Home

Argumenter mot atomkraftverk

IKFF Hundre gode grunnar mot atomkraf

 1. Et nettverk av tyske organisasjoner, ElektrizitätsWerke Schönau Vertriebs GmbH, publiserte i 2009 et hefte med hundre gode grunner mot atomkraft.Den tyske teksten ble oversatt til norsk av IKFF-medlem Eva Fidjestøl og første gang publisert på IKFFs hjemmeside i 2013
 2. I Norge har det i mange år vært en tverrpolitisk enighet om at atomkraft ikke er noe vi ønsker å satse på, men av og til dukker diskusjonen opp. Nå sist er det Inge André Utåker som i BT (11. feb.) argumenterer for atomkraft, men jeg er ikke overbevist.. Utåker går langt i å antyde at motstanden mot atomkraft er følelsesbasert og irrasjonell
 3. Hovedargumentet mot atomkraftverk er at det radioaktive avfallet med lang nedbrytningstid kan utgjøre en miljøtrussel og en trussel mot helse. Det beste argumentet er alltid det argumentet som erkjenner motpartens argumenter, selv om de faktisk er gode,.

Argumenter for atomkraft i Norge: Thorium - Norge har 15% av verdens Thorium forekomster - Kun India og Australia har mer thorium enn oss, 25% hver - India satser på thorium kraftverk - Thorium har kortere halveringstid enn Uran, Caesium, Stronsium og andre materialer som kan brukes i atomkraftverk Kjernekraft, et kraftig problem. Atomkraft er miljøkraft. Den vil hindre global oppvarming, sier tilhengerne. Løsningen er bare midlertidig. Problemet vil vare i 100 000 år, sier motstanderne 8 argumenter mot kjernekraft. Av Sunniva Rose. 12. oktober, 2017. Hei verden. I dag har jeg avsluttet undervisningen jeg har gitt i Nukleær teknologi,og det skjedde med brask og bram og debatt Atomkraft, også kalla kjernekraft, er stadig eit omdiskutert tema i både Noreg og den øvrige verda. Atomkraftverk er svært kontroversielle på grunn av behovet for lagring av radioaktivt.

Et atomkraftverk er et kraftverk som fremstiller elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft.Den 20. desember 1951 ble elektrisk strøm for første gang produsert av en atomreaktor, og tre år senere ble det første offisielle atomkraftverket satt i konvensjonell bruk i Obninsk, Russland).Neste anlegg ble Calder Hall i Storbritannia, som åpnet i 1954 Hei verden ♥ I dag har jeg avsluttet undervisningen jeg har gitt i Nukleær Teknologi, og det skjedde med brask og bram og debatt Det var utrolig gøy, og studentene var så flinke, og jeg kjente jeg ble skikkelig stolt av dem ♥ De kom dessuten opp med flere svar på vanlige innvendinger, som jeg ikke fortsett å lese «8 argumenter mot kjernekraft Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Avfallet fra atomkraftverk avgir farlig stråling og må isoleres fra omgivelsene i opptil 100 000 år. Det finnes i dag ikke gode løsninger for langtidslagring av atomavfall noe sted i verden

Atomkraft, nei takk

 1. Atomkraftverk krever store investeringer og gir store, viktige kontrakter. Ut mot NRK-serie: - Skammelig. Overlege: Symptomene som er corona Norske Janne (58) er senator i US
 2. Likevel ser vi at samfunnet beveger seg mot en dekarbonisering. Karbonintensiteten (CO 2-utslipp per dollar av brutto nasjonalprodukt) har stupt over hele verden i løpet av det tjuende århundre og frem til i dag. Senest i Kina, siden 1980. Vi ser at CO 2-utslippene flater ut over hele kloden
 3. Skrevet av Leon og Hedda 2. mai 2019 Dette er et bilde av et atomkraftverk i Tsjekkia foto: Store norske leksikon Atomkraftverk fremstilles ofte som farlig og usikkert. Men egentlig er ikke atomkraftverk så dårlig. Ikke mange dør av det, i forhold til andre energikilder. Det er utrolig lite forurensende, og det er sjelden ulykke
 4. I Finland har man i stedet valgt å satse på moderne teknologi og oppføre nye atomkraftverk som bruker energien langt bedre i brennstoffet. Avtal med vennskalassen hvem som skal være motstandere og hvem som skal være tilhengere, og lag hver deres presentasjon som inneholder argumentene enten for eller mot
 5. Kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi. Dagens kjernekraftverk fungerer som vanlige varmekraftverk, men med den forskjell at varmen som brukes til å drive dampturbinene, utvikles i én eller flere kjernereaktorer. Kombinasjonen av reaktor, turbin og generator omtales gjerne som kjernekraftaggregat
 6. Arbeidsutvalget mot atomkraftverk forsøkte å nå frem til styresmaktene med det meningsløse i å bygge atomkraftverk på i Lindås. De anket til Justisdepartementet. Men allerede før anken var behandlet meldte NVE at de vil starte grunnundersøkelser 7. oktober

Atomkraft - vår beste venn, eller vår verste fiende

For å komme de som vil argumentere mot kjernekraft i forkjøpet kan jeg liste noen argumenter for. I beste fall jeg kan overbevise noen som tidligere var mot kjernekraft til i stedet å være for. - 1kg uran gir like mye energi som 3000 tonn kull. Selv om anslagene kan variere noe, er det rundt der. - Fisjon gir ingen CO2 utslip Atomkraftverk gir ingen CO2-utslipp, men innebærer risiko for radioaktive lekkasjer. Viktor A. Wikstrøm, informasjonssjef, Institutt for energiteknikk (foto:IFE ) - Det har vært en sterk motstand mot atomkraft i Norge, og mye skyldes Tsjernobyl ulykken på 1980-tallet Hviterusslands første atomkraftverk åpnet i dag, melder NTB. Kraftverket ligger ved grensen til Litauen, som lenge har vært imot prosjektet. Litauen sier byggingen har vært preget av ulykker. Trusler mot atomkraftverk (VG Nett) Et atomkraftverk utenfor Harrisburg i USA er satt i høyeste beredskap etter å ha mottatt trusler. Oppdatert 25. februar 2003. Artikkelen er over 18 år gammel

Tre argumenter mot videodømming Det euforiske øyeblikket hvor ballen ligger i nettet, og dommeren peker mot midten vil endre karakter ganske kraftig dersom det blir avløst av hektisk. Liste over verdens største kjernekraftverk er en liste som rangerer 193 av de totalt om lag 214 eksisterende og påbegynte kjernekraftverk i verden, sortert etter deres installerte effekt målt i megawatt ().Nedenfor gjengis både eksisterende kjernekraftverk og verk som er under bygging, mens planlagte verk ikke tas med. Enkelte av verkene er også anrikningsanlegg og/eller avfallslagre for. Det finnes flere gode argumenter mot abort. Det at mange får skyldfølelse og psykiske ettervirkninger av abort er i seg selv et argument mot abort. Men for oss som er kristne er det aller viktigst hva Gud har sagt om menneskelivet. Hva vi tror om mennesket og om Gud har også mye å si for hvilke argumenter legger mest vekt på Argumentene mot atomkraft er først og fremst at det er farlig. Selve anlegget kan «smelte ned», og avfallet representerer en risiko. Ulykkene i Tsjernobyl i Ukraina i 1986 og Fukushima i Japan i 2011 brukes som eksempler på det første, og gjenvinningsanlegget i Sellafield gjerne på det andre

Atomkraft og andre energikilder - Daria

Det er mindre genetisk variasjon oppdrettsfisken i mellom, enn det er villfisken i mellom. Blir innblandingen av oppdrettsfisk stor kan verdifullt genmateriale gå tapt. Det antas at oppdrettsfisken 1 mot 1 vil tape for en villfisk på gyteplassen. Problemet er dessverre at det altfor ofte er en kamp 10 mot 1 kamp Hei, jeg har en debatt på skolen om abort og trenger noen argumenter MOT abort. Jeg er egentlig 100% for abort og synes dermed det er veldig vanskelig å finne noen argumenter mot dette. Noen inspill

Argumenter for og i mot økologisk mat. Neste >> 1 2. N_Vidic15 Innlegg: 231. MOT: Prisen på mange økologiske varer SKjønner, men jeg mener det tungtvannet som kommer som avfall fra et atomkraftverk er radioaktivt og spesialavfall som krever streng spesialbehandling Mot:Norge kan ikke ha noen felles fiskeripolitikk med eu,da Norge er europas største kyststat,og dermed har verdens største forekomster av fisk i sine havområder. Norge kan ikke slippe en armada av grådige eu trålere til sine havområder,-som fort som f -ville ha tømt norske havområder for fisk Fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringer. Ved høstens kommunevalg får 16- og 17-åringer i 20 av landets kommuner muligheten til å stemme. Forsøksordningen skal gi mer kunnskap om konsekvensene av senket stemmerettsalder

«Ja til mer kjernekraft», skriver Cecilie Aarøe i Klassekampen 4. desember. Jeg registrerer at Aarøe er på linje med Andreas Wahl i NRKs «Folkeopplysn.. Aksjonerer mot atomkraftverk Greenpeace gikk tirsdag til aksjon mot to svenske atomkraftverk. De mener det er stor fare for en alvorlig ulykke. Av Cecilie Bakken Høstmark 1657 innlegg . Verden Publisert: 9. oktober 2012. Trusler mot atomkraftverk (VG Nett) Et atomkraftverk utenfor Harrisburg i USA er satt i høyeste beredskap etter å ha mottatt trusler. Oppdatert 25. februar 2003. Artikkelen er over 18 år gammel Villmarkens sønn, Lars Monsen, har satt fyr på debatten om vindkraft i Norge. Etter at TV-profilen langet ut mot norske politikere, har tusenvis engasjert seg Aksjonerte mot Spanias eldste atomkraftverk Aksjonerte mot Spanias eldste atomkraftverk Greenpeace aksjonerte i dag for å få stengt Spanias eldste atomkraftverk. Se video. Spaniaavisen. Publisert 20. november 2008 12:52. BURGOS. Rundt 60 aktivister sørget for å blokkere inngangen til kraftstasjonen Garoña in Burgos

Kjernekraft, et kraftig problem - Aftenposte

 1. 8 argumenter for og imot å gi EU mer makt over Norges vannkraft. 8. mars 2018 16.17 ; av Tora Lind Berg Nei til ACER-kampanjen (bildet til høyre) er Nei til EUs største siden starten i 1994. Montasje: Pixabay og «Nei til EU»-plaka
 2. Hei! Har dere noen motargumenter mot rusmidler? Har dere argumenter for rusmidler? Har dere noen faktating som dere kan si som er viktig å vite? Har dere noen god løsning på hvordan vi kan gjøre dette/løse problemene, at vi må slutte med å lage rusmidler? Gi svar på alle de spørsmålene, pliis!</p> <p>Jente 17</p>
 3. forrige post. Det skremmer meg at nivået er så lavt
 4. istrasjonen går inn for at det for første gang på mange år skal bygges et nytt atomkraftverk for å skape bedre.
 5. Og jo bedre barna innså at noen kunne være uenig med dem, jo hardere prøvde de å generere mange nye argumenter selv. Gode og sterke argumenter er selvfølgelig mer overbevisende enn dårlige og svake argumenter. Men i praksis er det gjerne krevende å vurdere hvert enkelt argument og veie argumentene opp mot hverandre
 6. Jeg vil gjerne ha hjelp til en oppgave, jeg skal ha argumenter for og imot abort, både svar fra dere, og linker til sider med argumenter er greit å ha. Takk på forhån

Video: 8 argumenter mot kjernekraft Titan

Atomkraft - Siste nytt - NR

Signeres av: Alle som er i mot homoterapi. Støtter du denne kampanjen? Ja, jeg vil skrive under. Ja, jeg vil skrive under. Kommentarer. Del denne kampanjen på Facebook Del på Facebook Del på Facebook. Del denne kampanjen på Twitter Del på Twitter Del på Twitter. 111070 underskrifter hittil! Opprettet av Kristoffer Dragesæt Det at dere argumenter mot skoleuniform på grunn av lite penger i skolesystemet erbare tåpelig, norge har mer enn nok penger men staten får aldri bakkekontakt og innser at vi trenger SKIKKELIGE skoler. De andre 387milliærderene vi har på bok da? Litt av det kan brukes på uniformer og på skikkelige skoler Gode argumenter mot hasj. Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Hei! jeg har alltid vært i mot hasj, og alle andre stoffer, men jeg kom opp i en diskusjon med en som er for hasj. jeg klarte ikke å komme med noen gode argumenter for å ikke bruke hasj,.

Det kan være gode argumenter for og mot leksefri skole. Her er noen av dem, slik at du selv kan avgjøre hva du mener er riktig. Publisert: 17 oktober 2013 10:02 AM Sist oppdatert: 17 oktober 2013 10:02 AM. I media har det vært mye snakk om vi egentlig skal ha lekser, altså om vi skal satse på leksefri skole Argumenter for og mot abort er mange. Ved å se på begge sider og akseptere alle de forskjellige valgene, vil du få et helt nytt syn på abort. Pr. dags dato er dette et het tema og det er tusenvis av diskusjoner om hva som er rett eller galt. Derfor fant jeg litt informasjon fra begge sider på internett om dette temaet Store protester mot atomkraftverk i Nord-Finland Artikkeltags. atomsikkerhet; Av Torkil Emberland. Publisert: 06. august 2015, kl. 11:15 Sist oppdatert: 06. august 2015, kl. 11:16. Artikkelen er over 4 år gammel Alt klart for utbygging. DEL. Onsdag kunngjorde den. Argument er en samling påstander som er innbyrdes relaterte som ett eller flere premisser og en konklusjon. Et argument er ikke sant eller falskt, men gyldig eller ugyldig. Det er gyldig dersom konklusjonen er underbygd av premissene, det er logisk gyldig dersom det er umulig at premissene er sanne og at konklusjonen er falsk. I det sistnevnte tilfelle har vi et deduktivt argument, mens den.

19 thoughts on Svar på vanlige argumenter mot veganisme Jeanette C. Nordanger. March 26, 2017 at 20:55 Reply. Jeg virkelig beundrer deg, Hanne! Du er så utrolig dyktig til å skrive, og jeg tror virkelig dine tekster inspirerer mange. Denne teksten tar for seg noen argumenter for og mot mobil på skolen. Et argument for å ta med mobilen på skolen er at voksne, foresatte og familiemedlemmer må ha kontakt med elevene sine. Det er viktig med kommunikasjon mellom elevene og andre. Spesielt de foresatte USA satser på atomkraftverk mot klimaendringer . Obama-administrasjonen går inn for at det for første gang på mange år skal bygges et nytt atomkraftverk for å skape bedre energiforsyning og. Ti argumenter mot krig Den britiske fredsaktivisten Milan Rai har ikke ett eneste argument som taler for et angrep på Irak. Tilsynelatende heller ikke for å fjerne Saddam Hussein

Argumenter for og imot av erstatningsukkerprodukter Hvis du ønsker å kutte ut overflødig sukker og kalorier i kostholdet ditt, kan sukker erstatter være svaret. I de senere årene har sukker erstatter blitt stadig mer populært blant slankere og helsebevisste mennesker. Kunstig søtstoff har ikke de sam Argumenter mot. 1: Formuesskatten fører til arbeidsledighet. Ordningen er til hinder for å skape nye jobber. Istedet for å betale formuesskatt kunne pengene gått til å skape nye arbeidsplasser. Formuesskatten må også betales selv om en bedrift går med underskudd. Dermed blir det mindre penger igjen til å investere

Atomkraftverk - Wikipedi

Amnesty er mot dødsstraff i alle tilfeller - uavhengig av hvem som er tiltalt, forbrytelsen, spørsmålet om skyld eller uskyld og henrettelsesmetoden. Amnesty International har jobbet for å stanse henrettelser siden 1977, da bare 16 land hadde avskaffet dødsstraffen i lov eller praksis Tar kampen mot tynne argumenter: - Å tro på Gud er ikke som å tro på julenissen Når folk sammenlikner tro på Gud og julenissen, viser det at overfladiske, nyateistiske argumenter har slått rot i kulturen vår, mener forfatter Andy Bannister. Nå har boken hans blitt oversatt til norsk. I. Argumenter for klarspråk Klarspråk sparer kommunen for tid og penger. Så kan det hende at vi innimellom må droppe noen nyanser og eventualiteter i bytte mot å faktisk nå fram med et hovedbudskap, men det er likevel noe annet. Klarspråk passer ikke i alle tekster

8 argumenter mot kjernekraft - sunnivarose

Hvorfor jeg er MOT aktiv dødshjelp Da jeg skulle finne ut om jeg var for eller mot aktiv dødshjelp, søkte jeg etter emnet på google, og jeg fikk mange treff. Det var blant annet mange gode argumenter for aktiv dødshjelp, men ettersom jeg leste mer skjønte jeg at det mange flere spørsmål enn det var gode svar En innvending mot mine argumenter er at lekser er viktig for læringen, og at skoledagen ikke kan romme mer. Jeg tenker at dette handler om å tenke nytt i stedet for å arbeide tradisjonelt. Jeg vil lære mer, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer Kannik skole til å tenke nytt om hva læring er Det finnes argumenter både for og mot gmo, og det blir spennende å følge med på utviklingen fremover. Tove Drilen . er klinisk ernæringsfysiolog er fast skribent i Adresseavisens lørdagsmagasin, Ukeadressa Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her. Last ned royaltyfritt Kjøletårn i atomkraftverk mot himmel og skyer stockfoto 24141719 fra Depositphotos' samling med flere millioner førsteklasses høyoppløselige stockfoto, vektorbilder og illustrasjoner Blant tilhengere av leksefri skole, løftes argumenter som bedre resultater uten lekser, mer tid til familie, og utjevning av sosiale forskjeller frem. Mens tilhengere av lekser løfter frem argumenter som at lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsing, og at det er nødvendig for at elevene skal få tilstrekkelig repetisjon for å lære stoffet godt nok

Atomkraft - naturvernforbundet

Argumenter mot innvandring er mer kriminalitet og fulle fengsler. Kriminaliteten i Norge går ikke ned, den går opp men folk slutter å anmelde. Fordi de vet at det blir uansett bare henlagt. Jeg har hatt bilinnbrudd og litt av hvert i Oslo men jeg har aldri anmeldt det. Fordi det er bortkastet tid, jeg vet det blir henlagt Hviterusslands første atomkraftverk ble lørdag formelt åpnet av president Aleksandr Lukasjenko, tross store protester fra nabolandet Litauen Hviterusslands første atomkraftverk ble lørdag formelt åpnet av president Aleksandr De siste ukene har litauiske myndigheter delt ut jod-piller til innbyggere nær grensa mot Hviterussland Kan atomkraftverk være en forbrytelse mot menneskeheten? Ja, i et nådeløs kapitalistisk profittsystem uten kontroll med naturens lunefulle nykker Jo da, det er ingen tvil om at teknologien i en atomkraftverk er en innviklet og komplisert sak, men hva hjelper det med trygg teknologi når sikkerhetsforskrifter, påbud om utbedringer og skandaler etter ulykker blir totalt neglisjert og sabotert

Ved flere anledninger er atomkraftverk i Russland blitt utsatt for konkrete terrortrusler. Norske myndigheter spytter inn store beløp til sikkerhetstiltak, melder TV 2. Terrortrusler mot russiske atomkraftverk : Bygg.no - Byggeindustrie Russisk flytende atomkraftverk på vei mot Norskehavet. Det flytende russiske atomkraftverket Akademik Lomonosov har lagt fra kai i St. Petersburg. Kraftverket skal fraktes forbi norskekysten og videre til Murmansk Sikrer seg mot ulykker i atomkraftverk. På grunn av faren for ulykker i gamle atomkraftverk i Europa, anbefales alle under 40 å ha jodtabletter hjemme. Frøya kommune har allerede skaffet et lager av disse tablettene i tilfelle atomulykker, sier kommuneoverlege Ingrid Kristiansen Flertallet i Bioteknoemnda ønsker å beholde det nåværende forbudet mot surrogati. Et mindretall mener at det ikke er tungtveiende grunner for et totalforbud og ønsker et prøveprosjekt med ikke-kommersiell surrogati i Norge. Av Olve Moldestad i GENialt 1/2011. Last ned Bioteknoemndas uttalelse som var ferdig 23. mars. Surrogati er indirekte forbudt gjennom bioteknologilovens. De ulike argumentene må fremmes og veies opp mot hverandre. Det vil være forskjeller når det gjelder hvor mye ulike personer vektlegger hvert enkelt argument, men det betyr ikke at man kan overse eller utelate relevante argumenter for andre synspunkter enn sitt eget

Argumenter for og imot av Kloning Kloning treffer mainstream som en vitenskapelig debatt da forskere klonet et lam som heter Dolly i 1996. Kloning er en prosess som resulterer i en identisk genetisk kopi av et biologisk produkt som celler, vev, gener eller hele enheter. Etter forske ARGUMENTER MOT POST-TRIBULATIONISM : Vi lager vi en enkel begrepsforklaring her For å unngå forvirring. LÆREN OM BORTRYKKELSE FØR TRENSELSTIDEN (PRE-TRIBULATIONISME) LÆREN OM BORTRYKKELSE ETTER TRENGSELTIDEN (POST-TRIBULATIONISME) LÆREN OM.

12 argumenter mot tildekking Forfatteren Sylo Taraku hevder i den viktige boken Innvandringsrealisme at hvis vi ikke lykkes med integreringen kan vi få økt konfliktnivå MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere etter OL i 1994 for å forebygge sosiale samfunnsproblemer. MOT-konseptet er basert på formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og mot - mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei Gode argumenter mot en slik endring i politikken må være negative aspekter som oppstår ved en slik endring, men som forbudet hindrer eller begrenser. Mith. Neutral Good. 4.843 6.218. 17. januar 2011. Sitat av felix_poker. Poenget mitt er at stoffet allerede brukes per i dag Som du sikkert vet, innførte regjeringa en ny fraværsgrense på videregående skole. Det betyr at elever ikke kan ha mer enn 10% fravær i ett fag for å få bestått. Du kan lese mer om fraværsgrensa her. Vet du ikke helt hva du synes om grensa? Under har jeg samlet noen argumenter for og mot Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unikt i verden. 30.03.2016. Da sa 46,1 prosent at de var mot oljeboring, 34,4 prosent var tilhengere av det, mens 19,5 prosent ikke hadde noen klar oppfatning

Krig eller terror, meldt i Sverige, blir det unntakstilstand også i Norge Dataangrep mot selskaper som driver amerikanske atomkraftverk Selskap som driver kjernekraftverk og andre energianlegg i USA, er blitt hacket de siste månedene, skriver The New York Times. Avisen viser til det den kaller en viktig rapport utgitt i slutten av juni av sikkerhetsmyndigheten Department of Homeland Security Sju gode argumenter for å få lavere rente Prøv å forhandle deg til lavere boliglånsrente før du bytter bank. Det er stor sjanse for å lykkes! DEAL OR NO DEAL: De varslede renteøkningene er en gyllen mulighet for deg til å sjekke renten på boliglånet ditt og se om du kan forhandle deg til en lavere rente. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Som et alternativ til den konvensjonelle medisinen og kunnskapsbasert praksis er alternativ behandling ridd av feilslutninger og misinformasjon som forvirrer og misleder befolkningen, og dermed hindrer mange pasienter i å ta de rette valgene for egen helse og behandling. Her er de vanligste argumentene for alternativ behandling som verken er gode eller legitime (Dette innlegget stod også på trykk i Rogalands Avis 17.mars 2016.) I Rogalands Avis 15.mars presenterer lederen i Stavanger Høyre (eller heter det nå Nord Jaeren Hoyre?), Odd Jo Forsell, det han omtaler som 10 gode argumenter for kommunesammenslåing. Påstand nr

En god vaksine skal gi tilstrekkelig og langvarig beskyttelse mot sykdommen det vaksineres mot. Antall doser som trengs for å oppnå dette varierer fra vaksine til vaksine. For noen vaksiner er det behov for oppfriskningsdoser senere i livet for å opprettholde beskyttelsen. Dette gjelder bl.a. vaksiner mot stivkrampe, difteri, polio og kikhoste Skepsis mot lengre skoledager TEMA: - I utgangspunktet hadde ikke FAU noen sterke argumenter mot femdagers skoleuke, vi syntes argumentene vi fikk før jul var bra. Men vi er selvfølgelig opptatt av at Birkeland skole har et godt og tilstrekkelig SFO-tilbud,. Argumenter mot bevaring av dialektene. Her gir vi deg inspirasjon til hva du kan komme inn på i kortsvarsoppgaven der formålet er å overbevise leseren om at det ikke er viktig å bevare dialektene i det globaliserte Norge. Språkforskeren Arne Torp har utrykt at dialektene etter hvert kommer til å dø ut I dag sier regjeringen nei til et plastforbud innen 2022, selv om FN vil bli kvitt plast så fort, og selv om regjeringen vil stanse alle utslipp av plast til havet Argumenter mot militæret Det fins svært mange grunner til å være skeptisk til militærvesenet. Vi har systematisert noen av de vanligste og viktigste argumentene, isteden for å komme med en lang propaganda artikkel

- Atomkraft positivt for miljøet - Dagblade

I dag er heldigvis de fleste enige om at alle mennesker er like mye verdt og at rasebegrepet er noe vi bruker om dyr, så det er nok ikke så lett å finne gode argumenter for rasisme. Det er imidlertid mange gode grunner til å være mot rasisme. Rasisme rammer enkeltpersoner særlig hardt og kan oppleves som både veldig sårende og. 2. Argumenter for og mot surrogati I det følgende vil vi gi en oversikt over argumenter både for og mot surrogati. Argumentene er innhentet gjennom samtaler med ressurspersoner som har ulike innfallsvinkler og oppfatninger på problemstillingen. En fullstendig liste over disse samtalene er å finne under 5.1 Samtaler. For oversiktens skyld vi Vi presenterer fem argumenter for, og fem argumenter mot at det blir et faktum denne helgen. Derfor VINNER han . Balanse i livet igjen . Golf er en sammensatt sport, der den psykologiske delen av spillet er ekstremt viktig. Med ny kjæreste sier Tiger Woods at han endelig har funnet riktig balanse i livet igjen • Argumenter • Erfaringer . Demokrati og aldersgrenser • Alle er kompetente deltakere • Egen erfaringsbakgrunn genuint bidrag MOT • Svekket deltakelse - Unge deltar i mindre grad enn eldre • Modenhet • Avhengighet • Forholdet til andre aldersgrense for og mot-argumenter, organdonasjon for: lenge du har friske organer kan du hjelpe andre mennesker som har behov for et nytt organ de har ikke bruk fo

Ja til atomkraft! - Tu

Argumenter for og mot samfunnsansvar Fra det sosiale tilbakeslag av den industrielle revolusjon og den amerikanske kulturen i Robber Barons kom ideen om samfunnsansvar, som ble utviklet på 1960-tallet. Begrepet samfunnsansvar (CSR) forutsetter at bedrifter har et moralsk, etisk og fila 3 gode grunner til å bli vaksinert Det er mange gode argumenter for å bli vaksinert - og ingen mot. Bivirkningene ved MMR-vaksinen er for eksempel helt ubetydelige sammenlignet med selve sykdommene Nyhetsbyrået AP meldte lørdag at fartøyet hadde forlatt verftet hvor det er blitt bygget i St. Petersburg og at det skal slepes gjennom Østersjøen på vei mot norskekysten. Tidligere har Aftenposten skrevet at norske myndigheter har fått forsikringer om at kraftverket ikke skal slepes, men fraktes med tungløftefartøy

Atomkraftverk, positivt eller negativt? - The skoleavi

«Det finnes argumenter mot dobbelt statsborgerskap som ikke er knyttet til spørsmålet om dette er en ulempe for Norge og for den enkelte. For det første kan dobbelt statsborgerskap gi den enkelte fordeler som andre statsborgere ikke har - i denne forbindelse kan nevnes stemmerett i og retten til pass fra mer enn ett land Tendensiøse argumenter mot lavkarbo. Dagens lavkarbo-sak i VG bærer preg av å være laget av noen med økonomisk interesse av å fraråde lavkarbo. Dette påpeker også lege Torkil P. Andersen (som for øvrig har økonomisk interesse av lavkarbo) Arbeidet mot plastforsøpling i havet er nå i gang for alvor. Men det vil ta tid, og det vil koste. Men det er også et arbeid der vi alle kan bidra, og det trenger ikke å være vanskelig. Det handler om å ikke kaste plast i naturen. Ser du en plastbit når du er ute på tur, så putt den i lomma og kast den i en søppelkasse

Fordeler og ulemper med kjernekraft - Norden i Skole

 1. Det er lenge siden det fantes økonomiske argumenter mot banen (og det er litt spesielt at store overskudd på samferdsel tilsynelatende bare kreves i nord). I tillegg har vi klima-/miljøfordelene, koblet med sannsynligheten for at store deler av Nord-Norge uten jernbane blir et økonomisk ørkenland, når klimatiltakene kommer
 2. Deontologiske argumenter vil hevde at mennesker har en rett til ytringsfrihet, og at vi har en plikt til å respektere denne rettigheten uansett hvordan konsekvensene skulle være. Ofte vil slike argumenter være basert på hensyn til borgernes autonomi. Rettigheter er tunge, normative størrelser
 3. Hvordan argumentere mot aktiv dødshjelp? Både rasjonelle argumenter (Morten Horn) og argumentasjon ut fra nedfelte verdier (Håvard Nyhus) er viktig. For mange av oss er også kristen tro og bibelske fortellinger en selvsagt plattform for å kjempe iherdig for menneskelivets helliget
 4. Argumenter for og mot skoleuniform. I videoen over møter du ungdomsskoleelever fra Kristiansand. De blir intervjuet om skoleuniformer. Til denne oppgava trenger du PC eller penn og papir

kjernekraftverk - Store norske leksiko

 1. 6 argumenter mot masseovervåkning . Posted on 1 October 2017 by Tormod Fjeld Lie in Meninger // 0 Comments. Foto: Ludovic Bertron. Regjeringen vil innføre et digitalt grenseforsvar, siste skrik innen masseovervåkning siden Datalagringsdirektivet ble dømt for å være ulovlig i 2014
 2. Og mange kritikere advarer mot å innføre en ordning hvor det ikke er noen motytelse. I norsk LO er man kritiske. Og LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik har i LO-Aktuelt blant annet pekt på utfordringene rundt kapitalinntekter. Skal rene kapitalister få borgerlønn, undrer hun
 3. Hierarki er naturlig - og andre argumenter for og mot monarkiet Stortinget skal straks atter en gang stemme over vår statsform, i det året der vår konge og dronning begge fylte 80. Her er 80 argumenter om monarki - 40 for og 40 mot
 4. Argumenter for og mot ulv. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service. Oppgave 27. Skriv inn argumenter FOR at vi skal ha ulv i Norge. Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar. Oppgave 28. Skriv inn argumenter MOT at vi skal ha ulv i Norge
 5. Argumenter for og imot av å vaksinere barn Selv om de fleste foreldre velger å følge American Academy of Pediatrics 'Anbefalt vaksinasjonsskjema for sine barn, vaksiner er et kontroversielt aspekt av Pediatrics. Det anbefalte skjemaet har vokst til å omfatte flere og flere vaksiner. Noen for
 6. Stavrums argumenter mot formuesskatt er pussige. Ingen forskning eller historikk sier at det blir flere arbeidsplasser av lavere formuesskatt. Ikke den siste rapporten heller. At Dæhlie betaler mye mer skatt en politikere på venstresiden er ikke noe argument i debatten om formuesskatt
 7. Noen argumenter slik mot frihandel: Historiske erfaringer viser at et hvert land bør produsere så mye av mat og andre livsnødvendige produkter at landet en tid - i hvert fall noen få år - kan klare seg uten tilførsel utenfra av disse produktene

Strilekrig mot atomkraft - naturvernforbundet

Atomkraftverk åpnet i Hviterussland. Hviterusslands første atomkraftverk åpnet i dag. Kraftverket ligger ved grensen til Litauen, som lenge har vært imot prosjektet. Litauen peker på at prosjektet har vært preget av flere ulykker og svarer nå med å stanse strømimporten fra nabolandet. Lukasjenko åpnet Hviterusslands første atomkraftverk Hviterusslands første atomkraftverk ble lørdag formelt åpnet av president Aleksandr Lukasjenko, tross store protester fra nabolandet Litauen. De siste ukene har litauiske myndigheter delt ut jod-piller til innbyggere nær grensa mot Hviterussland

Kjernekraft. Er du for eller mot? - freak.n

 • Märkte münchen und umgebung.
 • Salesforce demo.
 • Digital signatur.
 • Strategier for mersalg.
 • Butikker trondheim torg.
 • Kendall kylie vogue review.
 • Terraria cheat map.
 • Fjellskred loen.
 • Årnes butikker.
 • Rm williams salg.
 • Eine hanfpflanze strafe.
 • Angelo serien.
 • Kingpin film deutsch.
 • Islaget kryssord.
 • Kommunikasjonssjef rogaland fylkeskommune.
 • 4 zimmer wohnung walle.
 • Kapp verde fra bergen.
 • Aszitespunktion.
 • Akselerasjon enkel forklaring.
 • Hund napper etter barn.
 • Trondheim kino priser.
 • Case voksenrollen i barnehagen.
 • Campus coblitzallee mannheim.
 • Verdibasert prissetting.
 • Kg armering pr m3 betong.
 • Bloom yoga oslo.
 • Chelsea spillere 2014.
 • Eventledelse.
 • Termostat eswa.
 • Essen hbf nach zeche zollverein.
 • Slapp av bihulebetennelse.
 • Neu immerath wohnung.
 • Jula flytte.
 • Zdf mediathek springflut.
 • Working snapchat saver.
 • Patrick bruel poker gain.
 • Vhs loreley.
 • Hva betyr formål.
 • Kornsnok okeetee corn snake.
 • Wie lange dauert ein gichtanfall im knie.
 • Høreapparat laget for iphone.