Home

Forskjellige typer em stråling

Elektromagnetisk stråling - Wikipedi

 1. Elektromagnetisk stråling har forskjellige egenskaper og bruksområder avhengig av bølgelengden, eller frekvensen. Den strålingen vi alle kjenner best, er lys. Alt lys er elektromagnetisk stråling. Bølgelengdene for synlig lys er fra ca. 400 nm til ca. 800 nm (se tabellen)
 2. Elektromagnetisk stråling er en gruppe forskjellige bølger som alle fungerer etter samme prinsipper.. Elektromagnetisk stråling kan både oppfattes som bølger og som partikler, avhengig av hvordan man ser på det. Hvis man ser på elektromagnetiske stråler som partikler i stedet for bølger, har de det til felles at de alle består av fotoner
 3. Figuren under viser hvordan man tenker seg at forskjellige typer EM-stråling kan komme fra et hydrogenatom. Elektronet kan bringes til flere mulige energinivåer. Elektroner som går tilbake til E1, sender ut UV-bølger
 4. Stråling er kort sagt bølger av partikler. Det finnes flere forskjellige typer stråling med forskjellige egenskaper. Man kan grovt dele inn strålene etter hvilke partikler de består av. Enten fotoner, alfapartikler (2 protoner + 2 nøytroner), elektroner, nøytroner eller større kjerner. Elektromagnetisk stråling består a
 5. Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola. Denne strålingen ble oppdaget av en prest i 1910. Han ville vise at bakgrunnsstrålingen fra bakken avtok med høyden og klatret derfor opp i Eiffeltårnet med en geigerteller. Men han fant det motsatte av hva han ventet. Strålingen økte i stedet for.
 6. Stråling er overføring av masse eller energi med stor hastighet og langs rette linjer. I medier som ikke er isotrope kan stråling også bevege seg på en annen måte enn langs rette linjer. Ordet brukes blant annet om elektromagnetisk stråling: radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling (varmestråling), lys, ultrafiolett stråling, røntgen- og gammastråling radioaktiv stråling.

Elektromagnetisk stråling Magnetism

Ioniserende stråling, stråling som fører til at det dannes ioner når strålingen passerer gjennom materie.Ioniserende stråling skilles fra ikke-ioniserende stråling ved at den har mye høyere energi. Den kan bestå av både elektromagnetisk stråling og partikkelstråling.Absorbert dose av ioniserende stråling måles i enheten gray Stråling er overføring av energi i form av bølger som forplanter seg gjennom rommet, eller gjennom et medium. Stråling inkluderer: Elektromagnetisk stråling slik som elektrisk strøm, radiobølger, lysbølger.; Mekaniske bølger slik som trykkbølger (lydbølger, eksplosjoner, jordskjelv og hydrauliske transienter); Partikkelstråling, subatomær stråling slik som nøytrino stråling fra. Ultrafiolett stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengder som ligger mellom synlig lys og røntgenstråler, det vil si mellom omtrent 400 og omtrent 4 nanometer. Ultrafiolett stråling kalles også UV-stråling, av engelsk ultraviolet.Ultrafiolett stråling er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.UV-stråling er en del av Solens. Ultrafiolett stråling - usynlig stråling som bruner. Solen sender ut elektromagnetisk stråling i forskjellige bølgelengder. Den korteste er UV-strålingen og er skadelig for oss på grunn av den høye energien til fotonene. Røntgenstråling - røntgenfotonene har høy energi og kan trenge gjennom gjenstander ugjennomtrengelige for. Det elektromagnetiske spekteret er en benevnelse som omfavner all elektromagnetisk stråling.Stråling ved ulike frekvenser (bølgelengder) har svært ulike fysiske (og praktiske) egenskaper.Både radiobølger, lys og gammastråling er ulike typer elektromagnetisk stråling i det elektromagnetiske spekteret

Det finnes mange forskjellige typer stråling, og noen av disse er helt klart farlige å utsettes for. Generelt er elektromagnetisk stråling alt fra radiostråling til gammastråling. Radiostråling har lang bølgelengde, mens gammastråling har kort bølgelengde Infrarød stråling. Infrarød stråling, varmestråling, absorberes blant annet av vanndamp i atmosfæren. De fleste teleskoper på jordoverflaten som skal se infrarød stråling, er derfor plassert på toppen av høye fjell hvor det generelt er tørt

Sollys er EM-stråling, og som sagt tidligere så har EM-stråling forskjellig bølge lengde, og de forskjellige fargene man ser på lyset skyldes lengden på strålingens bølge lengde. Men sollyset er ikke bare stråling som øyet kan se, men den inneholder også usynelig stråling som fortsetter på begge sider av fargeskalaen Elektromagnetiske bølger er bølger som brer seg transverselt (tversbølger) og består av elektriske og magnetiske felt vinkelrett på hverandre. Begge feltene varierer med samme frekvens, de er i fase med hverandre og brer seg gjennom tomt rom med en fart på ca. 3 · 108 m/s (300 000 km/s). Slike bølger oppstår for eksempel rundt en elektrisk leder som fører vekselstrøm EM-stråling (EM-spekter (Forskjellige typer spektre (Absorbsjonsspekter: EM-stråling (EM-spekter, Ozonlaget, Bølgemodellen, Nordlys, Drivhuseffekt, Verdensrommet 9.1.5 Når EM-stråling betraktes som fotoner snakker man om hvor energirik strålingen er. Siden fotoner er energipakkene som utgjør det elektromagnetiske spekteret, forteller forskjellige typer stråling oss hvor mye energi hver energipakke bærer

Hva er elektromagnetisk stråling? - Studieweb

Stråling Skolediskusjon

Read all of the posts by emstraling on EM STRÅLING. Dopplereffekt er når bølgelengden blir kortere eller lengre fordi kilden beveger seg i forhold til deg. Et eksempel på en dopplereffekt er hvis du tenker at man går også hører man en politibil, lyden fra sirene nærme seg i det bilen passerer Betastråling (β-stråling) er òg ein type partikkelstråling der elektron (0 e-eller 0 β-) eller positron (0 e + eller 0 β +) blir sende ut or kjernen i eit radioaktivt stoff.Desse elektrona har høg fart og dermed mykje rørsleenergi. Me kallar dei ofte for «snøgge elektron». β-partiklane oppstår ved at eit nøytron blir omdanna til eit proton, og i denne omdanninga oppstår det eit. Ulike svulsttyper har forskjellig følsomhet for stråling. Både små svulster og mikroskopisk spredning rundt en primærsvulst er lettere å helbrede enn større svulster. Derfor gir man ofte strålebehandling som lokal sikring etter at en større primærsvulst er fjernet med kirurgi.Med tillegg av nærstråling (brakyterapi) kan også større svulster få en så høy stråledose at det er. Hensikt: - Å undersøke hvilke stoffer som stopper radioaktiv stråling - Å undersøke hvilke bergarter som sender ut radioaktiv stråling Teori: Vi har tre typer stråling: Alfastråling (α), betastråling (β) og gammastråling (γ).. 1) Alfastråling er en partikkel med to protoner og to nøytroner, og har positiv ladning. Strålingen kommer vanligvis fra Uran, Plutonium, Radon og Radium

Oppdelingen av EM-stråling etter bølgelengde gir oss noe du helt sikkert har sett før - det elektromagnetiske spektrum: Figur 1: Det elektromagnetiske spekteret, betegnet med både bølgelengde og frekvens hos strålingen. Forskjellige typer fluks brukes i forskjellige deler av fysikken og matematikken,. UVB stråling : B som i brent eller brun hud UVB-strålingen har høyere energi enn UVA. Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrente når vi er uforsiktige med solingen. UVB-stråling over litt tid gjør også at det ytterste hudlaget blir tykkere. Dette gir en viss beskyttelse mot videre UV-stråling Vi kan hverken se, lukte eller kjenne stråling av slike kjernepartikler. Ernest Rutherford (1871-1937) fant senere ut at strålene bestod av tre forskjellige slag. Han kalte dem alfa-, beta- og gammastråler (α, β og γ), men det var fortsatt uklart hvor strålene kom fra Alle stjerner sender ut EM-stråling av alle bølgelengder. Det er imidlertid forskjeller mellom intensiteten i de ulike bølgelengdene. Som figuren over viser, kan vi lage en graf som viser forholdet mellom bølgelengde/farge (x-aksen) og intensitet (y-aksen). Når vi har tegnet denne grafen, leser vi av toppunktet

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

Som kjennetegn på α- og β-stråling kan vi bruke gjennomtrengeligheten: α-stråling blir stoppet av 4-5 cm luft, og β-stråling blir stoppet av 1-2 cm pølse. Protonstråling og nøytronstråling blir brukt til medisinsk strålebehandling av kreft. Nøytronstråling blir også brukt til strukturundersøkelse av faste stoffer Elektromagnetisk stråling - Wikipedia, den frie encyklopæd . Elektromagnetisk stråling deler vi inn i 7 forskjellige strålingsstyper. De alle har forskjellige egenskaper og forskjellige bølgelengder. Figuren under viser hvordan man tenker seg at forskjellige typer EM-stråling kan komme fra et hydrogenatom Det finnesrundt ti forskjellige typer av primære hodepinene og kanskje tusen sekundære typer. ¿ Man finner dem ved å høre sykehistorien og se på kjennetegnene De går raskt tilbake, og gir ifra seg energi i form av em-stråling. Denne elektromagnetiske strålingen blir sendt ut i form av fotoner. Energimengden i fotonet avhenger av hvor stort energispranget elektronet har gjort. Figuren over viser hvordan man tenker seg at forskjellige typer EM-stråling kan komme fra et hydrogenatom Hvilke typer EM-stråling jorda mottar i hovedsak fra sola (s. 164-165) UV a, b og c stråling & synlig lys. Vi får også: Gamma stråling, røntgen stråling, infrarød stråling (varme), mikrobølger og radiobølger

Denne type stråling har stor penetrasjonsevne i hele kroppen og kan skade indre organer. Cesium-137, jod-131, kobolt-60, plutonium-236, teknesium-99, radium-226, uran-238 mfl. avgir gammastråler. Strålene detekteres lett med Geigerteller. Mange stoffer avgir flere typer stråling samtidig, dvs både elektromagnetisk og partikkelstråling Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles ved dosimetri. Det blir gitt en oversikt over radioaktive og ikke-radioaktive strålingskilder De ulike typene stråling fikk navnene etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet, før forskerne forsto hva strålingen besto av. - alfastrålene er heliumkjerner. - betastrålene er elektroner med høy hastighet. - gammastrålene er elektromagnetisk stråling med svært høy energi. Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen

Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler). Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra radionuklider eller. Et tynt luftlag rundt jorda som består av forskjellige gasser. Beskytter oss mot mange typer stråling fra verdensrommet og gir en naturlig drivhuseffekt. En type EM-stråling som har litt kortere bølgelengde enn synlig lys. Deles inn i UV-A, UV-B og UV-C etter hvor stor evne den har til å trenge inn i huden. Ozonlaget forskjellige typer: alfa (α), beta (β) og gamma (γ). Alle tre fører til at atomer og molekyler som treffes blir ionisert. I dette heftet kan du lese mer om ioniserende stråling og dens egenskaper, hvordan vi måler den og ikke minst hvilken betydning den har for vår helse. Nordlys oppstår når partikkel-stråling stoppes i jordatmosfære Radioaktive stoffer sender ut tre forskjellige typer stråling; alfa, beta og gamma. Alfastråling er heliumkjerner. Alfastråling = ustabile atomkjerner som sender ut partikler som består av to nøytroner og to protoner. Det er altså heliumkjerner med stor fart som med stor fart forlater atomkjernen

EM-stråling. + ++ - - E 1 E 2 E 1 2 E 1 2 1 2) Energi EM-stråling 3) + - - - - 5 4 3 2E 1 UV-bølger Synlig lys i rødlig del av emisjonsspekteret Synlig lys i blålig del av emisjonsspekteret Infrarød stråling Figuren viser hvordan man ten-ker seg at forskjellige typer EM-stråling kan komme fra et hydrogenatom. Elektronet kan. Radioaktiv stråling: Atomkjerner kan sende ut en stråling som vi kaller radioaktiv stråling. Dette er en type ioniserende stråling. Det var franskmannen Antoine Henri Becquerel (1852.1908) som først oppdaget denne formen for stråling. Mange tyngre atomer har ustabile kjerner som sender ut forskjellige typer stråling UV- stråling Det er den mest kortbølgede strålingen som går ned til jordoverflaten. På grunn av den korte bølge lengden har fotonene i UV- strålingen høy energi og er derfor skadelig for oss. Sola sender ut elektromagnetisk stråling med mange forskjellige lengder og er kilden Hensikten med forsøket var undersøke hvordan ulike typer stråling, alfa; beta og gamma, har forskjellige evner til å trenge gjennom stoffer. Forsøket bruker en geigermåler til å løse problemstillingen. I denne rapporten kan du lære mer om de forskjellige typer av stråling, og litt om hvilke egenskaper de har Så hva er egentlig stråling? En forenklet versjon av svaret vil være: en strøm av små bølgepakker (fotoner), eller sagt på en annen måte: overføring av masse eller energi med stor hastighet. Vi har selvsagt mange typer stråling: 1) Elektromagnetisk stråling (EM-stråling) som f.eks. radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling for å nevne noen

stråling - Store norske leksiko

UV-stråling har kortere bølgelengde enn synlig lys og er derfor mer energirik. Vi har tre typer: A, B, og C. C (mest energi, er med på å spalte O2 i atmosfæren) blir stoppet opp i atmosfæren, 50% av B slippes gjennom og nesten all A slippes igjennom. UV-A trenger lengst ned i huden Stråling og radioaktivitet (UV - stråling (Tre typer: (UVA EM- stråling (elektromagnetisk stråling) som blir sendt ut som synlig lys fra atomer i atmosfæren etter kollisjon med ladde partikler fra sola. 3 nødvendige ting: 1: Sola: sender elektrisk ladde partikler ut i verdensrommet Dette gjør UV-stråling med helsen din - og hvor­dan beskyt­ter jeg meg best mot dem? Getty Images. UV-strå­ling fra solen består av tre for­skjel­li­ge typer ultra­fio­let­te strå­ler, også kalt UV-strå­ler: UVA, UVB og UVC

UV-stråling (UV) påvirker huden og øynene våre på forskjellige måter. Intens UV-stråling er farlig og potensielt skadelig for oss. Men samtidig kan vi ikke klare oss uten UV-lys, da det også har en rekke livsviktige og gunstige effekter for kroppen vår og organisme Denne rapporten har som mål å gi mest segmenterte forbruks- og salgsdata for forskjellige typer stråling Detector, nedstrøms forbruk og konkurransedyktige landskaper i forskjellige regioner og land rundt om i verden, og analyserer de nyeste markedsdataene fra den primære og sekundære autoritative kilden Forskjellige typer kan eksistere i en og samme stein; natur-diamanter som innehar både type Ia og Ib, kan påtreffes, og påvisning skjer ved observasjon av måten de absorberer infrarød stråling. Type I diamanter er mest utbredt, og har i hovedsak nitrogen -atomer som urenheter, til dels ved konsentrasjon 0.1% Det finnes forskjellige typer PLS alt fra små enkle releerstattere til mer komplekse moduloppbyggede PLS som kan brukes til å ivareta alle typer automasjonsoppgaver Forskjellige typer program. Velg interesse Frivillig arbeid (27) Frivillig arbeid med dyr (18) Frivillig arbeid med barn (14) Undervisning (11) Nærkontakt med dyr (11) Gårdsarbeid (9) Medisin & Helse (9). Ly Ly er elektromagnetik tråling innenfor en vi del av det elektromagnetike pekteret. Ordet refererer vanligvi til ynlig ly, om er det ynlige pekteret om er ynlig for det mennekelige øyet og er anvarlig for anen. ynlig ly er vanligvi definert om å ha bølgelengder i området 400-700 nanometer (nm), eller 4,00 × 10−7 til 7,00 × 10−7 m, mellom den infrarøde (med lengre bølgelengder.

ioniserende stråling - Store norske leksiko

Stråling og helse NB! Denne boka finnes som nettbok (pdf) i oppdatert og utvidet utgave på engelsk: Radiation and Health (2015) Se også annen populærvitenskapelig informasjon hos forskningsseksjonen biofysikk og medisinsk fysikk. av. Thormod Henriksen. Medarbeidere: Finn Ingebretsen, Anders Storruste, Terje Strand, Tove Svendby, Per Wethe Det elektromagnetiske spekteret er en fellesbenevnelse på alt som omfatter elektromagnetisk stråling. Både radiobølger, lys og stråling er ulike typer stråling i det elektromagnetiske spekteret

Gener som påvirker forskjellige typer motstandskraft mot skadelige miljøer har blitt styrket i bjørnedyret, sammenlignet med andre mikroskopiske dyr, for eksempel marker eller små fluer. De har også funnet flere proteiner som kan være helt unike i dyreverdenen. De finnes kanskje bare hos bjørnedyret Ulike typer brystkreft. Det er forskjellige vev i brystet, og kreft kan oppstå i alle typene vev. Karsinom: De fleste krefttypene i bryst er såkalte karsinom, det vil si kreft som oppstår i i det som kalle epitel celler, eller celler som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler

Skrevet av Kristoffer Gudesen Solbakke KJM3900 prosjektoppgave våren 2017 Denne artikkelen tar for seg hudkreft, som er en av de mest vanlige typene kreft i Norge.[1] Hudkreft er et resultat av overeksponering ovenfor ultrafiolett (UV) stråling, mer spesifikt UVB-stråling. UVB-stråling klassifiseres som ståling med en energi som tilsvarer en bølgelengde i området 290-320nm Forskjellige typer CP. Det er vanlig å dele CP inn i flere spesifikke undertyper definert ved type funksjonsforstyrrelse og hvilke deler av kroppen som er rammet. Spastisk cerebral parese er den største undergruppen og utgjør 80-90 prosent av alle tilfellene Men mer stråling fører med seg større risiko for forskjellige helseplager. Ifølge den kinesiske studien vil astronauter på månen bli utsatt for rundt 1,4 milliSievert om dagen. Det vil si at tre dager på månens overflate tilsvarer mer enn en årsdose av stråling her på jorda

Stråling - Wikipedi

Hvilken radiofrekvens og effekt mobiltelefonen sender med har også betydning, dette varierer noe med type mobiltelefon. Lavest eksponering når dekningen er god. I den nye utredningen om stråling fra mobiltelefoner og liknende utstyr har ekspertgruppen spesielt lagt vekt på befolkningsstudier av god kvalitet Ved at man på 5G kan skivedele nettet - altså føre forskjellige typer trafikk gjennom dedikerte deler av nettet - er det også mulig å gi forskjellige typer nettrafikk ulik prioritering. For eksempel kan nødkommunikasjon sikres i en egen del av nettet, uten å bli påvirket eller hindret av øvrig trafikk Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål , 201 Radiobølger, lys, ultrafiolett- og infrard stråling er alle stråletyper som kan påvirke kroppen på en eller annen måte. Fig. Skjematisk fremstilling av forskjellige typer stråling. (Bilde: Statens strålevern). Stråling kan defineres som en mekanisme for overføring av energi fra en strålekilde til et annet materiale

Elektromagnetisk stråling - Electromagnetic radiation. fra Wikipedia, ( EM-stråling eller EMR) refererer til bølgene (eller deres kvanter, fotoner) av det elektromagnetiske felt, som forplanter seg (stråler) gjennom rommet, som bærer elektromagnetisk strålingsenergi Forskjellige typer stråling varierer i de effektene de har på kroppens celler. Den biologiske virkning av absorbert stråling måles i Sievert (Sv). For gamma- og betastråling er 1Sv =1Gy. For nøytroner og alfastråling er 1 Gy =5-20 Sv, avhengig av en omregningsfaktor Ioniserende stråling er den type stråling som har stor nok energi til å ionisere et molekyl eller atom. Det kan enten være partikkelstråling eller elektromagnetisk stråling. Det som kjennetegner forskjellig ioniserende stråling: - stråling av fotoner: Fotonene i synlig lys går igjennom gjennomsiktige stoffer som f. eks vann Elektromagnetisk stråling skjer først og fremst når elektriske ladninger svinger fram og tilbake. Jo kortere svingninger ladningene har jo mer energi har dem. De forskjellige elektromagnetiske strålinger har forskjellige navn etter hvor lange bølgelengder de har Ulike typer stråling. Mobiltelefoner. Det finnes enkelte studier som peker på en mulig sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og en spesiell type kreft i hjernen. Det er da snakk om mye og langvarig bruk, og at man holder telefonen opp til øret. I andre studier har dette ikke kunnet bekreftes

Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles (dosimetri). Videre diskuteres virkningen av stråling på relevante stoffer, f.eks. vann og biologisk viktige molekyler Dette initieres via elektromagnetisk stråling i et kraftig magnetfelt hvor responsen igjen plukkes opp av sensorer for å danne bilder. Det er som Svenni212000 skriver mulig å få svært god presisjon på spesifikke områder. Man bruker kontrast både på MR og CT, men dog forskjellige typer.. - EM-stråling fra sola er i hovedsak i bølgeområdet 100-3000 nm, med et strålingsmaksimum på ca. 460 n, dvs. i den blå delen av det synlige lyset (fiolett-indigo). - Mange isotoper av atomer har ustabile kjerner som sender ut forskjellige typer stråling fra atomkjernene

ultrafiolett stråling - Store norske leksiko

Tre typer vanlig stråling. Strålingen som kommer fra radon og datterproduktene til radon, heter alfastråler. Dette er en av de tre typene radioaktiv stråling som vi mennesker oftest støter på, når vi møter grunnstoffer med ustabile atomkjerner. Strålene påvirker oss forskjellig og har noen ulike egenskaper Det elektromagnetiske spekteret er delt inn i forskjellige typer bølger etter bølgelengdene. Hovedtypene av bølger (fra kortest til lengst bølgelengde) er gammastråling, røntgenstråling, ultrafiolett stråling, synlig lys, mikrobølger og radiobølger. 9.1.10 a) Den fiolette delen av det synlige lyset er mest energirik Det er i hovedsak tre typer stråling fra radioaktive stoffer, alfa (a), beta (b) og gamma (g). Forskjellige radioaktive isotoper vil sende ut forskjellige strålingstyper med energi som er karakteristisk for isotopen. ->Det er svært vanskelig å avgjøre om et aktuelt krefttilfelle skyldes stråling eller andre faktorer

Stråling - Daria.n

Forskjellige egenskaper og karakteristikker hos disse fibrene utgjør musklenes evne til arbeid på ulike måter. I musklene våre finnes det forskjellige typer muskelfibre/celler. Musklene er samlinger av muskelfibre som har ulike egenskaper og vil derfor ha forskjellig innvirkning på blant annet musklenes hastighet, utholdenhet og størrelse Bakgrunnstråling og grenser for yrkesmessig eksponering angis vanligvis som totaldose pr. år, stråling ved undersøkelse og behandling angis som totaldose i forbindelse med prosedyren. De bærbare måleinstrumenter som er mest utbredt og enklest å bruke er forskjellige typer Geigertellere. Den vanligste typen i Norge,. EM-SAFETY Magnetfeltene i elbiler er ikke skadelige. Det er ICNIRP (Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling) som definerer grenseverdiene for hva som er akseptabel eksponering for magnetfelt ved forskjellige frekvenser. Les også:. Radioaktivitet fra radioaktiv isotoper. En radioaktiv isotop er en utstabil isotop av et grunnstoff som nedbrytes spontant, desintegrerer, og sender ut avhengig av type radioaktiv isotop stråling i form av alfastråling, betastråling, positronstråling, eller gammastråling. Noen isotoper kan ha flere typer stråling. Radioaktive isotoper blir brukt innen medisin (stråleterapi, klinisk.

Stråledose er den dosen av stråling som absorberes i et vev og derved gir biologisk effekt. Innen medisinen opererer man oftest med doser av ioniserende stråling som kan skade levende celler. Man har gått bort fra den eldre enheten røntgen (R). Enhet for absorbert stråledose i levende vev er gray (Gy), som tilsvarer 1 joule energi av ioniserende stråling absorbert i ett kilo vev med. NVE har derfor sagt at det en kan slippe å få en slik strømmåler installert hjemme hos seg hvis man har legeerklæring som slår fast at de er følsomme for elektromagnetisk stråling Stråling inkluderer elektromagnetisk stråling, akustisk stråling (lydbølger) og partikkelstråling, men mest interessant av de er den elektro magnetiske strålingen (EM-stråling) Radioaktivitet er en betegnelse på radioaktiv omdanning Stråling og radioaktivitet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært. Stråling. Det finnes mange forskjellige typer stråling, og de kan deles inn i to hovedgrupper: ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. Begge typene kan være skadelig for mennesker, og vi anbefaler derfor å ha kompetanse innen strålevern Det elektromagnetiske spekteret deler vi inn i forskjellige typer av bølger etter bølgelengdene. Energien til den elektromagnetiske strålingen (EM-strålingen) UV-stråling har kortere bølgelengder enn synlig lys og er mer energirik

Elektromagnetisk spekter - Wikipedi

Rapport: Skjerming av radioaktiv stråling. Forsøket ble utført 20.11.16. Hensikt: Hensikten med forsøket er å undersøke hvordan ulike materialer kan skjerme mot ulike typer radioaktiv stråling. Teori: Radioaktiv stråling: At et grunnstoff er radioaktivt, vil si at det sender ut radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling er ioniserende Stråling og radioaktive stoffer (kalt radionuklider eller radioisotoper) kan ødelegge hele kroppen ved direkte eksponering, og enkelte organer i tilfelle av radioaktive stoffer i legemet med luft eller mat. Alle typer stråling kan forårsake kreft, og en rekke andre, ganske alvorlige følger for menneskers helse Demens kan derfor virke forskjellig på forskjellige folk alt ettersom hvor i hjernen man finner skadene. Demens blir ofte gruppert basert på det de har til felles, som for eksempel om de er progressive (blir verre over tid), er gentiske eller om de er reversible på grunn av vitaminmangel eller reaksjoner på medisiner

røntgenstråling Archives - Studieweb

Dette trenger du å vite om stråling - Tu

Hensikten var å se hvordan forskjellige typer materiale absorberte strålingen og finne ut hvilken radioaktiv stråling som var kraftigst. Beskrivelse: Først gikk vi og fant frem alt av det vi trengte av utstyr. Vi satte utstyret sammen og begynte øvelsen MR-undersøkelse, magnetresonansundersøkelse, er en avansert radiologisk bildefremstilling av kroppens indre organer og strukturer. Bildene produseres ved hjelp av en kraftig magnet, lavenergi radiobølger og en data som bearbeider signalene fra kroppen. Signalene som danner bildet kommer fra hydrogenatomer i fett- og vannmolekyler i kroppen.MR benytter ikke røntgenstråler slik som røntgen. LES OGSÅ: Ulike typer vorter (se bilder) BASALCELLEKREFT: Den vanligste typen hudkreft, og den mest ufarlige formen for hudkreft. Denne vokser sakte, og oppstår ofte i ansikt. Vis mer Basaliom / basalcellekarsinom. Basalcellekarsinom (også kalt basaliom) er den aller vanligste typen hudkreft, som nesten en tredjedel av oss utvikler i løpet av livet - heldigvis er dette en snill. Et tema som er ganske aktuelt nå og vil bli enda mer aktuelt framover er elektromagnetisk stråling. Det finnes et hav av forskjellige typer stråling som trådløse telefoner, mobiltelefoner, trådløse nettverk osv. og det blir bare flere og flere av dem. Disse tingene kan gi plager hos mennesker i mange forskjellige former og mange skjønne

Vi har funnet forsøk om stråling generelt og hvordan man kan vise elevene at det finnes mange forskjellige typer stråling, noen synlige og noen usynlige. Elevene får se at ulike strålingstyper har ulike energinivåer. Vi skriver om hvordan du kan teste effekten av solkrem Nei, du tar ikke feil. I utgangspunktet har all EM stråling samme hastighet i vakum, så dersom den ingeniøren ordla seg slik er det svært misvisende (om ikke feil). Bølgelengden på en EM stråling avgjør hvor godt den er egnet til å transportere informasjon i forskjellige situasjoner. Ta for eksempel optisk synlig EM stråling EM-spekteret har vidtrekkende bruksområder som har endret måten vi lever på. Men ved siden av dette har de også noen farer. Gamma-stråler har for eksempel mest energi og kan forårsake kreft, men det er nok av andre typer stråling som kan skade mennesker Gravide må være spesielt oppmerksomme på all merking i lokalene hvor de jobber, og sette seg inn i hva slags påvirkning ulike typer stråling kan ha på mor og foster. Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer

Hva er de forskjellige typene av IR-pærer? Infrarød eller IR, er den delen av det elektromagnetiske (EM) spektrum mellom synlig farge og mikrobølger. Under den fiolette enden av regnbuen ligger ultrafiolett, ofte sett i sort lyspærer; over den røde enden av spekteret, avgir infrarød som term 7.1.1 Se i boka på side 188. 7.1.2 Et radioaktivt stoff har en ustabil kjerne som sender ut forskjellige typer stråling.Strålingen fra slike stoffer fører til endring i oppbygning av kjernen, og stoffet kan bli spaltet til et stoff med mindre tunge atomer Hva er forskjellige typer Sun beskyttelsesklær? Sun verneklær er klær som kan brukes for å holde solen fra tanning, brenning, eller å skade huden. En av de mest populære typer søndag verneklær er en bredbremmet hatt. En hatt med bred brem ikke bare beskytter ansiktet mot solen, men det kan også g Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt. Innhold. Temaer som belyses i kurset: Forskjellige typer stråling

Årsaken ligger trolig i slike endringer mellom forskjellige typer stråling som forskerne har påvist. - Vi trenger enda bedre teorier for hvordan sola påvirker klimaet på jorda, sier også Bjørn Samset. Kjemisk virkning på atmosfæren Vi har mange forskjellige typer T-celler i kroppen som beskytter oss mot farlige inntrengere. En litt annen type T-celle Den T-cellen som forskerne i Cardiff nå har funnet, gjenkjenner ikke kreftceller på samme måte som de vanlige T-cellen, forklarer Inderberg

Øyevern av ulik karakter leveres med ulik styrke for beskyttelse - enten det er mot gjenstander, partikler, kjemikalier, smeltet metall, lysbue og stråling. Vi tilbyr øyevern i form av vernebriller, goggles og forskjellige typer visir fra markedets ledende produsenter Kosmiske bakgrunnsstrålingen er spesielt stråling til stede i miljøet som stammer fra sola og fra andre kilder i verdensrommet. En slik stråling er sammensatt av mange forskjellige typer av ladede og uladede partikler; mange av de partikler som når jorden dannes når stråling fra rommet kommuniserer med partikler i atmosfæren

Det finnes en rekke forskjellige typer, inkludert kosmisk stråling fra rommet, terrestrisk stråling som utsendes av radioaktive elementer i grunnen, og det som er kunstige, så som den som frigjøres ved detonering av en atombombe. Levende celler faktisk forholde seg til en god del stråling; rundt 360 millirems per år i USA, for eksempel Det finnes forskjellige typer solglass til ulike behov - om du vil nyte en god bok på stranda eller på terrassen, eller om du er den mer aktive typen som har hele sommeren planlagt med utendørsaktiviteter. Solbriller med styrke passer like godt til barn som til voksne. Fargede brilleglas

BLOGG | EM STRÅLING | VI STRÅLER AV KUNNSKAPElectromagnetic Spectrum Poster Storyboard av no-examples

Den gir markedsstørrelse (verdi og volum), markedsandel, vekstrate etter typer, applikasjoner, og kombinerer både kvalitative og kvantitative metoder for å lage mikro- og makroprognoser i forskjellige regioner eller land. På bakgrunn av typer er Quantum Sensor-markedet fra 2014 til 2026 primært delt inn i: Atomic Klokke 1.2 Markedsanalyse etter type 1.3 Markedsanalyse etter søknad 1.4 Markedsanalyse etter region 1.5 Markedsdynamikk og utvikling 1.6 Global regenererte fibre markedsstørrelsesanalyse fra 2014 til 2026. 2 Global regenererte fibre-konkurranse etter typer, applikasjoner og toppregioner og land 2.1 Type 1 2.1.1 Type 2 2.1.2 Type De forskjellige typer cytostatika har forskjellige utskillelsesveier og -hastigheter. For noen typer kan konsentrasjonen i f.eks. urin være høy. Kjemiske desinfeksjonsmidler er en betydelig kjemikaliegruppe som det er et stort forbruk av. Disse midlene kan være av typen klorforbindelser, fenoler eller aldehyder Det finnes forskjellige typer brystkreft, derfor er det også betydelig variasjon i hvilken behandling som gis. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden er av generell karakter fordi behandlingen av brystkreft blir stadig mer indviduell og tilpasset den enkelte

 • Sms fra ssb.
 • Tanita körperfettwaage.
 • Sveriges høyeste fjell.
 • Phantasialand duitsland.
 • Graupapagei zu verschenken berlin.
 • Dinosaurier schädel replik.
 • Toyota auris 2009 test.
 • Trines matblogg kyllinggryte.
 • Karl marx töchter.
 • Klort hull på føflekk.
 • Anthony joshua vs wladimir klitschko.
 • Gyldendal undervisning abc.
 • Bästa toaletten utan avlopp.
 • Aktivitäten bruchsal und umgebung.
 • House of lashes lim hm.
 • Støpeform betong.
 • Abu dhabi flyplass.
 • Hvordan lagre søk på finn.
 • Formel 1 motoren hubraum.
 • Veranstaltungen hans waldmannhalle baar.
 • Rødhette og ulven sang.
 • Trafikkavgift 2018.
 • Sopp store norske leksikon.
 • Mclaren preis österreich.
 • Indre resistans formel.
 • Romerske keisere wiki.
 • Fradrag hjemmekontor enkeltmannsforetak.
 • Miljø i skolen.
 • Hugh jackman movies.
 • Norske hjem nettbutikk.
 • Dinosaurier schädel replik.
 • Dünen camping sylt bewertung.
 • Argent trop cher telephone.
 • Mariann thomassen øye.
 • Dreambox royal exclusiv.
 • Redningsselskapet barn.
 • Peaky blinders sesong 4 norge netflix.
 • Gandalf der weiße.
 • Russebil utleie.
 • Vekt under menstruasjon.
 • My liege.