Home

Hva er et ion enkelt forklart

Et ion er definert som et atom eller molekyl som har fått eller mistet en eller flere av dets valenselektroner, noe som gir det en netto positiv eller negativ elektrisk ladning. Med andre ord, det er en ubalanse i det antall protoner (positivt ladede partikler) og elektroner (negativt ladede partikler) i en kjemisk art Eit ion er eit atom eller molekyl som har elektrisk ladning. Dersom eit atom mistar eller tek til seg elektron, blir det ionisert - altså at det i staden for å vere elektrisk nøytralt, har det fått ein elektrisk ladning som tiltrekk eller fråstøyter andre ion. Ion med motsette ladningar tiltrekk kvarandre og kan danna ionebindingar.. Ei samling ion som ikkje er i løysing, eller ein. Forklaring på hva et ion er og hvordan et atom kan bli til et ion Hva er et atom og hva er et ion? 12 onsdag mai 2010. Et ion er det vi får når ett eller flere elektroner i en sky blir overtatt av elektronskyen til en annen type atom. Om man ikke forstår det som er forklart her, kan jeg nok ikke hjelpe annet med å henvise til andre kilder, dessverre Ionebinding er den kjemiske bindingen mellom to ioner med motsatt ladning. I salter er det ionebinding. Renest ionebinding har man mellom atomer med stor forskjell i elektronegativitet, for eksempel i alkalihalogenidene. Den mest ekstreme ionebindingen er mellom kationet Cs+ og anionet F- i cesiumfluorid, som har kjemisk formel CsF. En forbindelse som er et salt smelter til en smelte som.

Hva er et ion enkelt forklart. Vi har testet gressklippere. Hvordan håndterer de terreng, blir klippingen fin, og er motoren kraftig. Se hvilken gressklipper som ble best i test her Det trengs med andre ord supplerende virkemidler for å redusere luftfartens klimagassutslipp.Statlige Avinor jobber for økt trafikk Et molekyl er to eller flere atomer som er bundet sammen til en enhet av kjemiske bindinger. Samlingen må være elektrisk nøytral, altså ikke ha noen elektrisk ladning, og alle atomenes bindinger må være brukt. Stoffer som er bygget av molekyler kalles molekylforbindelser. Hvis samlingen av atomer har en elektrisk ladning, kalles samlingen et ion Jo større avstand det er mellom to stoffer i spenningsrekka, jo høyere spenning er det mellom dem. Noen ganger kan det vært litt uklart hva vi mener med spenningen til et batteri, men når det står 5 V på nødladeren betyr det at den kan levere en spenning på 5 V når vi skal lade mobilen med den

Hva er et ion? Definisjon og eksemple

Enkelt forklart kan vi si at genene er opriften på alt liv. Selv om genene er svært like hos alle mennesker, finnes det for de fleste gener ulike varianter i befolkningen. Det er slike varianter som er med på å gjøre hvert individ genetisk sett unikt. Noen genvarianter (mutasjoner) kan gi sykdom eller disponere for [ I dag er Bitcoin omtrent allment kjent og et yndet investeringsobjekt, mye takket være store oppslag i medier og høy volatilitet i pris. Likevel kan det være vanskelig å forstå hvordan Bitcoin egentlig fungerer i praksis. I denne artikelen skal vi derfor forsøke å gi en så enkel som mulig innføring i hva Bitcoin er og hvordan det fungerer

GDPR enkelt forklart for en liten bedrift E-brev Logg inn. GDPR enkelt forklart for deg som driver en liten bedrift. gdpr Oct 12, 2019. GDPR (personvernforordningen) er et omfattende lovverk og personvern er et stort Det er ingen vits i å skrive rutiner eller gjøre en risikovurdering før du i det hele tatt vet hva du har av. Edit: Spørsmålet var: Hva er sosialisme enkelt forklart? Jeg ser at de fleste som svarer på sånne spørsmål på norsk Quora egentlig ikke bryr seg om hva det faktisk blir spurt om. I dette tilfellet er de fleste svarene hverken enkle eller på hva sosialisme faktisk er for noe, ut i fra hva sosialister selv mener, eller den statsvitenskapelige og politisk-filosofiske definisjonen «Kjemi - enkelt forklart» gir en kort og konsis gjennomgang av de viktigste temaene innen grunnleggende kjemi fra videregående skole. Den kan brukes på videregående nivå og universitetsnivå.Her får du en innføring i emner som grunnstoffer, atomer og mole Dersom et elektron blir fjernet, har atomet en overskytende positiv ladning, og kalles et ion. Blir det lagt til et elektron, blir atomet et negativt ion. Molekyler. Atomene kan slutte seg sammen i bestemte grupper, som kalles molekyler. Når et molekyl er satt sammen av forskjellige atomer, er det ikke et grunnstoff Ja, hva er egentlig en børs og hva er en indeks? Jeg hører om det hele tidenl, men hvordan kan noen forklare meg hva det faktisk er? Om vi skal forklare dette til en som ikke har økonomistudier, hvordan ville dere ha forklart meg det da? Håper på et par bra svar :-

Historie. WordPress er den offisielle etterfølgeren til b2/cafelog, og er et resultat av hovedutvikleren Matthew Mullenweg sitt arbeid. Selve navnet WordPress ble foreslått av Christine Selleck, en venn av Matthew Mullenweg. WordPress startet som en lisensiert programvare i 2003, men det var først når de gitt over til å bli en åpen kildekode i 2004 at programvaren fikk suksess Den ser på verden «uten fremmede tilsetningsstoffer», slik den faktisk er. Til forskjell fra de fleste andre filosofiske og økonomiske retninger, gir marxismen klare anvisninger for hva som må til for å endre samfunnet og fremme den historiske utviklinga, på grunnlag av lover for samfunnets utvikling

GDPR står for General Data Protection Regulation, og innebærer nye regler innen personopplysningsloven. Loven trådte i kraft 20. juli 2018 og berører alle bedrifter og offentlige virksomheter i EUs medlemsland, Norge og andre EØS-land.. Innen den tid må alle som behandler kundeopplysninger ha implementert en rekke nye retningslinjer innen markedsføring og oppbevaring av. Hva er egentlig liberalisme? I dette innlegget skal jeg forklare kort og konsist hva ideologien innebærer. Jeg vil også prøve å holde det på et enkelt og lett forståelig nivå, sånn at flest mulig folk kan forstå hva jeg mener. Selve ordet liberalisme stammer fra det latinske ordet liberalis, og kan oversettes til av frihet Jo, enkelt forklart er det et slags spleiselag. I et fond betaler du og mange andre inn penger til en forvalter som investerer i forskjellige aksjer og andre verdipapirer. Det finnes ulike typer fond, og hvilken som passer deg best er avhengig av hvor lenge du skal spare og hvor store svingninger du kan leve med. Jo større svingninger du tåler, jo høyere avkastning kan du forvente over tid

Hva er et ion? - YouTub

En samboeravtale er enkelt forklart en avtale mellom samboerne, hvor man har blitt enige om fordeling av økonomisk ansvar, hvem som eier hva og hvordan dette skal fordeles ved et eventuelt brudd. Hvem bør tegne samboerkontrakt? Om to personer skal gå sammen om noe som innebærer store verdier bør man inngå en slik avtale Det er imidlertid et tak for hva du kan tjene opp, på 7,1G, som utgjør rundt 665 000 kroner i året. Tjenestepensjon Helt siden 2006 har det vært pålagt at arbeidstakere skal ha en. Hva er sylindervolumet i en bil? Enkelt forklart er sylindervolum en betegnelse for hvor stor motoren til bilen er. Det vil si hvor stort volum det er plass til inne i sylinderne der drivstoffet forbrennes. Vi kan definere sylindervolum som summen av sylinderens slagvolum i en stempelmotor

Pensjon er de pengene du skal leve av når du ikke jobber mer. Størrelsen på pensjonen er avhengig av tre faktorer: Hva du har hatt i lønn kombinert med hvor mange år du har jobbet. Hvilken pensjonsavtale du har hatt på alle arbeidsplassene dine. Og sist, men ikke minst, hvor mye du har spart selv - din individuelle pensjonssparing Enkelt forklart er dette fordi energien i batteriet pumper elektronene rundt i kretsen. For å forstå den mer avanserte forklaringen, må vi gå inn på hva et elektrisk felt gjør. [Fysikk 2] Et elektrisk felt er et område der det virker elektriske krefter på ladde partikler Hva er formålet med skatt? Skatt brukes for ulike formål. Først og fremst skal de dekke samfunnets utgifter. For det andre skal de brukes som et middel for å utjevne forskjeller mellom de som tjener mindre og de som tjener mer, ved at man må betale mer skatt jo mer man tjener. Hvilke konkrete tiltak brukes skatt til Universet, slik vi kjenner det i dag, ble ikke til i en fei. Utviklingen begynte for mange milliarder år siden med det vi kaller Big Bang. The Big Bang er en teori om universets begynnelse og utvikling Det er en teori, det vil si at ingen kan være 100 prosent sikre på at det var slik det skjedde. Hva er et atom? Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt i kjernen. Atomene er bygget opp av protoner, som forkortes til p+, nøytroner som forkortes til n, og elektroner som forkortes til e-

Linnea Vestre er illustratør og designer med utdanning fra Kunstakademiet i Oslo. Blant bøkene hun har illustrert er Katharina Vestres Det første mysteriet (2018), Jørgen Gravnings Ditt fantastiske hjerte (2018) og Anja Røynes Fysikk - enkelt forklart (2020).Dyrenes rekordbok (2020), der hun både skriver og illustrerer, er hennes første barnebok Synapsespalten er enkelt og greit et lite mellomrom mellom synapsen (enden på aksonet) og den mottakende cellens ende. Alle signaler som overføres fra en nervecelle går altså via en synapsespalte. Måten en nerveimpuls overføres på er enkelt forklart slik: En impuls går som et elektrisk signal langs aksonet, mot for eksempel en muskelcell Paganisme er en samlet betegnelse på forskjellige polyteistiske naturreligioner, dvs religioner som ikke tilber bare en gud, men flere guder, ikoner, bilder m.m. Ordet Pagan kommer fra det greske språket, som betyr en som bor på landsbygda, og den latinske formen Pagus ble spesiellt brukt om galliske og germanske landsbyer, dvs. de uopplyste og udanned

Hva er tingenes internett (IoT) Før var teknologi ganske enkelt, du koblet datamaskinen til internett, og utførte dine daglige gjøremål. Så utviklet teknologien seg, og mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, ble en del av livene våre SVAR: Hei I artikkelen Hva er demokrati? her på ung.no har vi forklart dette ganske greit, også med eksempler på forskjellige typer demokrati. Les også mer på emnet Demokrati. Hilsen redaksj.. Hva er kabinettsspørsmål? Enkelt forklart: kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få vedtatt en sak det ikke er flertall for. Når en regjering stiller kabinettsspørsmål, sier den at dersom vi ikke får flertall for vårt forslag, så vil vi gå av

Hva er koronaviruset? Koronaviruset er et virus som er i familie med flere andre virus. Enkelt forklart: Dette må du vite før du søker barnehageplass. LOKALT. Enkelt forklart: Derfor fortsetter kaoset i Kristiansand . Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt Depresjon kan også ramme barn. Hva er depresjon? Depresjon er en vedvarende tilstand av nedstemthet, manglende glede og initiativtaking. Det innebærer ofte negative tanker om en selv, og ofte med kroppslige symptomer som søvnløshet, redusert matlyst og energitap samt konsentrasjonsvansker.I motsetning til normal tristhet, er depresjoner dypere, varer lengre og er ofte tilbakevendende Hjelp, fort! Kan noen enkelt forklare hva som er hovedessensen i Kants pliktetikk? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hva menes med at ethvert menneske er et formål i seg selv og ikke et middel for andres osv Bruk snl.no, du. Det står relativt greit forklart der. Men leksene dine må du gjøre selv. Husk å føre kilder. Er et begrep som innebærer et organismesamfunn (planter, dyr, levende faktorer) og de. Tema: I denne økta skal elevene lære om økosystem, næringsnett og hva produsent, forbruker og. Hvert artskort kan festes til elevene med tape, tack-it eller henges rundt nakken på hver elev med en enkel hyssing COP og SCOP - helt enkelt forklart. Når du skal kjøpe varmepumpe er det flere ting du bør sjekke. Det er blant annet energiklasse, Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter Få tilbud fra flere selskaper Jo flere selskaper du sammenligner,.

Hva er EØS-avtalen? Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, EØS, er en avtale som Norge inngikk med EU i 1994. 70 prosent av norsk import og 80 prosent av norsk eksport skjer med EU-landene. Gjennom ordningen med EØS får Norge fri adgang til EUs indre marked, og de fire frihetene: fri utveksling av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft Meningen er først og fremst å begrense tallet på innvandring fra østeuropeiske EU-land. Les også: Nordmenn risikerer å bli kastet ut av Storbritannia etter brexit 4 Idrettsutøvere har lenge visst at tilskudd av aminosyrer i kostholdet gir dem et fortrinn i form av utholdenhet og styrke. Siden 1990-tallet har forskning på aminosyrer mer og mer bekreftet de mange helseeffektene aminosyrene har: på blodårene, hår og hud, immunforsvaret, mannlig fertilitet, mental skarphet, samt blodsukker- og fettnivåer. De Enkelt forklart kan man si at den hesten som kommer først i mål har et nummer. Har du krysset av for dette nummeret på din kupong så har du riktig. Akkurat som i Lotto, men her har kulene fire.

Hva er et atom og hva er et ion? hglondal blog

 1. Et foton er veldig enkelt forklart en energikvante, det vil si en liten bit ren energi. Vet ikke hvordan jeg skal tolker TS er ikke han/hun etter en komplisert og detaljert forklaring men er heller mer på jakt etter en forståelse hva et foton er. Endret 9. november 2013 av Nasciboy. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg.
 2. Men jeg er egentlig veldig interessert. Jeg har bare aldri hatt det på skole eller noe slikt. Det er veldig vanskelig å lese seg til det meste grunnleggende på google, en av årsakene er at man ikke helt vet hvor man skal begynne eller hva som er der grunnleggende. Jeg visste ikke hva en isotop var, det vet jeg nå. Takket være denne tråden
 3. Obligasjoner er lån, eller gjeld. En obligasjon er enkelt forklart et bevis (verdipapir) på at penger har blitt lånt ut til et selskap, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Bli kjent med ulike obligasjonstyper og fordelene med obligasjonsgjeld for både kjøper og selger
 4. Strøm - Hva er elektrisk strøm, og hvordan skaper man Hva betyr sluttet strømkrets? - Naturfagbloggen. Slik fungerer Bitcoin [Enkelt forklart 2020 PPT - Elektrisitet: PowerPoint Presentation, free download Strøm, spenning og Ohms lov — TSBF. Elektrisk strøm | UngEnergi
 5. Hva er et enzym? Enzymer er en klasse av proteiner som er nødvendige for alle celler i kroppen. Svært mange prøver som tas, analyseres nettopp for enzymer. Sist revidert: 24.04.2014
 6. Det er så klart og tydelig, så enkelt og oversiktlig. Det er orden i biologenes sysaker. Hvis det ikke var for én liten ting: All verdens biologer, zoologer, botanikere og genetikere har ikke klart å spesifisere hva som kreves for å bli tatt opp i det gode artsselskap

Hva refinansiering egentlig er: Enkelt forklart Refinansiering er en ordning hvor man kan samle opp flere mindre lån og nedbetalinger på ett og samme sted. Det er fritt fram å søke for alle som har behov for det, men det er visse krav man må oppfylle Arv - enkelt forklart. Sitter du på hytta i sommerferien og utsetter praten om hvem som skal overta den? Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

Sharepoint - hva er det? Sharepoint er en Microsoft-webapplikasjon som forenkler organisering på mange kontorer. For eksempel kan prosjekter styres eller oppgaver kan koordineres via applikasjonen. Du kan også enkelt lage nettsteder for ditt eget selskap eller team med Sharepoint Korleis vil du forklare at metall dannar positive ion? Skallmodellen = Bruker skallmodellen når vi skal forklare oppbyggingen til atomer. Regel som sier at atomer og ioner er mest stabile når de har åtte elektroner i det. Finnes enkel-, dobbel- og trippelbinding. Slik fungerer det også med disse ionebindingene som det også ble forklart over De bevisste verdiene er de vi enkelt kan ramse opp på et spørsmål om hva som er viktig for oss i livene våre. De ubevisste, derimot, er det ikke like lett å få tak på. Ubevisste verdier styrer dine handlinger og følelsesliv, men uten at du nødvendigvis er oppmerksom på det. De fører til automatiserte handlinger Hva er et ferdighus? Vi i Mesterhus har bygd hus i 50 år, og kan derfor svare deg på alle spørsmålene du måtte ha. Mange lurer blant annet på om vi bare bygger ferdighus, derfor har vi her forklart litt om hva som ligger i dette begrepet, og hva Mesterhus faktisk gjør

Enkelt forklart kan vi si at en algoritme er en framgangsmåte eller en oprift som beskriver steg for steg hva som skal gjøres for å løse et problem eller oppnå et bestemt resultat. Slike oprifter bruker du hele tiden, og gjerne uten å tenke over det Det er tre spørsmål det er greit å ha svarene på i forbindelse med koronakrigen vi er inne i. Her forklarer lege Niclas Halvorsen det hele: Koronakrigen enkelt forklart - Hva, hvorfor og hvordan. Informasjonen vi får om den pågående Covid-19 pandemien er overveldende Hva er single sign-on? Enkelt forklart. Enkelt pålogging er en prosedyre som skal hjelpe deg i passordsjungelen på Internett. Som navnet antyder er dette et enkelt påloggingssystem på en arbeidsstasjon med tilgang til flere apper, tjenester og / eller andre ressurser IoT er et nettverk av fysiske enheter utstyrt med sensorer, programvare, tekniske innretninger eller elektronikk. IoT er best og tryggest med mobilteknologi fra Telenor Coronakrigen enkelt forklart: Hva, hvorfor og hvordan Hva er Covid-19-pandemien? vi kan klare å bremse utviklingen. Oppbremsing vil spare liv og lidelse. Det vil avlaste et overbelastet helsevesen. Vi slåss mot viruset for å få ned antallet nye smittede. Jo færre smittede, jo bedre kontroll har vi på situasjonen

ionebinding - Store norske leksiko

 1. 2. HVA ER KREFT? Kreft er enkelt forklart ulike kroppsceller som formerer seg uten mål og meining. Cellene løper lø. Vanlige celledelinger skjer hele tiden og er helt normalt. Men når celledelingen skjer ukontrollert og ofte i en økende hastighet, dannes svulster
 2. Kunne dere ha forklart det med å skrive søknad på en enkelt måte? 14.03.2017 2017 Arbeid / jobb; Hvordan ta selvmord enkelt? 20.08.2018 2018 Sorg og krise; Ønsker et enkelt treningsprogram 18.02.2013 2013 Trening og idrett; Hva betegner dere som et enkelt inntak? 16.01.2020 2020 Rusmidler; Enkelt å finne studentbolig? 30.01.2017 2017.
 3. Hva er det egentlig og når bør man bruke det? Rimeligere på små og mellomstore skader. Tradisjonelle reparasjonsmetoder handler i stor grad om å erstatte eksisterende deler med nye. Det er mer kostbart og mer tidkrevende, noe som gjør at du sitter igjen med en høyere regning. Det er her den store forskjellen ligger for Smart Repair
 4. GDPR - enkelt forklart. Tom-Erik von Krogh-Martinsen. Men det er det ingen grunn til. GPDR er et pluss, både for deg som privatperson og for firmaet ditt. Vi i CHECKD liker å forenkle ting. hva din kone heter, om du har hund, hvor du bor, eller hvilken religion du tilhører
 5. Settl er et moderne inkassobyrå som kan bistå med kostnadsfrie inkassotjenester i Oslo, omegn og resten av landet. Vi har fokus på små og mellomstore bedrifter med behov for raske og enkle inkassotjenester. Les mer om hva inkasso er, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat
 6. Leasing enkelt forklart Privatleasing er en finansieringsmodell som mange kunder liker fordi det er enkelt, forutsigbart uten behov for billån. Kan du betjene den månedlige kostnaden - kan du lease en ny bil
 7. Dette dokumentet er tenkt å gi deg en enkel innføring i litt av det vi vet om hjernen og nervesystemet. Vi vet at hjernen inneholder milliarder av nerveceller som gjennom et finurlig samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som vi bombarderes med. Dette er impulser som synsinntrykk, lyd, smak, lukt og berøring

Hva er et ion enkelt forklart - fremtidens el- og

 1. Hva skjer med dagens regelverk? Enkelt forklart kan man si at det skillet vi har i dag mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner vil forsvinne, og de aller fleste må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for droneoperasjonene. Med andre ord, droner som brukes til modellflyging omfattes også av det nye regelverket
 2. Debet og kredit - enkelt forklart. Regnskap er et svært omfattende tema, som kan virke overveldende første gang man gir seg i kast med emnet. Derfor skal vi i denne artikkelen starte veldig forsiktig, Er det bare jeg som ikke forstår hva som er venstre og høyresiden
 3. For å kunne si at man begriper et begrep, må man altså kunne noe om hva begrepet beskriver, og om hvordan begrepet bruker i ulike sammenhenger. Vi skiller mellom over- og underbegrep. Hund er f.eks et overbegrep for alle hunderaser. Mens Golden Retriever er underbegrep under hund. Hund kan også være et underbegrep under begrepet Dyr
 4. Skriv et svar til: Hva er globalisering? Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg
 5. Hva er ergonomi? Ergonomi handler om hvordan kroppen brukes i sammenheng med arbeidet, uavhengig av bransje og format på arbeidet. - Enkelt forklart så handler ergonomi om hvordan vi bruker kroppen opp mot våre arbeidsoppgaver. Uansett om det er kontorarbeid, som håndverker, frisør, sykepleier, industriarbeider og så videre
 6. Hvis du vet hva diffusjon er, så er det akkurat det samme, bare at diffusjonen av vann er så viktig at det har fått et eget navn, osmose. Det sa iallfall biologiboka mi fra videregående, men det er mulig den var noe forenklet

molekyl - Store norske leksiko

 1. Et godt system for å planlegge ressurser og arbeidskraft kan hjelpe din bedrift med å bli mer effektiv, spare kostnader og enklere følge lover og avtaler. Men hvordan fungerer systemet egentlig, og hva betyr det for din bedrift? Hva er et ressursstyringssystem? Enkelt forklart har et ressursstyringssystem som mål om å forenkle bedrifters.
 2. Hva er en likning? Spørsmål: Ragnhild, 17. Hvis du skal forklare hva en ligning er, hvordan ville du forklart det? Svar: Hei, Ragnhild! Dette betyr at en likning er et matematisk uttrykk med bokstaver der målet er å finne de ukjente eller en formel som sier at to matematiske uttrykk er like store
 3. Hva er fotosyntese? Kan dere forklare meg hva fotosyntese er! Spurt av: Nicolas. Kategori: Planter. Dato: 08/10/2013 . Svar: Alt liv på jorda har sin bakgrunn i fotosyntesen, en prosess som får planter og trær til å vokse, og produserer oksygen som vi trenger for å puste
 4. HMS er et felt preget av knotete og tunge formuleringer. Ofte blir man sittende å lese rett fra lover og forskrifter. Vi ønsker å lære deg om HMS på en enklere måte. Det er målet vårt med denne guiden. Derfor gjør vi det så enkelt som mulig for deg å sette deg inn i hva HMS er, hva du trenger, hvilke muligheter du har til å løse.

Hvert fjerde år er det kommunevalg, og da stemmer du på hvilke partier og hvilke politikere som skal styre i kommunen der du bor de neste fire årene Hva er noen av de viktige bidragene fra det kristne livssynet inn mot etikken? 1) Det kristne livssynet gir en forankring for å hevde moralens gyldighet. Gud selv er et moralsk vesen, vi er skapt som moralske vesener, og virkeligheten som Gud har skapt har en moralsk dimensjon Et kaldere lys gir mer korrekt fargegjengivelse og er et bedre arbeidslys. Du kan derfor med fordel benytte 3000 K som arbeidslys på kjøkkenbenken eller leselys i godstolen. Dersom du ønsker å fremheve en mur eller lignende, spesielt mot naturmaterialer som for eksempel skifer, vil et kaldere lys stå klarere fram samtidig som det får naturmaterialet til å komme til sin rett Nordlys forklart enkelt, med fokus på nordlysvarsel. Solen, i solvinden og i vår magnetosfære er avgjørende for hva vi kan forvente av nordlysaktivitet. Enkelt forklart mente han at elektrisk ladde partikler fra sola ble trukket inn mot

Antibiotikaresistens - hva er det? Antibiotika er stoffer som brukes til behandling av infeksjoner for å hemme eller drepe bakterier som forårsaker sykdom. Det finnes mange ulike typer antibiotika som virker på ulike bakterier. Resistens mot antibiotika er et naturlig fenomen hos bakterier,. Dette momsoppgjøret føres på et eget skjema (omsetningsoppgave) som du skal levere. EKSEMPEL 1: Du har sendt ut fakturaer med tilsammen 25.000 kroner i moms for varer/tjenester levert i perioden. Men du har i samme perioder kjøpt inn til din avgiftspliktige virksomhet saker og ting som det er moms på Det psykososiale arbeidsmiljøet er enkelt forklart de psykologiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen. 08.02.2019 av Elin Meyer Adolfsen, Utvalg for arbeidsmiljøsaker Sist oppdatert: 19.02.201 Et marked er summen av individers frie valg. En markedsøkonomi er således et økonomisk system som bygger på prinsippet om at individer selv skal forvalte sine økonomiske verdier. Dette i motsetning til planøkonomi, der staten overstyrer individers frie valg

FinnIslam er for alle som ønsker å lære mer om islam, finne ut hva muslimenes tro går ut på, hvorfor muslimer tror at islam er den eneste sanne religionen, og finne ut om islam kan være givende for selv de som ikke er muslimer Veldig enkelt forklart, så er det dannelsen av ATP fra ADP (som du godt kan kalle brukt ATP). Dette skjer ved at: 1) protoner (H+) blir stjålet fra NADH og FADH2 (som er noen av produktene etter gjennomgått sitronsyresyklus. 2) Protonene blir pumpet fra ett rom i mitokondriene til et anne De fleste som får intensivbehandling er mellom 40 og 80 år. Et av de store spørsmålene forskerne ønsker svar på, er hva som skjer i kroppen etter at man er blitt frisk. Noen rapporter har indikert at enkelte er blitt smittet på nytt etter å ha blitt friske Hva er forskjellen på kondisjonstrening og Et godt gjennomtenkt treningsprogram med fokus på motstandstrening kan bidra til å redusere uønskete effekter fra Han er ekspert på produkttesting, og er over gjennomsnittlig opptatt av å teste grundig! Alt for å hjelpe hver enkelt bruker til å finne det riktige produktet for. Overskriften din «Enkelt forklart» gjør at jeg våger å debutere i en partipolitisk diskusjon og komme med noen «slik jeg ser det» synspunkter. FrP er et radikalt populistisk parti som ikke passer inn i noen blå - sentrum - rød akse. Høyre spenner veldig vidt, fra FrP politikk til verdikonservatisme slik Kåre Willoch fremfører

Batteri UngEnerg

Sosialisme er en sekkebetegnelse som praktisk talt omfatter ideer på hele den politiske venstresiden, hvor forskjellene mellom ulike grupper er minst like store som likhetene.I kortform kan vi si at sosialister av alle valører deler den oppfatning at økonomisk ulikhet bør bekjempes, at arbeiderklassen er motoren i samfunnsutviklingen, og at de ønsker mindre klasseforskjeller Kommunisme (nydanning av latin communis, «felles») er i sin moderne form en politisk ideologi utledet av Karl Marx' teorier og institusjonalisert gjennom Vladimir Iljitsj Lenin under den andre fasen av den russiske revolusjonen (1917). Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine DevOps er ikke begrenset til én enkelt rolle. Alle som tar del i hver applikasjonslivssyklusfasen, må omfavne DevOps-kulturen. Men i enkelte organisasjoner er det et par personer eller team som kun fokuserer på å muliggjøre automatisering, definere praksiser og implementere CI/CD-datasamlebånd

Hvordan oppstår nordlys - Studieweb

Samtidig er det viktig å understreke at 4G kommer til å sameksistere med 5G i lang tid fremover, og at 4G-teknologien fortsatt gir mange muligheter som vil øke kundeopplevelsen de neste årene. Parallelt med 5G-utbyggingen vil Telia modernisere hele mobilnettet i Norge, noe som betyr at 4G-nettet og dekningen vil bli enda bedre Hva mener du kjennetegner et menneske? Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne • beskrive hovedtrekkene ved naturalismen som livssyn Hva naturalismen er. Naturalisme kommer fra det latinske ordet natura, som betyr naturlig egenskap, ting eller element. Naturalismen er et livssyn som ble utviklet på 1800-tallet Hva er liberalisme? Et individs rettigheter kan kun bli ivaretatt i en rettsstat der alle spiller etter de samme reglene - det vil si at lovene er universale og like for alle. Prinsippet om å beskytte individets rett til å leve i fred gjør at staten får et spesifikt sett med begrensede,.

Hva er økosystem? - NR

Fysikk er læren om naturlovene, som lar oss forstå hvordan naturen er bygget opp, og hvordan verden fungerer. Selv om de færreste ender opp med å bli fysikere, er det mange som har bruk for. Styrketrening enkelt forklart. Av Cornelis Elander den 23. april 2014 Tweet; En enkel tommelfingerregel er her at du ved å trene med et repetisjonsantall på rundt 4-8 hovedsakelig vil jobbe med og i tillegg kan det være smart å av og til trene med noe helt nytt slik at kroppen får hva jeg liker å kalle et lite «sjokk»,. Terapi enkelt forklart. og litt om hva terapi innebærer. Nå er den vist for alle landets 15-åringer, - Vi bruker også filmen på kurs som helsetjenesten holder for ungdommer, og vi viser den i første time i et behandlingsløp, forklarer Kristjansdottir Strøm er elektroner i bevegelse. Kort forklart er strøm elektroner i et spenningsfelt som er i konstant bevegelse. Elektrisk strøm er en form for energi hvor elektroner, det vil si negativt ladde partikler, blir fraktet. Når disse ladde partiklene beveger seg fritt gjennom en leder fraktes energien fra et punkt til et annet I denne artikkelen forklarer vi hva BankAxept er, samt hvordan det skiller seg ut fra for eksempel Visa og MasterCard. Vi ser også på kostnad og trygghet for de ulike aktørene. BankAxept - en betalingsløsning i Norge. Enkelt forklart er BankAxept et åpent betalingsnettverk som virker i Norge

Enkelt forklart. Hva er forskjell på hensikt og relevans i ei stundentoppgave? Av Anonym bruker, Januar 22 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker Anonym bruker. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar. Opprett konto. Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto! Start en konto Hva er egentlig styringsrente? Dette bestemmes basert på faktorer de ser i markedet, både i Norge og utenlands. Styringsrenta er et virkemiddel for å påvirke hvordan markedet forholder seg til nedgangstider og oppgangstider. Nå ser det ut til at vinden snur og rentene skal igjen krype oppover Hva er en postjournal? Postjournal omfatter både stat og kommune, og er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse i offentlige virksomheter. I eInnsyn skiller vi på dokument og sak. Et dokument er enten inngående, utgående eller internt, og kalles også journalpost Hva er bilbonus, egentlig? Det er kort sagt et system som belønner deg for skadefri kjøring. enkelt forklart. Hva betyr alle disse bonus-uttrykkene, lurer du kanskje på? Er det så enkelt at for eksempel 50 prosent bonus betyr 50 prosent rabatt

 • Oled65b7v prisjakt.
 • F18 hornet finland.
 • Airbus a380 800 air france.
 • Knust hamburg parken.
 • Valpeshow 2018.
 • Kik kleding.
 • Russebuss økonomi.
 • Västerås summer meet facebook.
 • Charlotte ronson.
 • Rathaus troisdorf auto abmelden.
 • Vondt i korsryggen og kvalm.
 • E juice uk.
 • Hostesaft med morfin alkohol.
 • Unitymedia business anschluss.
 • Eddik mot klegg.
 • Annalise bishop.
 • Mafiaenshevn guiden.
 • Eisenbahnunfall heute.
 • Erstatning for dårlig barndom.
 • Mountainbike damen fully.
 • Wohnmobilversicherung kosten.
 • Akhenaten joseph.
 • Prussia austria.
 • Peis med integrert brannmur.
 • Tilbake til fremtiden aldersgrense.
 • David duke my awakening a path to racial understanding.
 • Zoolog yrke.
 • Alte brauerei gera fotos.
 • Full album hijau daun ikuti cahaya.
 • Bandana russ.
 • Båndtvang buskerud.
 • Herbstferienbetreuung wuppertal.
 • Sit on top kajak brugt.
 • Anlegg transport.
 • Argumenter for innvandring.
 • Veranstaltungen schmalkalden meiningen heute.
 • Disney channel livestream.
 • Når barn truer med selvmord.
 • Florence griffith joyner 100m.
 • Høiax aquasafe lekkasjestopper montering.
 • Angolana kizomba berlin tanzschule berlin.