-data:http://data.udir.no/kl06/LAB2-01,tittel. Vg2 Laboratoriefag. Vg2 Maritime fag. Tredje år. Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no. udir.no; vilbli.no; Veien videre. Her kan man skrive noe om veien videre etter endt skolegang, og legge inn knapper som lenker til f.eks studiesteder

Laboratoriefag - VG2 — Energilande

Programfag til valg - oversikt over fagene Vg2 2018-2019 NB! Fag merket med 1) er basiskurs som du MÅ ha for å ta fordypning merket med 2). I Vg2 må du ta basiskurs, i Vg3 velger du fordypning i minst 2 av basiskursene fra Vg2. Alle programfagene er på 5 uketimer Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP), VG2 Produksjonsteknologi, VG2 Kjemiprosess eller VG2 Laboratoriefag, bedriftsopplæring og spesiell studiekompetanse. Avhengig av hvilken bedrift som gir tilbudet om lærekontrakt, vil følgende fag være aktuelle Kjøp 'Laboranten, vg2 og vg3' av Anne Dyrseth Hox fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788258406126 Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel Dette læremiddelet er skrevet for programområde laboratoriefag vg2 og vg3 Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller videregående trinn 1 (Vg1), studiespesialisering med eller uten formgivingsfag, som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Laboratoriefag, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift Andre året - Vg2. Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag

Studiespesialiserende: Elektro: Vg1 - Vg3 Studiespesialiserende Vg1 Elektro Vg1 - Vg3 Teknologi og forskerlinje Vg2 Automatisering Vg2 Laboratoriefag Vg2 Data og elektronikk Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg2 IKT-servicefag Avdelingsledere: Vg3 Automatisering Katrine Kalvig og Bjarklind Einarsdottir Avdelingsleder: Trond Stormo Kunst, design og. Vg2 hudpleie, Vg2 fotterapi og ortopediteknikk, Vg3 hudpleier og Vg3 fotterapi ved Jåttå vgs. Vg3 dataelektronikerfaget ved Sola vgs. Vg2 laboratoriefag og Vg2 brønnteknikk ved Stavanger offshore tekniske skole. Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 hest- og hovslagerfag, Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og Vg3 landbruk ved Øksnevad vgs

Laboratoriefag - Vg2; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbord. SOTS, Kalhammaren 51 50 03 00 . Voksenopplæring/SOTS kurssenter 51 50 03 30 . Voksenopplæringssenter for helse- og oppvekst (VO-senter) 51 92 19 30 / 489 99 449. Åpningstider Mandag. Dette læremiddelet er skrevet for programområde laboratoriefag vg2 og vg3. Det består av denne læreboka og nettstedet http://vgs.yrkeslitteratur.no/nb/laboratoriefag Agder: Laboratorie lærling Elkem AS: Laborant kandidater må ha bestått Vg2 Laboratoriefag (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig Søkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikk.. I noen tilfeller kan du «krysse» fra et utdanningsprogram eller programområde til et annet. Dette kalles kryssløp. Vi tilbyr kryssløp fra Vg1 studiespesialiserende til Vg2 Kjemi og prosessfag og Vg2 Laboratoriefag {id:uuid:3c27fda0-c889-4593-83bd-522d27901c3f,kode:LAB2-02,uri:http://psi.udir.no/kl06/LAB2-02,url-data:http://data.udir.no/kl06/LAB2-02,tittel.

Høring Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag - Høyringa

VG2 Industriteknologi, som er det bredeste feltet, hvor du kan fordype deg innenfor 25 fagbrevsområder. Hos oss får du hovedsakelig fordypning innen sveis, industrimekaniker og CNC, som er de områdene hvor det er flest læreplasser Etter Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag kan man bli lærliing i Kjemiprosessfaget eller i Laboratoriefaget. Etter Vg2 Kjøretøy kan man bli lærling i Bilfaget - lette kjøretøy, Bilfaget - tunge kjøretøy, EL- og Motorsykkelfaget, Hjulutrustningsfaget, Motormekanikerfaget eller Reservedelsfaget

Andre året - Vg2. Etter Vg1 TIP kan du velge i overkant av 10 ulike fagretninger som gir tilgang til forskjellige muligheter innen mer enn 50 ulike yrker som lærling i bedrift. På SOTS kan du velg mellom tre retninger på Vg2: Brønnteknikk, Kjemiprosess og Laboratoriefag. Veien vider Dette læremiddelet er skrevet for programområde laboratoriefag vg2 og vg3. Yrke vg2 og vg3 helsearbeiderfag. Skjetne, Ingvild - Brønstad, Agnes. Heftet / 2017 / Bokmål 565,-Smedarbeid vg2 og vg3. Pehrson, Sjur Axel. Innbundet / 2009 / Bokmål. Vg2 Laboratoriefag · Concept: JS Media Tools A/S · 109690 · www.jsnorge.no Oppdag mulighetene på lysekonsern.no www.repsol.no Bilde av annonse Fagopplæring Du husker det kanskje, vi har vært både Moss Rosenberg, Kværner Rosenberg og Rosenberg WorleyParsons

Laboratoriefag - Udi

SVAR: Hei, for å begynne på Laboratoriefag på Vg2 må du gå Teknikk og industriell produksjon på Vg1. Studiespesialisering på Vg1 går dessverre ikke. Ellers har du rett i at Laboratoriefag bare.. Vi vil anbefale deg å sjekke mulighetene dine med fylket om å gå et TIP Vg2-løp om igjen. Der har du jo Vg1 fra før. Du kan da kan du velge mellom Vg2 Arbeidsmaskiner, Vg2 Bilskade, lakk og karosseri, Vg2 Brønnteknikk, Vg2 Industritekstil og design, Vg2 Kjøretøy, Vg2 Kjemiprosess, Vg2 Industriteknologi, Vg2 Industriell møbelproduksjon eller Vg2 Laboratoriefag

Stavanger offshore tekniske skole - Startside | Facebook

Utdanning Utdanningsopplegg Informasjon Om oss Spørsmål? Utdanningsopplegg Informasjon Om oss Spørsmål? Back Utdanningsopplegget Forberendende arbeid Elevkonkurranse Yrkeslitteratur as, Universitetsgaten 14 3. etg. Postboks 6794 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 500 400 E-post: post@yrkeslitteratur.no eller ordre@yrkeslitteratur.n Laborant kandidater må ha bestått Vg2 Laboratoriefag (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig Søkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater . Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør. Vg2 matros. For å kunne se alle filmene må du være pålogget, og skolen din må ha filmabonnement. Vg2 motormann. Kjemiprosess- og laboratoriefag Kjøretøy: Maritime fag: Transport og logistikk: Yrke: Faglærer: Yrke: Øvrige: Kryssløp: Anleggsteknikk: Kryssløp. Laboratoriefag Ansvarsområde: - Som lærling i bedriften vil du få mulighet til å tilegne deg alle nødvendige ferdigheter for å kunne avlegge fagprøve. Kvalifikasjoner: - Vi ønsker søkere med riktig skolebakgrunn. Inntakskravet er bestått VG2 i faget. Har du mye fravær på videregående skole, må du redegøre for dette

OKFH - Fiske og fangst

Laboratoriefag utdanning

Teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag. 2597 kr (sats 3) 4412 kr (sats 4) Studiespesialisering med toppidrett : Restaurant- og matfag. Elektrofag : I en overgangsperiode har elever i Vg2 og Vg3 i følgende programområder rett til utstyrsstipend etter satsene for følgende utdanningsprogram Oppmøte Vg2 og Vg3. Alle Vg2 og Vg3- elever møter mandag 20. august kl. 12.00 direkte på den avdelingen som dere tilhører. Unntaket er Tekniske allmenne fag (4TAF), som møter torsdag 23. august kl. 08.15 på sin avdeling. Praktisk info Lærebøker. Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler Opplæringskontoret for teknologifag på Haugalandet - Lærling (Laboratoriefag). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Høring Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag

Programfag til valg Vg2+Vg3 2018-2019 Laboratoriefag). Kunnskapsløftets regler for hvilke fag du kan velge innenfor de ulike programområdene finner du i en kortversjon i denne brosjyren. Webområdet vilbli.no gir mer utfyllende informasjon om dine valgmuligheter Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon99 Presentasjon av stillingen: Som den eneste skolen i Agder starter Sam Eyde vgs. opp laboratoriefag fra skolestart 2020. Med forbehold om overtallighet i virksomheten og vedtak om klassetall, søker vi etter en faglig dyktig og engasjert person med et ønske om å utgjøre en forskjell for. Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Teknikk og industriell produksjon Vg1. Les mer om NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE. Legg til i skoleønsker. Profilerte skoler. Laboratoriefag Kjemiprosess Brønnteknikk Utstillingsdesign Kunst, design og arkitektur Interiør.

Faglaborant (fagbrev) Videregående opplæring - vilbli

Fellesfag på VG2 -Programområde •Laboratoriefag (Telemark) •International Baccalaureate •Noen skoler tilbyr overgang til andre YF-program. Valgfrie programfag •Tegnspråk 1 •Teaterproduksjon •Friluftsliv •Foto og grafikk •Breddeidrett 1 •Musikk fordypning 1 -må kunn Det er i forbindelse med rullering av den yrkesfaglige tilbusstrukturen i Troms at Kjemiprosess og laboratoriefag (VG2) er lagt til Senja videregående skole (VGS) fra 2020. Dette er gode nyheter for næringslivet i regionen, som i flere år har vært tydelige på at det er et stort behov for denne kompetansen Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag. Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Charlottenlund, Levanger, Olav Duun, Ole Vig, Røros, Thora Storm, Nye tilbud på Vg1 og lokalisering høsten 2020. Vg1 Håndverk, design og produktutvikling Charlottenlun

Innspillsrunde Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag

VG2 (tilbud som FVGS har, er merket med **) : Arbeidsmaskiner ** (lenket til mer info. på vilbli.no) -> vg3: Anleggsmaskinmekaniker** Bilskade, lakk og karosseri Brønnteknikk Industriell møbelproduksjon Industritekstil og design Kjemiprosess ** (lenket til mer info. på vilbli.no) Kjøretøy Laboratoriefag Maritime fa Review of Kjemi Og Prosess Vg2 Album. Kjemiprosess vg2 - laboratoriefag . Programomrde. image. Image Vil Gjøre Seg Attraktive Med 2 Fagbrev - Meløy Videregående.

Kjemiprosess / Lab - VelgTeknolog

Published 04-05-2020 Deadline: 20-05-2020 Faglærer laboratoriefag Org. nr: 974573814 Stillingsident: 4229961399 Presentasjon av stillingen: Som den eneste skolen i Agder starter Sam Eyde vgs. opp laboratoriefag fra skolestart 2020. Med forbehold om overtallighet i virksomheten og vedtak om klassetall, søker vi etter en faglig dyktig og engasjert person med e Vår pris 560,-(portofritt). Dette læremiddelet er skrevet for programområde laboratoriefag vg2 og vg3. Det består av denne læreboka og nettstedet http://vgs. Regjeringen vedtok i sommer at elever som har gått Vg1 Studiespesialisering fra og med i høst kan hoppe rett over på yrkesfag, Vg2. Dette gjelder for alle yrkesfag, men ved Porsgrunn videregående skole passer det ekstra godt, siden det er ledige plasser på hyperaktuelle linjer som Vg2 Kjemiprosess og Vg2 Laboratoriefag

I Telemark kan du søke deg til følgende yrkesfaglige programområder på Vg2: Laboratoriefag, IKT-servicefag, Kjemi og prosessfag, Reiseliv og Kokk- og servitørfag Fordi du allerede har fullført kravet til fellesfag på Vg2 yrkesfag, skal du bruke disse timene til faget yrkesfaglig opphenting Prosessteknikeren drifter og kjemiske vedlikeholder - - vg2 stavanger. picture. Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag | utdanning.no. Bytt til vg1 for nye programomr. picture. Den ekstra praksisen passer best for meg. Kjemiprosess ved vgs knarvik - -Utdanning. picture Teknikk og industriell produksjon er en yrkesfaglig utdanning. På Vg2 kan du velge mellom mange programområder. Etter 2 år på skole er det vanlig å søke læreplass for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretiden Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag; VG2 Kjøretøy; VG2 Brønnfag; VG2 Transport og logistikk; Vg2 Maritime fag; TIP er det bredeste av de ti yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og vil fra høsten 2020 lede frem til hele 55 ulike fagbrev i bransjer som industri, bilfag, logistikk, transport, brønnfag og maritime fag Mandag var Vg2 Kjemi og prosess og Laboratoriefag på Rjukan i regi av Den kulturelle skolesekken. Det ble en kjempefin tur, hvor de tok Rjukanbanen, besøkte Vemork og tok Krossobanen. Denne turen..

 • Betsafe norge.
 • Gurkensalat mit creme fraiche kräuter.
 • Deduksjon filosofi.
 • Mark forster alben.
 • Violetta sesong 1 netflix.
 • Keisha morris heute.
 • Systembolaget lund saluhallen.
 • Ephesos.
 • Starfloor klikkvinyl.
 • Blodtype ab universalmodtager.
 • Pferdefotografie portfolio.
 • Charentais melone anbau.
 • Windows 10 secret tricks.
 • Stellenangebote staßfurt verkäuferin.
 • Nsb soner.
 • Hel laks pris.
 • Riu funana tui.
 • Skmu.
 • Hotel moserhof seeboden.
 • Smart forfour electric private lease.
 • Nordstan öppettider påsk.
 • Yoga wochenende kloster.
 • Hvilepuls på 40.
 • Kong fredrik fredrikstad.
 • Lage dørskilt selv.
 • Flirten kann ich bilder.
 • Gemeinde schwarzach öffnungszeiten.
 • Firmen kreis herford.
 • Chair dance kurs.
 • The pianist viaplay.
 • Lage klokke selv.
 • Conozco a los dos película.
 • Laboratory group.
 • Lage vin av druer.
 • Un paso adelante stream.
 • Neumarkter tagblatt kontakt.
 • Brigitte bardot wohnort.
 • Delorean 2017.
 • Bleke affektkramper.
 • Hard ved kryssord.
 • Bab la.